Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Digital marketing là gì, có khác gì marketing ?  (Read 1182 times)

04 Tháng Mười, 2016, 12:40:30 PM
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 1
 • Điểm bài viết: 0
Em thấy có ngành digital marketing thì không rõ là nó khác gì với ngành marketing, kiểu giảng dạy khác gì mà ra ngoài làm thì khác gì? Nếu em muốn học ngành digital Marketing thì nên học trường nào mà marketing thì nên học trường nào?

04 Tháng Mười, 2016, 06:42:05 PM
Reply #1
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 6
 • Điểm bài viết: 0
Marketing hay tiếp thị là các hoạt động giúp cho doanh nghiệp thấu hiểu thị trường, quản lý các nguồn lực để tạo ra các sản phẩm/dịch vụ thỏa mãn nhu cầu thị trường. Digital marketing là một cụm từ có nghĩa là sử dụng các kênh kỹ thuật số vào việc truyền tải và phát tán thông tin về thương hiệu hoặc sản phẩm. Các kênh kỹ thuật số ở đây bao gồm các thiết bị số (thiết bị lưu trữ, thiết bị truyền tin), thiết bị thông minh, các cổng kết nối, thiết bị tương tác và quan trọng nữa chính là đường truyền internet – môi trường chủ yếu của digital marketing.

05 Tháng Mười, 2016, 12:22:24 AM
Reply #2
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 2
 • Điểm bài viết: 0
Marketing thường có Bưu chuính, ktqd. digital có fpt polytechnic. nó là ngành mới, chưa đâu đao ftaoj chính quy đâu. hầu như toàn khóa học thôi.

05 Tháng Mười, 2016, 01:15:26 AM
Reply #3
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 6
 • Điểm bài viết: 0
Marketing thường có Bưu chuính, ktqd. digital có fpt polytechnic. nó là ngành mới, chưa đâu đao ftaoj chính quy đâu. hầu như toàn khóa học thôi.

khóa học sợ ngắn, học không tới, lại tốn tiền ra.