Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: hỏi về pascal  (Read 981 times)

28 Tháng Mười, 2015, 08:58:26 PM
  • Thành viên mới
  • *
  • Posts: 1
  • Điểm bài viết: 0
cho em hỏi làm sao code để đưa hình ảnh từ máy vào pascal