Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Chuyên đề bất đẳng thức - Lê Xuân Đại  (Read 674 times)

04 Tháng Hai, 2017, 11:41:53 PM
  • Thành viên mới
  • *
  • Posts: 6
  • Điểm bài viết: 0
    • toancap3
    • Toán cấp 3
Trích lời khuyên của thầy Lê Xuân Đại khi học Bất đẳng thức:

1. Nắm chắc các tính chất cơ bản của bất đẳng thức.

2. Nắm vững các phương pháp cơ bản chứng minh bất đẳng thức như: phương pháp biến đổi tương đương; phương pháp sử dụng bất đẳng thức Cosi; phương pháp sử dụng đạo hàm.

3. Đặc biệt chú trọng vào ôn tập các kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cosi, luôn biết đặt và trả lời các câu hỏi như: khi nào áp dụng; điều kiện cho các biến là gì; dấu bằng xảy ra khi nào; nếu áp dụng thế thì có xảy ra dấu bằng không; tại sao lại thêm bớt như vậy.

4. Luôn bắt đầu với các bất đẳng thức cơ bản (điều này vô cùng quan trọng); học thuộc một số bất đẳng thức cơ bản có nhiều áp dụng nhưng phải chú ý điều kiện áp dụng được.