Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Bài tập liên quan đến KS hàm số  (Read 3647 times)

08 Tháng Chín, 2010, 04:57:09 PM
  • Thành viên mới
  • *
  • Posts: 15
  • Điểm bài viết: -1
Cho hàm số y=\frac{1}{3}x^4-3x^2+\frac{5}{2} (C)
Tìm m để tiếp tuyến của (C) tại x=m cắt (C) tại 3 điểm phân biệt
Bài này khó ghê mình đã thử viết pt tiếp tuyến tại x=m rồi xét pt tiếp tuyến với pt hàm số nhưng mà pt rất là lằng nhằng không hiểu thế nào luôn  ~X( ~X( ~X( ai xem rồi chỉ dẫn hộ cái  :)>- :)>- :)>- :)>- :)>-

09 Tháng Chín, 2010, 06:34:36 PM
Reply #1
  • Thành viên mới
  • *
  • Posts: 15
  • Điểm bài viết: -1