Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Không đánh được các công thức toán học phức tạp trên diễn đàn?  (Read 4064 times)

13 Tháng Ba, 2009, 08:50:04 AM
  • Thành viên mới
  • *
  • Posts: 12
  • Điểm bài viết: 0
Trên diễn đàn hay gởi tin nhắn thì các công thức toán học phức tạp không đánh được và copy từ microsoft Word vào cũng không được?. Có cách gì khắc phục không?. Xin cảm ơn!

13 Tháng Ba, 2009, 03:37:28 PM
Reply #1
  • ADMIN
  • ******
  • Posts: 882
  • Điểm bài viết: 81
    • Doãn Minh Đăng
Trên diễn đàn thì không hỗ trợ kiểu công thức như trong Word, mà dùng cái gọi là "latex". Bạn xem bài này có hướng dẫn: http://www.olympiavn.org/forum/index.php?topic=28565.0

Nếu bạn không quen với Latex (mỗi một ký hiệu Toán học được biểu diễn bằng một từ khóa), thì bạn vào trang này để bấm các nút viết công thức:

http://thornahawk.unitedti.org/equationeditor/equationeditor.php

-> nó sẽ tạo cho bạn đoạn mã, sau đó copy đoạn mã vào bài viết trên diễn đàn, đặt nó giữa câu lệnh
Code: [Select]
[tex]<ghi đoạn mã vào đây>[/tex]