Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Tứ quái TKKG  (Read 10016 times)

21 Tháng Một, 2015, 05:22:28 PM
Reply #15
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 2
 • Điểm bài viết: 0
  • Hoàng Anh
  • alo
Truyện Tứ Quái TKG mình có đến mấy cuốn, đây là những quyẻn xuất bản đầu tiên nên mình cất rất kỹ! và tất nhiên cũng lấy ra đọc mấy lần, cảm giác cầm cuốn truyện đọc thấy hay hơn nhiều so với việc đọc truyện trên mạng như bay giờ

06 Tháng Tư, 2015, 02:51:05 PM
Reply #16
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 1
 • Điểm bài viết: 0
Ha ha, tuổi thơ của tui là đây. Chưa bao giờ hết nghiền!  :)) =))