Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Mọi người ơi giúp mình với  (Read 1445 times)

30 Tháng Bảy, 2014, 09:11:33 PM
  • Thành viên mới
  • *
  • Posts: 16
  • Điểm bài viết: 0
    • Tô Ngọc Hiếu
Giải giúp mình phương trình này với
cos24x + cos26x + cos28x = 1.