Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Đề kiểm tra 11: Lịch sử  (Read 25143 times)

16 Tháng Mười Hai, 2008, 10:12:27 PM
 • Mod Điện Ảnh
 • MOD
 • ***
 • Posts: 602
 • Điểm bài viết: 96
 • ♥ cỏ 3 lá ♥
Quote
Trường THPT Lương Thế Vinh Hà Nội
Đề thi HKI năm học 2008-2009
Môn: Lịch sử
 (Thời gian: 45 phút)

Đề 1:

Câu 1 (5 điểm): Nêu nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa của Cách mạng tháng 2 năm 1917.

Câu 2 (3 điểm): Tại sao sau Cách mạng tháng 2 năm 1917, ở nước Nga xuất hiện cục diện hai chính quyền cùng tồn tại?


Đề 2:

Câu 1 (5 điểm): Nêu nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa của Cách mạng tháng 10 năm 1917.

Câu 2 (3 điểm): Tại sao trong năm 1917, ở nước Nga lại diễn ra hai cuộc Cách mạng liên tiếp?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Câu 3 (cho cả hai đề) (2 điểm): Lập bảng so sánh giữa Cách mạng tháng 2 năm 1917 (Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới) với Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.

27 Tháng Mười Hai, 2008, 12:37:34 PM
Reply #1
 • Trưởng ban Ngoại Giao
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 2899
 • Điểm bài viết: 70
 • Ban thanh thiếu niên (VTV6)
  • Trần Quang Sơn
Trường THPT chuyên Bạc Liêu-Tỉnh Bạc Liêu
Môn Lịch Sử:

Câu 1: Trình bày nguyên nhân dẫn đến Thế chiến I.
Câu 2: Phân tích tính chất và ý nghĩa của cách mạng tháng 10 Nga.
Câu 3: Tại sao phát xít có thể nắm chính quyền ở Đức, Ý, Nhật mà không ở Pháp, Mĩ, Anh.
Câu 4: Nêu những hiểu biết của em về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933

27 Tháng Mười Hai, 2008, 12:39:00 PM
Reply #2
 • Trưởng ban Ngoại Giao
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 2899
 • Điểm bài viết: 70
 • Ban thanh thiếu niên (VTV6)
  • Trần Quang Sơn
Đề kiểm tra học kỳ Lịch sử
Lớp 11

A-Phần trắc nghiệm

1. Qua ba cuộc khởi nghĩa của nhân dân Campuchia chống thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX, cuộc khởi nghĩa nào có sự phối hợp chiến đấu với nhân dân Việt Nam?
A. Khởi nghĩa Pu-côm-bô
B. Khởi nghĩaA-cha-Xoa và Pu-côm-bô
C. Khởi nghĩa Si-vô-tha
D. Khởi nghĩaA-cha-Xoa

2. Mở đầu cho phong trào đấu tranh chống thực dân phong kiến ở Trung Quốc là cuộc khởi nghĩa nào?
A. Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc
B. Cuộc vận động Duy Tân
C. Khởi nghĩa Vũ Xương
D. Cách mạng Tân Hợi 1911

3. Các nước Phương Tây hoàn thành việc xâm lược Châu Phi vào khoảng thời gian nào?
A. Cuối thế kỉ XX
B. Cuối thế kỉ XIX
C. Giữa thế kỉ XIX
D. Đầu thế kỉ XX

4. Nguyên nhân nào dẫn đến việc các nước thực dân phương tây đua nhau sâu xé Châu Phi ?
A. Châu Phi có nhiều thị trường để bán.
B. Châu Phi có vị trí chiến lược quan trọng
C. Châu Phi giàu tài nguyên, khoáng sản
D. Sau khi Châu Phi hoàn thành kênh đào Xuyê

5. Đảng Quốc Đại ở Ấn Độ là chính Đảng của giai cấp nào ?
A. Công nhân
B. Tư sản
C. Binh lính
D. Nông dân

6. Hậu quả của triều đình Mãn Thanh kí hiệp ước 1842 với thực dân Anh là gì?
A. Trung Quốc thực sự trở thành nước thuộc địa
B. Mở đầu quá trình Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập trở thành nữa thuộc địa,nữa phong kiến.
C. Trung Quốc trở thành nước phụ thuộc
D. Trung Quốc được thực dân Anh công nhận là nước độc lập

7. Sau khi giành độc lập các nước Mĩ LaTinh đứng trước thách thức gì?
A. Các nước thực dân phương tây tìm cách quay trở lại
B. Mĩ tìm mọi cách bành trướng ,xâm lược Mĩ LaTinh
C. Nạn đói hoành hành khắp nơi
D. Hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh

8. Hai nước ở Châu Phi giữ được nền độc lập của mình trước sự xâm lược của thực dân phương Tây cuối thế kỉ XIX -đầu thế kỉ XX là :
A. Angiêri và AiCập
B. Etiôpia và Libêria
C. Angiêri và AiCập
D. Xu đăng và Etiôpia

9. Thực dân Anh đã dựa vào cớ nào để xâm lược Trung Quốc ?
A. Chính quyền nhà Thanh tịch thu và đốt thuốc phiện của các tàu buôn Anh
B. Chính quyền nhà Thanh bế quan tỏa cảng.
C. Chính quyền nhà Thanh gây hấn với thực dân Anh.
D. Triều đình nhà Thanh cấm đạo, siết đạo.

10. Trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ nữa sau thế kỉ XIX ,cuộc khởi nghĩa nào là tiêu biểu ?
A. Khởi nghĩa của quân XiPay và nhân dân MiRút.
B. Khởi nghĩa của nhân dân MiRút.
C. Khởi nghĩa của nhân dân ở ĐêLi.
D. Khởi nghĩa của quân XiPay.

11. Vì sao cuối thế kỉ XIX Xiêm(Thái Lan) trở thành vùng tranh chấp của Anh và Pháp nhưng lại là nước duy nhất ở Đông Nam Á giữ được nền độc lập tương đốivề chính trị
A. Do Xiêm(Thái Lan)được sự giúp đỡ của Mĩ.
B. Do cải cách chính trị của RaMaV.
C. Do Xiêm(Thái Lan)bước sang thời kì tư bản chủ nghĩa.
D. Do chính sách ngoại giao mềm dẻo của RaMaV.

12. Đứng đầu và nắm mọi quyền hành ở Nhật Bản vào đầu thế kỉ XIX là ai ?
A. Thiên Hoàng
B. SôGun
C. Tể tướng
D. Thái Tử

13. Cuộc đấu tranh ở Haiti nổ ra vào thời gian nào?
A. 1793
B. 1794
C. 1791
D. 1792

14. Vào thời gian nào ở Philippin xuất hiện hai xu hướng chính trong phong trào giải phóng dân tộc?
A. Những năm 90 của thế kỉ XIX
B. Những năm 80 của thế kỉ XIX
C. Những năm 30 của thế kỉ XX
D. Những năm 70 của thế kỉ XIX

15. Đế quốc nào đã hoàn thành xâm lược Ấn Độ ?
A. Pháp
B. Mĩ
C. Anh
D. Đức

16. Cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp hoàn thành quá trình xâm lược các nước nào ở Đông Nam Á?
A. Việt Nam, Lào, Campuchia,Xigapo.
B. Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan.
C. Thái Lan, Việt Nam, Campuchia.
D. Việt Nam, Lào, Campuchia.

B. PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)
Câu 1: (5 điểm)
Trình bày cải cách Minh Trị ở Nhật Bản ? Vì sao cuộc cải cách ở Nhật Bản thành công còn ở Trung quốc bị thất bại?
Câu 2:(1 điểm)
Trình bày sự thành lập Trung Quốc Đồng Minh hội và cương lĩnh của Trung Quốc Đồng Minh hội.

27 Tháng Mười Hai, 2008, 03:27:35 PM
Reply #3
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 36
 • Điểm bài viết: 2
 • try and try :))
 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
MÔN LỊCH SỬ
LỚP 11 - TG: 45'
CÂU 1: Trình bày nguyên nhân dấn đến chiến tranh thế giới thứ nhất và hệ quả của nó.
CÂU 2: Tại sao ở Nga lại diễn ra hai cuộc cách mạng? Cuộc cách mạng ở Nga có ảnh hưởng gì đến các cuộc cách mạng ở Việt Nam?
CÂU 3: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của các nước tư bản?

27 Tháng Mười Hai, 2008, 03:47:13 PM
Reply #4
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 856
 • Điểm bài viết: 67
 • Ngủ ngoan ngốc nghếch ngu ngơ
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du - Daklak
Đề kiểm tra học kì I
Môn Lịch sử


Đề 1:
1. Tại sao ở Nga lại diễn ra hai cuộc cách mạng?
2. Vì sao nước Nga Xô Viết lại bảo vệ thành công chủ nghĩa xã hội?

Đề 2:
1. Nêu chính sách kinh tế mới (NEP). Tác dụng và ý nghĩa của nó.
2. Phân tích trật tự thế giới mới sau hội nghị Versailles - Wasington. Vì sao nói trật tự thế giới mới mỏng manh và tiềm ẩn nhiều nguy cơ?
« Last Edit: 27 Tháng Mười Hai, 2008, 03:49:14 PM by saotrinhnu_virgo »

27 Tháng Mười Hai, 2008, 07:08:48 PM
Reply #5
 • CTV box ĐTTH
 • OLYMPIAN
 • **
 • Posts: 294
 • Điểm bài viết: 12
 • Scuderia Ferrrari F1 Team
Đề thi HKI trường THPT Vũng Tàu:
Đề 1:
Câu 1 (5đ): Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cách mạng tháng 2 năm 1917. Tại sao nói đó là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới?
Câu 2 (5đ): Trình bày nguyên nhân, hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế từ năm 1929 đến 1933. Lý giải vì sao khủng hoảng nổ ra ở Mỹ đầu tiên? Tại sao chủ nghĩa phát xít lại ra đời trong cuộc khủng hoảng?

02 Tháng Một, 2009, 11:38:48 PM
Reply #6
 • Guest
KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKI NĂM HỌC 2008 - 2009
Môn thi: Lịch sử 11
Thời gian: 45 phút

Câu 1: Tại sao ở Nga năm 1917 lại nổ ra hai cuộc cách mạng? Ý nghĩa của cách mạng Tháng Mười Nga? (2 điểm)
Câu 2: Trình bày nội dung cơ bản của Chính sách kinh tế mới (NEP)? Thực chất và ý nghĩa của chính sách này? (3.5 đ)
Câu 3: Nêu nguyên nhân, hậu quà của cuộc khủng hoảng Kinh tế 1929 - 1933? Vì sao nói cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 lại dẫn tới nguy cơ của một cuộc chiến tranh TG? (3.5 đ)
Câu 4: Vì sao chủ nghĩa phát xít lại thắng thế ở Đức? (1 đ)

02 Tháng Một, 2009, 11:40:03 PM
Reply #7
 • Cựu thành viên BĐH
 • ***
 • Posts: 1906
 • Điểm bài viết: 75
 • Hao thương Thỏ
Xin lỗi nhưng bác Quang Sơn vẫn cho mấy cái topic thi học kỳ này tồn tại à?