Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Âm thanh của máy tính  (Read 4476 times)

03 Tháng Một, 2010, 07:24:39 PM
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 21
 • Điểm bài viết: 1
Máy em tự nhiên bị mất âm thanh. Mặc dù đã cài card âm thanh rồi , window media player vẫn chạy bình thường . Giúp em với ! :(

03 Tháng Một, 2010, 07:28:08 PM
Reply #1
 • Cựu thành viên BĐH
 • ***
 • Posts: 97
 • Điểm bài viết: 13
Cài card âm thanh nhưng em kiểm tra lại driver card âm thanh có được cài hay chưa? Mất driver card âm thanh thì cũng không liên hệ gì đến việc window media player có chạy hay không!. Bỏ đĩa driver card âm thanh vào reinstall lại một lần xem thử nhé.

03 Tháng Một, 2010, 08:27:55 PM
Reply #2
 • OLYMPIAN
 • **
 • Posts: 2866
 • Điểm bài viết: 46
 • Chém gió
  • Facebook
Sound driver thường ở trong đĩa main í.

04 Tháng Một, 2010, 12:19:47 AM
Reply #3
 • MOD
 • ***
 • Posts: 1938
 • Điểm bài viết: 100
 • Speak softly love ...
Xem thử xem có nhỡ tay disable cái driver sound không? Làm thế thì có reinstall cả trăm lần vẫn không lên tiếng.
Check lại hết xem có mute hoặc chỉnh sound quá bé ở volume controls nào không nữa ...

04 Tháng Một, 2010, 07:55:43 AM
Reply #4
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 1
 • Điểm bài viết: 0
Cách nhanh nhất là mình dùng main nào thì lên homepage của main đó, nó sẽ tự search rồi cho link để tải về. Chạy phát nữa là OK thôi !

Năm mới vạn an ! :)