Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Khảo sát hàm số  (Read 64175 times)

03 Tháng Tư, 2010, 09:34:33 PM
Reply #15
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 449
 • Điểm bài viết: 49
  • A3's blog
y'(x)=3x^2-3m^2
Để hàm số có cực đại, cực tiểu thì m khác 0
Khi đó y'(x)=0 \Leftrightarrow x_1=\sqrt{m} hoặc x_2=-\sqrt{m}
Tính khoảng cách

03 Tháng Tư, 2010, 09:41:49 PM
Reply #16
 • Mod Toán Học
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 547
 • Điểm bài viết: 57
 • Offline ...
Cách 2 : Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị phải song song với đường thẳng  2x+y=0 :D

Cách này dài :D Dùng trong trường hợp nghiệm phức tạp :D
03 Tháng Tư, 2010, 09:43:11 PM
Reply #17
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 449
 • Điểm bài viết: 49
  • A3's blog
Cách 2 : Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị phải song song với đường thẳng  2x+y=0 :D

Cách này dài :D Dùng trong trường hợp nghiệm phức tạp :D
Chắc gì đã song song đâu. Nhỡ may cắt nhau thì sao ạ


Chắc gì đã song song đâu. Nhỡ may cắt nhau thì sao ạ

03 Tháng Tư, 2010, 09:44:43 PM
Reply #18
 • CTV box ĐTTH
 • OLYMPIAN
 • **
 • Posts: 294
 • Điểm bài viết: 12
 • Scuderia Ferrrari F1 Team
Bài này trong đề thi thử trường mình:
Cho hàm số y= \frac{2x+1}{1-x}. Tìm 2 điểm A, B thuộc đồ thị trên sao cho đường thẳng x-3y-7=0 là đường trung trực của AB.
« Last Edit: 03 Tháng Tư, 2010, 09:45:27 PM by alien_mars_3000 »

03 Tháng Tư, 2010, 09:45:39 PM
Reply #19
 • Mod Toán Học
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 547
 • Điểm bài viết: 57
 • Offline ...
Hử :P cách đều mà ; chỉ có thể song song hoặc điểm uốn thuộc đường thẳng ; nhưng mà điểm uốn (0;2) thì .... :P nên còn trường hợp này thôi :D

03 Tháng Tư, 2010, 09:46:12 PM
Reply #20
 • Mod Sinh Học
 • MOD
 • ***
 • Posts: 746
 • Điểm bài viết: 52
 • ♪ Nab ♫
Cách 2 : Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị phải song song với đường thẳng  2x+y=0 :D

Cách này dài :D Dùng trong trường hợp nghiệm phức tạp :D
Chắc gì đã song song đâu. Nhỡ may cắt nhau thì sao ạ
Chắc gì đã song song đâu. Nhỡ may cắt nhau thì sao ạ
Chị spam tẹo. 2 người cùng độ tuổi mà sao khách sáo thế?
« Last Edit: 03 Tháng Tư, 2010, 09:47:58 PM by giaythuytinh_209 »

03 Tháng Tư, 2010, 09:52:09 PM
Reply #21
 • Mod Toán Học
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 547
 • Điểm bài viết: 57
 • Offline ...
:D Không phải em :D Hùi trước Tân nó tưởng em hơn tuổi :D Thế nên giờ quen miệng :D Còn em thì :P gọi bình thường mà :D

03 Tháng Tư, 2010, 10:02:33 PM
Reply #22
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 449
 • Điểm bài viết: 49
  • A3's blog
Bài này trong đề thi thử trường mình:
Cho hàm số (C)y= \frac{2x+1}{1-x}. Tìm 2 điểm A, B thuộc đồ thị trên sao cho đường thẳng d:x-3y-7=0 là đường trung trực của AB.
Ta xét đường thẳng d':y=\frac{-1}{3}x+a vuông góc với d
Xét phương trình hoành độ giao điểm d' và (C)
\frac{2x+1}{1-x}=\frac{-1}{3}x+a (1)
Để thỏa mãn thì d' cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho trung điểm của AB thuộc d

03 Tháng Tư, 2010, 10:36:55 PM
Reply #23
 • Mod box Toán
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 562
 • Điểm bài viết: 47
 • Sống là cho đâu nhận riêng mình
Cái bài này có thể gọi 2 điểm
A(x_o,-2+3/(1-x_o), B(x_1,-2+3/(1-x_1)
AB vuông góc với d nên ta sẽ đưa về được 1 pt
(1-x_o)(1-x_1)=-1
Mặt khác
d(A,d)=d(B,d)<br />=> x_o-9/(1-x_o)-1=-(x_1-9/(1-x_1)-1)<br />=>x_1+x_o ;)

05 Tháng Tư, 2010, 09:43:26 PM
Reply #24
 • Thành viên box Hóa
 • OLYMPIAN
 • **
 • Posts: 592
 • Điểm bài viết: 49
 • ---I love Chem :x--
  • http://vn.360plus.yahoo.com/pink_glasses_girl_9x/
Cho tớ hỏi 1 bài này cái :D
Cho hàm số   y = \frac{x - 1}{x + 1}
Tìm a và b để đường thẳng (d) : y= ax +b cắt (C) tại 2 điểm phân biệt đối xứng nhau qua đường thẳng
 (d1) : x-2y+3 =0

05 Tháng Tư, 2010, 09:46:27 PM
Reply #25
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 449
 • Điểm bài viết: 49
  • A3's blog
Cho tớ hỏi 1 bài này cái :D
Cho hàm số    y = \frac{x - 1}{x + 1}
Tìm a và b để đường thẳng (d) : y= ax +b cắt (C) tại 2 điểm phân biệt đối xứng nhau qua đường thẳng
 (d1) : x-2y+3 =0

Giống dạng cái bài bên trên đấy cậu

05 Tháng Tư, 2010, 10:01:11 PM
Reply #26
 • Thành viên box Hóa
 • OLYMPIAN
 • **
 • Posts: 592
 • Điểm bài viết: 49
 • ---I love Chem :x--
  • http://vn.360plus.yahoo.com/pink_glasses_girl_9x/
Nhưng mà ở bài trên tớ không hiểu tại sao

AB vuông góc với d nên ta sẽ đưa về được 1 pt
(1-x_o)(1-x_1)=-1


06 Tháng Tư, 2010, 12:40:12 AM
Reply #27
 • Mod box Toán
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 562
 • Điểm bài viết: 47
 • Sống là cho đâu nhận riêng mình
VTCP d có rùi. AB vuông d => tích 2 VTCP = 0 => Ok. T làm tắt thôi.

06 Tháng Tư, 2010, 12:45:25 AM
Reply #28
 • Mod Sinh Học
 • MOD
 • ***
 • Posts: 746
 • Điểm bài viết: 52
 • ♪ Nab ♫
Cảnh cáo em Yuki_0602 không được dùng ngôn ngữ chat. Khà khà. ;))

14 Tháng Tư, 2010, 10:21:11 AM
Reply #29
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 89
 • Điểm bài viết: 8
Cấy ni mới mới nì:!


Cho hàm số y=\frac{x+2}{x-1} (C)
 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C)
 2. Tìm m để phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt
\frac{||x|-2|}{|x|+1}=m
« Last Edit: 14 Tháng Tư, 2010, 05:40:25 PM by alien_mars_3000 »