Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Chèn hình ảnh vào bài viết  (Read 2003 times)

04 Tháng Mười Hai, 2011, 12:38:53 PM
  • Thành viên mới
  • *
  • Posts: 49
  • Điểm bài viết: 4
Admin cho em hỏi ạ:
Sao em không chèn được một số hình ảnh vào bài viết?
Em copy đường dẫn, dán vào bài viết rồi tô đen link đó ->nhấp vào Insert Image nhưng không hiển thị ảnh. :(

04 Tháng Mười Hai, 2011, 12:43:45 PM
Reply #1
  • ADMIN
  • ******
  • Posts: 6354
  • Điểm bài viết: 416
Có hai lý do

1. File ảnh đã chết, tức nó không còn tồn tại, hoặc bạn sử dụng "hotlink" để dán vào insert image
2. Link của bạn bị lỗi ở đâu đó. Hoặc nó không phải là link trực tiếp dẫn đến ảnh (Direct link luôn có đuôi jpg, png... chứ link có dạng html thì dĩ nhiên không hiển thị.

Dùng code đơn giản
Code: [Select]
[img]direct link[/img]