Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Atlas giải phẫu học  (Read 54821 times)

30 Tháng Tư, 2009, 08:54:08 PM
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 14
 • Điểm bài viết: 4
 • Institude de Medecine Militaire
  • www.google.com
Lần đầu mình lập topic, mong chia sẻ atlas giải phẫu học để mọi người cùng xem và có thể sử dụng làm tư liệu :D.

30 Tháng Tư, 2009, 09:44:47 PM
Reply #1
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 14
 • Điểm bài viết: 4
 • Institude de Medecine Militaire
  • www.google.com
« Last Edit: 01 Tháng Năm, 2009, 06:05:54 PM by medicalstu »

30 Tháng Tư, 2009, 09:50:03 PM
Reply #2
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 14
 • Điểm bài viết: 4
 • Institude de Medecine Militaire
  • www.google.com

30 Tháng Tư, 2009, 09:54:19 PM
Reply #3
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 14
 • Điểm bài viết: 4
 • Institude de Medecine Militaire
  • www.google.com

30 Tháng Tư, 2009, 09:59:06 PM
Reply #4
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 14
 • Điểm bài viết: 4
 • Institude de Medecine Militaire
  • www.google.com

30 Tháng Tư, 2009, 10:04:56 PM
Reply #5
 • Thành viên box Sinh Học
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 363
 • Điểm bài viết: 24
 • Sóng và cát
« Last Edit: 30 Tháng Tư, 2009, 10:07:31 PM by Sò »

30 Tháng Tư, 2009, 10:08:23 PM
Reply #6
 • Thành viên box Sinh Học
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 363
 • Điểm bài viết: 24
 • Sóng và cát
« Last Edit: 30 Tháng Tư, 2009, 10:30:01 PM by Sò »

30 Tháng Tư, 2009, 10:29:10 PM
Reply #7
 • Thành viên box Sinh Học
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 363
 • Điểm bài viết: 24
 • Sóng và cát

20 Tháng Năm, 2009, 01:03:16 PM
Reply #8
 • Mod box Sinh học - Thành viên box Sinh
 • Cựu thành viên BĐH
 • ***
 • Posts: 177
 • Điểm bài viết: 2
 • Today...!
Bài của Luuly
Nguyễn Bích HânTim


TaiCấu tạo da
« Last Edit: 20 Tháng Năm, 2009, 01:05:45 PM by bechipong_23 »

23 Tháng Năm, 2009, 08:30:46 AM
Reply #9
 • Mod box Sinh học - Thành viên box Sinh
 • Cựu thành viên BĐH
 • ***
 • Posts: 177
 • Điểm bài viết: 2
 • Today...!
Hệ Tiêu Hóa

Ống thức ăn.Đường đi của mật.Cấu trúc Hầu.Hình ảnh trực tràng.Tá tràng.Vị trí không tràng.Vị trí và cấu trúc Hồi tràng.Gan làm việc như thế nào? ^^Giải phẫu dạ dày.

23 Tháng Năm, 2009, 09:54:07 PM
Reply #10
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 14
 • Điểm bài viết: 4
 • Institude de Medecine Militaire
  • www.google.com
Mình vẫn tiếp tục atlas đầu và cổ cho đầy đủ nhé :D:


« Last Edit: 23 Tháng Năm, 2009, 09:58:46 PM by medicalstu »

23 Tháng Năm, 2009, 10:00:13 PM
Reply #11
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 14
 • Điểm bài viết: 4
 • Institude de Medecine Militaire
  • www.google.com

26 Tháng Năm, 2009, 10:04:52 PM
Reply #12
 • Thành viên box Sinh Học
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 363
 • Điểm bài viết: 24
 • Sóng và cát

26 Tháng Năm, 2009, 10:09:23 PM
Reply #13
 • Thành viên box Sinh Học
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 363
 • Điểm bài viết: 24
 • Sóng và cát
     Hồng cầu
     

     bạch cầu
     

26 Tháng Năm, 2009, 10:11:41 PM
Reply #14
 • Thành viên box Sinh Học
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 363
 • Điểm bài viết: 24
 • Sóng và cát