Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Giải bất phương trình  (Read 1441 times)

04 Tháng Sáu, 2012, 01:02:16 PM
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 14
 • Điểm bài viết: 0
Giải bất phương trình sau:
\sqrt[4]{(x-2)(4-x)}+\sqrt[4]{x-2}+\sqrt[4]{4-x}+6x\sqrt{3x}<br />\leq x^{3}+30

07 Tháng Sáu, 2012, 04:48:12 AM
Reply #1
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 56
 • Điểm bài viết: 1
 • DXTHANGVN
  • Đỗ Xuân Thắng
Giải bất phương trình sau:
\sqrt[4]{(x-2)(4-x)}+\sqrt[4]{x-2}+\sqrt[4]{4-x}+6x\sqrt{3x}<br />\leq x^{3}+30
\sqrt[4]{(x-2)(4-x)}+\sqrt[4]{x-2}+\sqrt[4]{4-x}<br />\leq x^{3} - 6x\sqrt{3x} +27 +3

Bạn chứng minh VT bé hơn hoặc bằng 3, mà vế phải lớn hơn hoặc bằng 3.
Nên nghiệm của BPT sẽ là [2;4]
« Last Edit: 07 Tháng Sáu, 2012, 04:49:49 AM by doxuanthang »