Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Làm ơn giải giùm mình bài này !!! Khó kinh khũng !!!  (Read 1580 times)

01 Tháng Ba, 2011, 08:26:52 AM
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 1
 • Điểm bài viết: 0
  • Lê Nguyên Trực
            Mình không biết cách up hình lên nên các bạn dơn file về giải giùm mình nha, mình thật sự không giải nổi !!! Làm ơn ghi cách giải ra giùm mình lun, cảm ơn các bạn rất nhìu

02 Tháng Ba, 2011, 12:52:17 AM
Reply #1
 • Mod box Toán
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 562
 • Điểm bài viết: 47
 • Sống là cho đâu nhận riêng mình
 :-j sao bài dễ thế cũng đem đi hỏi hả em. Thử chia cái đã cho cho cái cần tim xem. Chia đa thức ấy. B-)

02 Tháng Ba, 2011, 01:57:49 AM
Reply #2
 • OLYMPIAN
 • **
 • Posts: 2866
 • Điểm bài viết: 46
 • Chém gió
  • Facebook
- Chia tam thức bậc 2 cho 3.
- Phân phối các hạng tử để nó thành hằng đẳng thức bình phương tổng: (x+1/3)^2.
- Khoanh đáp án đúng.