Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: [Resource]Các nguồn tài liệu tiếng Anh  (Read 88316 times)

13 Tháng Chín, 2006, 01:29:18 PM
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 54
 • Điểm bài viết: 3

http://artefact.lib.ru/languages/english/index.html

Tôi nghĩ, đây là site down ebook tiếng anh đỉnh nhất từ trước tới giờ mà bạn biết cũng không ngoa tẹo nào. Thật đấy. Để thử liệt kê vài cuốn nhé:

Quote
Cambridge University Press — «English Vocabulary in Use»
    «English Vocabulary in Use (Elementary)»
         Michael McCarthy, Felicity O’Dell. 4.1 Мb
    «English Vocabulary in Use (Pre & Intermediate)»
         Stuart Redman. 4.8 Мb
    «English Vocabulary in Use (Upper Intermediate & Advanced)».
         Michael McCarthy, Felicity O’Dell. 3.71 Мb
 
«Essential English Idioms»
    «Essential English Idioms (Elementary)»
         R. A. Spears, E. M. Kirkpatrickand B. Kirkpatrick. 107 Кб
    «Essential English Idioms (Intermediate)»
         R. A. Spears, E. M. Kirkpatrickand B. Kirkpatrick. 125 Кб
    «Essential English Idioms (Advanced)».
         R. A. Spears, E. M. Kirkpatrickand B. Kirkpatrick. 162 Кб
 
Учебники на английском языке
    «101 American English Idioms»
         D. J. Collis. 163 Кб
*  «601 Words You Need to Know to Pass Your Exam»
         M. Bromberg, J. Liebb. 846 Кб
*  «A Book of Practice in Stylistics»
         В. А. Кухаренко. 25.8 Кб
*  «A Concise English Grammar for Foreign Students»
         C. E. Eckersley. 13.8 Мб
*  «A Dictionary of Contemporary American Usage»
         B. Evans, C. Evans. 6.52 Мб
    «A Practical English Grammar»
         Thomson & Martinet. 911 Кб
    «American Accent Training»
         A. Cook. Лучший известный мне аудиокурс. Текст: 1.82 Мб
         Аудио (5 CD, ~330 Мб, e2k) качать отсюда или отсюда.
    «Basic English in Practice. Intermediate English Course»
         Л. Христорождественская. 1.1 Мб
    «Basic English Usage»
         M. Swan. 2.56 Мб
*  «Business Letters for Busy People»
         J. A. Carey, J. Dugger. 1.05 Мб
*  «Business Vocabulary in Use»
         B. Mascull. 3.56 Мб
    «Changing Times, Changing Tenses»
         P. W. Peterson. Обработка: Екатерина Алфимова. 3.87 Мб
*  «Collin Cobuild English Grammar»
         564 Кб. Обработка: Екатерина Алфимова.
    «Сollins Cobuild Student’s Grammar»
         108 Кб
    «Colloquial English Idioms»
         В. Сытель. 106 Кб
*  «Elements of Pronunciation»
         C. Mortimer. 4.73 Мб
    «English Composition, Grammar, Punctuation»
         L. Branson. 49 Кб
*  «English Grammar»
         1.12 Мб
*  «English Grammar»
         J. Coghill, S. Magedanz. 1.42 Мб
*  «English Grammar for the Utterly Confused»
         L. Rozakis. 1.03 Мб
    «English Grammar in English»
         101 Кб
    «English Grammar in Use (Intermediate)»
         R. Murphy. 242 Кб
*  «English Grammar in Use (Advanced)»
         M. Hewings. 4.01 Мб
    «English Grammar in Use. Grammar Reference»
         R. Murphy. 2.83 Мб
    «English Idioms. Exercises on Idioms»
         J. Seidl. 1.12 Мб
    «English Lexicology»
         Г. Антрушина, О. Афанасьева, Н. Морозова. 145 Кб
*  «English Words and How to Use Them»
         А. Г. Елисеева, И. А. Ершова. 232 Кб
*  «Grammar And Vocabulary for Cambridge Advanced And Proficiency»
         R. Side, G. Wellman. 4.71 Мб
    «Grammar, Punctuation, and Capitalization»
         M. McCaskill. 360 Кб
*  «Grammarway 3 with Answers»
         J. Dooley, V. Evans. 2.74 Мб
*  «Higher Lessons in English. A Work on English Grammar and Composition»
         A. Reed, B. Kellogg. 218 Кб
    «Idioms in Speech»
         К. Середина, А. Томлянович, И. Краснянская. 62 Кб
    «It’s Not That Hard (An Experience of English grammar)»
         J. Jill, S. Lovejoy. 30 Кб
*  «Lexical Functional Grammar»
         Y. N. Falk. 1.26 Мб
    «Meanings And Origins of Phrases, Sayings, Clichés And Quotes»
         162 Кб
    «Modern English Grammar»
         Н. Раевская. 439 Кб
    «Modern English to Old English Vocabulary»
         18 Кб
*  «NTC’s American Idioms Dictionary»
         R. A. Spears. 7.7 Мб
*  «NTC’s Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions»
         R. A. Spears. 3.95 Мб

Đó mới chỉ là một nửa thôi đấy.
Rồi nếu không tin thì thôi. Còn muốn down thử vài cuốn về thì đọc tiếp.
Ở trên cùng có dòng như thế này:
Those who don’t know Russian please read download instructions here.

Shift - Click vào đấy sẽ có một site intro.

Đọc kĩ đoạn này:
Quote
1. LEFT-click on a link to a book. Don’t use right mouse button, it won’t work out as it gives you fake link.

2. Wait for a small pop-up window (don’t forget to unblock pop-ups in your browser) with some Russian text and 5 numeric buttons, one of which you must press to start downloading. Please remember that there is only ONE button that will help you, all others will just close the window. Now you’re getting to the point where I’ll explain you how to find out which button is A CHOSEN ONE (forgive me, Harry).

3. Look at the text (I didn’t mean READ it). The last word means the number of the button you have to click, written in Russian language.

4. “один” means 1, “два”—2, “три”—3, “четыре”—4, “пять”—5. It can be learned very quickly and easily, and I even omit the fact that you’re now a polyglot.

5. LEFT-CLICK a button you’ve just derived.

6. Enjoy your download.
Cụ thể là, khi click vào một tài liệu (file) muốn dl về, nó hiện ra một cái Popup bắt mình phải chọn đúng một số nào đó từ 1 tới 5 (rách việc nhờ). Bù lại, có một dòng hướng dẫn bằng tiếng Mán bên trên (đọc cóc hiểu mà cũng cóc cần hiểu). Nhìn vào từ cuối cùng và so sánh với mục 4 phần intro. (lúc nãy tui bảo Shift Click là để giữ lại site intro, đỡ phải vào 2 lần, nhớ cả đống kí tự rồi thì thôi).
Vậy thôi. Các file đều dạng nén bằng winrar. Down winrar về giải nén ở: www.winrar.de
Ok. Enjoy it  :-*

P/s: Site này do người bạn Kittymeo (đã lâu ngày không trở lại) của diễn đàn olym chúng ta tìm được. Bro nào muốn cảm ơn người chia sẻ thì dành một phút mặc niệm cho bạn ý là được :D
« Last Edit: 06 Tháng Ba, 2009, 01:12:42 AM by thuydung »

24 Tháng Mười, 2006, 06:23:24 PM
Reply #1
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 54
 • Điểm bài viết: 3
Cũng khá là nhiều. Mọi người search cái mình cần nhé.

501_Sentence_Completion_Questions.pdf
501_Writing_Prompts.pdf
501_critical_reading_questions.pdf
501_reading_comprehesion%20questions%20.pdf
501_synonym_antonym%20questions.pdf
501_vocabulary_questions.pdf
501_word_analogy%20questions.pdf

Quote
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...n_Questions.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...ing_Prompts.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...g_questions.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...uestions%20.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...20questions.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...y_questions.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...20questions.pdf
« Last Edit: 19 Tháng Ba, 2009, 02:52:20 PM by thuydung »

24 Tháng Mười, 2006, 06:25:04 PM
Reply #2
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 54
 • Điểm bài viết: 3
/(Ebook) Idea Group Publishing - Architectural Issues Of Web-Enabled Electronic Business (2003).pdf
/(eBook) Idea Group - Personal Web Usage In The Workplace A Guide To Effective Human Resources Management.chm
/1001_vocabulary -spelling questions _2e.pdf

/AMACOM  - Marketing and Selling - Powerhouse Marketing Plans - 14 Outstanding Real-Life Plans And What Y.chm

/Another Word a Day.pdf
/Architectural Issues Of Web-Enabled Electronic Business - Idea Group.pdf
/Better_Writing_Right_Now.pdf
/Business - Amacom - The Secrets Of Great Sales Management. Advanced Strategies for Maximizing Performanc.chm
/Business Strategies For Information Technology Management - Idea Group.chm
/Certificate in Proficiency English - Tests Oxford.pdf
/Developing An Online Curriculum - Technologies And Techniques - Idea Group.pdf
/Fifteen Thousand Useful Phrases - Grenville  Kleiser.pdf
/Going Virtual Distributed Communities Of Practice - Idea Group.chm
/Goof_Proof_Spelling.pdf
/Grammar Zappers.PDF
/IGP, Advances In Electronic Marketing  (2005) LinG LotB.pdf
/IGP, Global Enterprise Transitions Managing the Process (2005) YYePG_ OCR 7.0-2.6 LotB.pdf

/Ideas.Into.Words_Mastering.the.Craft.of.Science.Writing.pdf
/James_Blunt_-_Youre_beautiful.wma
/Lexical Categories_Verbs, Nouns, and Adjectives.pdf
/METAPHOR.pdf
/Managing Business with SAP Planning, Implementation and Evaluation - Idea Group.chm
/One-letter Words - A Dictionary.pdf
/Oxford Crossword Dictionary.pdf
/Oxford University Press - Exercises on Idioms.pdf
/Oxford University Press - The Oxford Dictionary Of New Words.pdf
/Oxford University Press MicroEconomics Principles and Analysis(1).pdf
/Oxford.University.Press.-.The.Second.World.War.(2001).pdf
/Project Management - Auditing Information Systems - Idea Group.chm
/Proofreading_Revising_Editing.pdf
/Read_Better_Remember_More_2e.pdf
/Reading_Between_the_Lines.pdf
/Target Vocabulary 1 with key.pdf
/Target Vocabulary 2 with key.pdf
/Target Vocabulary 3 with key.pdf
/Test Your Vocabulary 4.pdf
/The Oxford Dictionary Of Quotations.pdf
/The Oxford Dictionary of Modern Quotations.pdf
/The Oxford Dictionary of New Words © Oxford University Press.pdf
/The Oxford Essential Guide to Writing - 1988.pdf
/The Oxford Thesaurus - An A-Z Dictionary Of Synonyms.pdf
/The writer's guide to prepositions.pdf
/Vocabulary.4000_1889057150.pdf
/%5bebook%5d Idea_Group_Publishing-Advances_in_Mobile_Commerce_Technologies.ShareReactor.chm
Quote
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...ss%20(2003).pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...0Management.chm
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...tions%20_2e.pdf

http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...%20What%20Y.chm

http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...d%20a%20Day.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...dea%20Group.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...g_Right_Now.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...0Performanc.chm
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...dea%20Group.chm
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...ts%20Oxford.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...dea%20Group.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...0%20Kleiser.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...dea%20Group.chm
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...of_Spelling.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...r%20Zappers.PDF
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...LinG%20LotB.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...-2.6%20LotB.pdf

http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...nce.Writing.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...e_beautiful.wma
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...0Adjectives.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...2)/METAPHOR.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...dea%20Group.chm
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...0Dictionary.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...0Dictionary.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...on%20Idioms.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...New%20Words.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...Analysis(1).pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8....War.(2001).pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...dea%20Group.chm
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...ing_Editing.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...ber_More_2e.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...n_the_Lines.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...0with%20key.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...0with%20key.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...0with%20key.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...abulary%204.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...0Quotations.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...0Quotations.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...ity%20Press.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...%20-%201988.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...%20Synonyms.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...repositions.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8..._1889057150.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...hareReactor.chm
« Last Edit: 19 Tháng Ba, 2009, 02:53:29 PM by thuydung »

24 Tháng Mười, 2006, 06:30:58 PM
Reply #3
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 54
 • Điểm bài viết: 3
800 score Computer based GRE.rar
Analogy.pdf
Barron_Sorted.pdf
Barrons_GRE.rar
Cambridge_Gre.rar
GRE real 19 test.rar
GRE.Prep.rar
GRE10_answer.pdf
GRE_10test-korean.rar
GRE_Hi-Freq.xls
GRE_Math.pdf
GRE_RC_introduction.doc
GRE_Vocabulary.pdf
GRE_WordList.xls
GRE_test_95-99.rar
How_To_Study_2e.pdf
Just_in_Time_Vocabulary.pdf
LearningExpress 501 Challenging Logic and Reasoning Problems 2nd.pdf
LearningExpress Reading Comprehension Success in 20 Minutes a Day 3rd.pdf
LearningExpress Vocabulary and Spelling Success in 20 Minutes a Day 4th.pdf
LearningExpress.Acing.the.GRE.ebook-LRN.pdf
LearningExpress_501_Algebra_Questions.pdf
LearningExpress_501_Geometry_Questions.pdf
LearningExpress_501_Math_Word_Problems.pdf
LearningExpress_Math_Essentials_2nd.pdf
New_High_GRE.rar
PPGRE31.rar
Proofreading Revising Editing.pdf
Reading_Between_the_Lines.pdf
Top 1000 Hitlist - Compilation of many wordlists.xls
Verbal.rar
Vocaboly.rar
Word_Power_Made_Easy.rar
WritingSkillsForGRE-GMAT.pdf
analogy_dictionary.doc
antonym.exe
gre-math.rar
gre.exe
sentence_dictionary.doc
toefl.exe
voca33000.pdf
wordgroups.pdf
Quote
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...based%20GRE.rar
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...12)/Analogy.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...rron_Sorted.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...Barrons_GRE.rar
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...mbridge_Gre.rar
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...2019%20test.rar
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...2)/GRE.Prep.rar
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...RE10_answer.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...test-korean.rar
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...GRE_Hi-Freq.xls
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...2)/GRE_Math.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...ntroduction.doc
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8..._Vocabulary.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...RE_WordList.xls
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8..._test_95-99.rar
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...To_Study_2e.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8..._Vocabulary.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...blems%202nd.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...20Day%203rd.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...20Day%204th.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...E.ebook-LRN.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...a_Questions.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...y_Questions.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...rd_Problems.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...entials_2nd.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...ew_High_GRE.rar
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...12)/PPGRE31.rar
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...g%20Editing.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...n_the_Lines.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...20wordlists.xls
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...412)/Verbal.rar
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...2)/Vocaboly.rar
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...r_Made_Easy.rar
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...ForGRE-GMAT.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8..._dictionary.doc
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...12)/antonym.exe
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...2)/gre-math.rar
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...htu412)/gre.exe
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8..._dictionary.doc
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...u412)/toefl.exe
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8...)/voca33000.pdf
http://67.15.157.11/~duhoconl/modfnet/ftu8.../wordgroups.pdf
« Last Edit: 19 Tháng Ba, 2009, 02:54:03 PM by thuydung »

22 Tháng Mười Hai, 2006, 12:49:16 PM
Reply #4
 • Guest
Tớ có 1 số tài liệu , dành cho nhỏ em học. Nhưng nghĩ nếu có thể giúp phần nào cho các em ,cũng muốn share ...hì hì
« Last Edit: 19 Tháng Ba, 2009, 03:02:32 PM by thuydung »

22 Tháng Mười Hai, 2006, 12:52:26 PM
Reply #5
 • Guest
Vài chú ý về Phrasal Verb + Test
« Last Edit: 19 Tháng Ba, 2009, 03:02:49 PM by thuydung »

22 Tháng Mười Hai, 2006, 12:55:48 PM
Reply #6
 • Guest
Hic , Subject - Verb Agreement nè
« Last Edit: 19 Tháng Ba, 2009, 03:01:49 PM by thuydung »

22 Tháng Mười Hai, 2006, 12:57:33 PM
Reply #7
 • Guest
Cái này có lẽ cần thiết khi thi trắc nghiệm
Tất cả tặng con gái yêu - Lim
« Last Edit: 19 Tháng Ba, 2009, 03:01:32 PM by thuydung »

16 Tháng Một, 2007, 12:41:32 PM
Reply #8
 • ADMIN
 • ******
 • Posts: 882
 • Điểm bài viết: 81
  • Doãn Minh Đăng
Cho em hỏi xíu, trên mạng có chỗ nào có từ điển Synonyms của các từ không ạ? :D Ai biết chỉ cho em với :D Thanks all!

Anh search Google ra:

http://www.rhymezone.com/ (tra synonyms, antonyms, related words... tiện lợi)
http://www.yourdictionary.com/diction1.html (trang này còn lưu link nhiều từ điển online)
http://thesaurus.reference.com/ (kết quả rất chi tiết)

18 Tháng Một, 2007, 02:32:29 AM
Reply #9
 • ADMIN
 • ******
 • Posts: 882
 • Điểm bài viết: 81
  • Doãn Minh Đăng
Anh search Google với các từ khóa: pocket synonym dictionary :)
-> tìm ra được trang này:

http://www.dirfile.com/education_language-1.htm

Có một số phần mềm em dùng offline được, em download về dùng thử xem:

http://www.dirfile.com/mobysaurus_thesaurus.htm

http://www.dirfile.com/thesage_english_dictionary_and_thesaurus.htm (download trực tiếp không được, vào trang chủ để download: http://www.sequencepublishing.com/thesage.html)

Một số danh sách khác:
http://www.surfpack.com/software/thesaurus/
http://www.timelyweb.com/getfree/synonym.html

23 Tháng Ba, 2007, 03:28:26 PM
Reply #10
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 100
 • Điểm bài viết: 4
 • I love you with every single beat of my heart...
  • Kho sách hay
Nguồn: thegioiebook.comDescription:
Written by: Jack C Richards
Published by: Oxford University Press
Filesize: 29 + 83 Mb
Filetype: PDF + mpe 160 KBs


A fresh, new edition of the classroom-proven listening skills favourite.

Overview
The new edition contains even more listening practice, plus expanded speaking activities, while retaining the effective listening practice and clear, natural language that teachers love, within a student-friendly page design.

How can it be used?
As the basis for an intensive listening course or a language laboratory course.
As a complementary text in a conversation course.

Who is it for?
Adult and young adult learners of American English.

Key features
Fun, natural-sounding recordings that reflect everyday situations.
New follow-up listening and speaking activities for in-depth practice.
Expanded 'Over to You' sections for extra speaking practice.
A Student Audio CD for practice outside the classroom.
Photocopiable speaking activities for each unit.
Mid-term, final, and unit tests with Audio CDs for easy student assessment.

Oxford's catalog


Link down: www.nhatkiweb.com/longoan2006/TacticsforListeningDeveloping-thegioiebook.com.rar
Pass để giải nén file rar: thegioiebook.com
« Last Edit: 19 Tháng Năm, 2007, 02:34:39 AM by dok »

15 Tháng Bảy, 2007, 10:23:52 PM
Reply #11
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 170
 • Điểm bài viết: 8
Đây là 2 trang web rất bổ ích cho việc học Tiếng Anh mà mình cho rằng khá lớn ở VN mình
www.dethi.com
www.duhocvn.org

Đây là một tài liệu dùng để luyện từ vựng,mọi người có thể down theo link này
http://www.dethi.net/TOEFL/TOEFL%20Vocabulary.htm

Đây là một web có khá nhiều tài nguyên,nó là của tụi Úc và phục vụ nhiều cho Ielts
http://australianetwork.com/

đây là link để down tài liệu luyện phần Structure của TOEFL PBT.Dù bây giờ chuyển sang iBT rồi nhưng mình nghĩ có vẫn có ích cho luyện Grammar
http://www.dethi.net/TOEFL/27StrucTests.htm\

CÒn đây là tài liệu cho việc luyện Ngữ pháp,Phân Tích cấu trúc trong TOEFL
http://www.dethi.net/TOEFL/TOEFL%20Structure%20Analysys.htm

Trong trang này,có khá nhiều cuốn sách hay cho việc học Tiếng Anh.Mọi người có thể down về tham khảo
http://209.123.202.185/pink/mega/mod...=viewst&sid=37

Tài liệu về Grammar Exercise
http://www.dethi.net/Gram/Grammar%20exercices.htm


>>Mình edit lại để cho người đọc xem dễ dàng hơn. Cám ơn bạn đã đóng góp cho box. >> Kelangthang
« Last Edit: 21 Tháng Bảy, 2007, 09:01:09 AM by kelangthang »

15 Tháng Bảy, 2007, 10:39:07 PM
Reply #12
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 170
 • Điểm bài viết: 8
Các bạn hãy vào đây để xem danh sách một số tài liệu tiếng Anh
http://cuusvck82.com

Sau khi các bạn coi danh sách tài liệu rồi, các bạn vào diễn đàn http://cuusvck82.com/vi/diendan/index.php trong đó đăng ký thành viên để được tải tài liệu miễn phí. Mình thấy có một số tài liệu rất hay như:
- Scientific Writing
- English Vocabulary in Use - Upper-Intermediate & Advanced
- American Accent Training
- American Idioms Dictionary
- Scientific Writing
- Cambridge English Vocabulary In Use - Uppper Intermediate & advanced
- Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions
- ...
Và còn nhiều tài liệu khác nữa mà mình nghĩ sẽ rất có ich cho các bạn.
<sưu tầm từ dethi.com)

29 Tháng Mười, 2007, 08:17:38 AM
Reply #13
 • OLYMPIAN
 • **
 • Posts: 92
 • Điểm bài viết: 5
 • Huttess
http://englishtips.org
Các bạn vào đăng kí nick rồi tìm từ cuối lộn lên :D

Duhocvn die rồi, rất tiếc. Không biết tailieuduhoc.org có thay thế được không nữa. Các bạn tự nhận xét nhé :)

01 Tháng Mười Một, 2007, 06:10:24 PM
Reply #14
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 3
 • Điểm bài viết: 0
Việc học kĩ năng Reading, theo mình đối với HS Việt Nam là không khó. Nhưng bạn hãy thử xem, bạn có thể đạt đến trình độ đọc ngoại ngữ như tiếng Việt không. Câu trả lời là: có thể lắm chứ, mình biết nhiều người bạn học THPT đọc truyện nước ngoài như đọc truyện trong sách Giáo Khoa Ngữ Văn, hay ôm từ điển ngâm như Truyện Kiều.
Cho nên nếu bạn có chút tời gian rảnh, tại sao không thay cuốn truyện tranh bằng một cuốn văn học nước ngoài nào đó, cũng là để nâng cao vốn tiếng Anh, cũng là để hiểu thêm văn hóa các nước.
Mình xin giới thiệu đến các bạn cuốn truyện mang tên 'The Adventures of Huckleberry Finn' của nhà văn Mỹ Mark Twain.
Hemingway từng nói :" All modern American literature comes from one book by Mark Twain called Huckleberry Finn"
Đọc và bạn sẽ thấy nó hay, hay đến mức nào là tùy bạn cảm nhận được.
Truyện dài hơn 200 trang theo cỡ chữ bình thường.
Theo mình, vấn đề khó ở đây không phải là hiểu cốt truyện, mà là hiểu được tính nghệ thuật trong các tác phẩm đó. Hình tượng hơn, như là không chỉ hiểu Truyện Kiều có nội dung gì, mà còn là hiểu Đại thi hào Nguyễn Du dùng những thủ pháp nghệ thuật gì, và những điều ông gửi vào trong truyện, chỉ đơn giản là vậy.
Chúc vui. :)

Download Book Here

@MOD: nếu bài viết này đặt sai Topic thì bạn chuyển dùm mình ha. Cảm ơn :P.
« Last Edit: 19 Tháng Ba, 2009, 02:57:30 PM by thuydung »