Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Sao không gõ được tex trong box Toán  (Read 2260 times)

23 Tháng Tám, 2011, 08:22:30 PM
 • Mod box Toán
 • MOD
 • ***
 • Posts: 562
 • Điểm bài viết: 47
 • Sống là cho đâu nhận riêng mình
Anh chị ơi cho em hỏi, box TOÁN sao gõ mãi mà không hiện công thức gì cả vậy ạ  :((

26 Tháng Tám, 2011, 04:37:05 AM
Reply #1
 • Phụ trách kỹ thuật
 • Administrator
 • *******
 • Posts: 65
 • Điểm bài viết: 9
Lỗi không hiện Latex đã được sửa (trước do trang web chứa phần mềm hiển thị bị ngưng hoạt động), cảm ơn mod yuki_0602 đã thông báo.