Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Tốt nghiệp ngành luật có thể làm gì  (Read 903 times)

07 Tháng Tư, 2017, 03:20:18 PM
  • Thành viên mới
  • *
  • Posts: 1
  • Điểm bài viết: 0
    • nguyenlieu
Nhiều người vẫn nghĩ rằng học ngành luật khi ra trường chỉ làm luật sư nhưng ý nghĩ đó là hoàn toàn sai vì khi ra trường ngành luật bạ không chỉ làm việc trong cơ quan nhà nước mà còn làm thêm rất nhiều các ngành nghề cũng như các đơn vị khác nhau.

Khi chúng ta tốt nghiệp ngành luật ngoài làm ở viện kiểm sát chúng ta có thể làm việc trong ngành công an.Nhiều bạn học luật đang có vị trí rất quan trọng trong ngành công an.Bạn có thể làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân nếu không thích làm việc trong cơ quan nhà nước.Vì nhu cầu về ngành luật ngày càng cần nhiều nên càng ngày càng có nhiều người đang kí học luật.Ngoài học luật hệ chính quy còn có những hệ đào tạo cho những người đang đi làm như học luật hệ văn bằng 2 hoặc học luật hệ tại chức nhằm tạo điều kiên cho học viên vừa học vừa làm đỡ tốn thời gian và công sức.Chúng ta có thể đăng kí học luật dân sự,luật thương mại,luật hình sự,luật quốc tế nếu trúng tuyển vào đại học luật.

1. Ngành Luật dân sự:

Sinh viên khi học luật dân sự sẽ được cung cấp các kiến thức chuyên ngành như hợp đồng lao động,hợp đồng dân sự,luật hôn nhân và gia đình,các thủ tục tố tụng dân sự.

Sau khi tốt nghiệp ngành luật hình sự có thể làm việc viện kiểm sát nhân dân,tòa dân sự,cơ quan công an,sở tư pháp.

2. Ngành Luật hình sự

Sau khi tốt nghiệp ngành luật hình sự các bạn có thể làm việc tại các chi cục phòng chống tệ nạn,sở tư pháp,luật sư,cơ quan công an và ca s trung tâm hỗ trợ pháp lý.

3. Ngành Luật thương mại

Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức các kiến thức về pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng, đất đai,thuế,môi trường.

Khi tốt nghiệp luật thương mại bạn có thể làm tại phòng kinh tế,ủy ban nhân dân,viện kiểm sát luật sư lĩnh vực kinh tế thương mại…..

4. Ngành Luật hành chính

Trang bị cho sinh viên kiến thức về cơ cấu tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước công tác thanh tra kiểm tra giải quyết tố cáo,khiếu nại...

Sau khi ra trường có thể làm ở ủy ban nhân dân các cấp, cửa khẩu, hải quan….

Nếu bạn chưa có bằng đại học để đủ điều kiện học văn bằng 2 luật thì bạn có thể học luật hệ tại chức http://tuyensinh1.edu.vn/component/content/article/78-tuyen-sinh-tai-chuc/3458-tuyen-sinh-tai-chuc-luat.html để thỏa ước niềm đam mê về ngành luật.
« Last Edit: 07 Tháng Tư, 2017, 03:24:53 PM by nguyenlieu308 »