Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Gõ ký hiệu Toán Lý bằng LaTeX  (Read 83715 times)

29 Tháng Chín, 2007, 11:39:26 PM
Reply #15
 • OLYMPIAN
 • **
 • Posts: 92
 • Điểm bài viết: 5
 • Huttess
Cho hỏi cách tích hợp bộ gõ Latex vào forum? :D

30 Tháng Chín, 2007, 08:34:31 PM
Reply #16
 • ADMIN
 • ******
 • Posts: 882
 • Điểm bài viết: 81
  • Doãn Minh Đăng
Em cài vào host một tool gọi là "mimetex", search google mà tìm cách cài đặt.
Xong lại google tiếp cách cài cho loại forum thích hợp của em.

Bộ tex của forum này anh Dương làm, anh chỉ nắm khẩu quyết như trên. :)

13 Tháng Mười, 2007, 02:22:33 PM
Reply #17
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 40
 • Điểm bài viết: 0
còn trị tuyệt đối thì làm sao?

13 Tháng Mười, 2007, 04:11:32 PM
Reply #18
 • ADMIN
 • ******
 • Posts: 882
 • Điểm bài viết: 81
  • Doãn Minh Đăng
Trị tuyệt đối thì ta có thể dùng mã này: \| (bàn phím có ký tự gạch dọc)

Code: [Select]
[tex] \| \frac{b}{a}\|[/tex]
\| \frac{b}{a}\|

13 Tháng Mười, 2007, 10:00:15 PM
Reply #19
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 40
 • Điểm bài viết: 0
ký tự gạch dọc của bàn phím nằm ở chỗ nào ạ?

13 Tháng Mười, 2007, 10:59:26 PM
Reply #20
 • ADMIN
 • ******
 • Posts: 882
 • Điểm bài viết: 81
  • Doãn Minh Đăng
Anh nhìn bàn phím của anh, ký tự gạch dọc nó nằm cùng với ký tự \ (nhấn "Shift - \" thì được ký tự gạch dọc), gần gần với nút Enter.

23 Tháng Mười, 2007, 04:28:45 PM
Reply #21
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 40
 • Điểm bài viết: 0
còn chia hết và không chia hết? :)

24 Tháng Mười, 2007, 02:14:55 PM
Reply #22
 • ADMIN
 • ******
 • Posts: 882
 • Điểm bài viết: 81
  • Doãn Minh Đăng
Hình như người ta không có định nghĩa ký tự không chia hết, anh chỉ tìm được mã cho dấu chia hết thôi:

a \vdots b

Code: [Select]
[tex]a \vdots b[/tex]

24 Tháng Mười, 2007, 03:25:52 PM
Reply #23
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 40
 • Điểm bài viết: 0
đồng dư thì sao nhỉ?

25 Tháng Mười, 2007, 05:32:26 AM
Reply #24
 • ADMIN
 • ******
 • Posts: 882
 • Điểm bài viết: 81
  • Doãn Minh Đăng
Đồng dư thì dùng ký hiệu \equiv như thế này em:

a \equiv b mod 3

Code: [Select]
[tex]a \equiv b mod 3[/tex]

24 Tháng Mười, 2012, 07:54:03 PM
Reply #25
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 2
 • Điểm bài viết: 0
\Leftrightarrow2\sin({x+\frac{\pi}{3})-\sin(2x-\frac{\pi}{6})-\frac{1}{2}=0\\
\Leftrightarrow2\sin(x+\frac{\pi}{3})-({\sin(2x-\frac{\pi}{6})+\sin(\frac{\pi}{6}))=0\\
\Leftrightarrow2\sin(x+\frac{\pi}{3})-2\(sinx)(\cos(x-\frac{\pi}{6}))=0\\
\Leftrightarrow2\cos((\frac{\pi}{6})-x)-2\(sinx)(\cos(x-\frac{\pi}{6}))=0 (sử dụng công thức phụ chéo)\\
\Leftrightarrow\(cos(\frac{\pi}{6})-x)\(sinx+1)=0\\
\Leftrightarrow\left[ \begin{array}{l} {\sin(x+\frac{\pi}{6}) =0 \\ {\(sinx) =-1 \end{array} \right.\\
« Last Edit: 24 Tháng Mười, 2012, 09:57:30 PM by duyên hồng »

24 Tháng Mười, 2012, 11:06:16 PM
Reply #26
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 2
 • Điểm bài viết: 0
đặt đk \sqrt{x^2+2x-31}\geq0\\
đặt t=\sqrt{x^2+2x-31} với t\geq0\\
\Rightarrow x^2-27=t^2-2x+4\\
khi đó pt trở thành t^2+(x-4)t-2x+4=0\\
\Leftrightarrow (t-2)(t-2+x)=0\\
\Leftrightarrow t=2
hoặc t=2-x\\
với t=2\Rightarrow x^2+2x-35=0\\
\Leftrightarrow x=5\\
hoặcx=-7\\
với t=2-x\Rightarrowvô nghiệm
« Last Edit: 15 Tháng Mười Một, 2012, 07:42:38 PM by dok »