Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: giúp mìh phần đồ thị của hàm đa thức  (Read 1452 times)

02 Tháng Bảy, 2012, 07:15:19 PM
  • Thành viên mới
  • *
  • Posts: 1
  • Điểm bài viết: 0
cho hàm số y = -x^3 + 3x^2 - 3 (C)
gọi A và B là 2 điểm cực đại và cực tieue của (C) và M là điểm bất kì trên cung AB và khác A,B. Chứng minh trên (C) luôn tìm được 2 điểm mà tại đó có tiếp tuyến vuông góc với tiếp tuyến tại M vs (C)
lần đầu mìh post bài nên k biết cách đánh công thức toán mong các bạn thông cảm.
Giúp mình nhé. thank!!