Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Lãng đãng  (Read 1906 times)

03 Tháng Mười Hai, 2009, 04:50:02 PM
 • Cựu thành viên BĐH
 • ***
 • Posts: 685
 • Điểm bài viết: 97
  • quần áo trẻ em
Ngồi nghịch máy đứa khác, phát hiện ra mấy cái thú vị  <:-P  ;))

« Last Edit: 03 Tháng Mười Hai, 2009, 06:25:43 PM by Buratinox »

03 Tháng Mười Hai, 2009, 06:15:35 PM
Reply #1
 • Cựu thành viên BĐH
 • ***
 • Posts: 685
 • Điểm bài viết: 97
  • quần áo trẻ em
Ngồi nghịch máy người khác, không phải máy mình.

Theo thói quen, kiểm tra thử:

Mạng LAN đứt liên tục (5p 1 lần) (quên mất không chụp lại cái màn hình B-))

Lấy mẫu mang về nhà thử với D32, đáng buồn:Avira phát hiện ra nhưng lại khiến treo máy (3 lần liên tục như thế B-))