Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Cần cứu trợ khẩn cấp!!!  (Read 1542 times)

22 Tháng Hai, 2011, 02:31:01 PM
  • Thành viên mới
  • *
  • Posts: 8
  • Điểm bài viết: 0
  • Oa Oa, lại sai nữa rồi...
Giải giúp em bài toán này với.
1. Tìm công thức tổng quát của Un với:
{U_1=\sqrt{2}\\U_{n+1}=\sqrt{2 * U_n}}
 2. Đề tương tự câu 1:
{U_1=\sqrt{2}\\U_{n+1}=\sqrt{2 + U_n}}
« Last Edit: 22 Tháng Hai, 2011, 02:41:25 PM by oaoa0301 »