Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Giải thưởng thi đua cho học sinh - sinh viên  (Read 9871 times)

15 Tháng Mười Một, 2009, 05:30:23 PM
Reply #15
  • Mod Văn Học
  • MOD
  • ***
  • Posts: 211
  • Điểm bài viết: 10
  • STAY THE SAME!
Em nghĩ nên có một giải thưởng khuyến khích học tập cho những học sinh tham gia diễn đàn và ít có điều kiện được tham gia các hoạt động tập trung vì một số lí do như quá xa trung tâm thậm chí ít có cơ hội tiếp cận các thông tin trên diễn đàn một cách nhanh chóng. Giải thưởng này nên dành riêng cho những hoàn cảnh khó khăn để khuyến khích tinh thần các bạn...