Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Đề kiểm tra 11: Sinh học  (Read 18593 times)

15 Tháng Mười Hai, 2008, 04:15:26 PM
 • Trưởng ban Ngoại Giao
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 2899
 • Điểm bài viết: 70
 • Ban thanh thiếu niên (VTV6)
  • Trần Quang Sơn
Trường THPT Bến Cát-Bình Dương
Đề thi học kỳ 1 -Môn: Sinh học


I-Phần trắc nghiệm:
1. Tại sao ở lưỡng cư và bò sát có sự pha máu?
A. Vì tim có 2 ngăn
B. Vì tim không có vách ngăn giữa tâm nhĩ và tâm thất
C.Vì tim có 3 ngăn hay 4 ngăn nhưng vách ngăn tâm thất không hoàn toàn
D. Vì chúng là động vật biến nhiệt

2.Thực vật C4 phân bố chủ yếu ở đâu ?
A. Ôn đới
B.Nhiệt đới
C.Hàn đới
D.Á nhiệt đới

3.Giai đoạn đường phân của hô hấp xảy ra ở đâu?
A.Màng của lục lạp
B.Màng ngoài ti thể
C.Tế bào chất
D.Màng trong ti thể

4. Thần kinh mạng lưới có ở:
A.Giun dẹp
B.Chân khớp
C.Ruột khoang
D.Giun tròn

5.Hô hấp hiếu khí ở cơ thể theo chu trình crep tạo ra :
A.CO2, ATP, NADH
B.CO2 .ATP, FADH2,NADH
C. CO2, ATP, FADH2
D. CO2, NADH, FADH2

6.Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn có đặc điểm gì khác
A.Chứa hemoglobin trong máu
B.Trao đổi chất với tế bào qua màng mao mạch
C.Máu di chuyển trong mạch có tốc độ rất cao
D.Không tham gia vận chuyển khí trong hô hấp


II-Phần tự luận:

1.Quang hợp là gì?Ý nghĩa của quang hợp
2.Ứng động sinh trưởng là gì?Cho hai ví dụ
3.Ở người, loại tế bào nào có khả năng tiêu hoá nội bào. Ý nghĩa của sự tiêu hoá hội bào đó.
4.Sao sánh điểm khác giau giữa hệ tuần hoàn kín và hệ tuần hoàn hở.


Đề thi do bạn Nguyễn Minh Đức cung cấp.

27 Tháng Mười Hai, 2008, 03:59:21 PM
Reply #1
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 258
 • Điểm bài viết: 29
 • (¯`·.º-:¦:- †..Luv..† -:¦:-º.·´¯)
TRƯỜNG THPT YÊN THỦY A - HÒA BÌNH
ĐỀ THI HỌC KÌ I - MÔN SINH HỌC
LỚP 11, NĂM HỌC 2008-2009
TG: 45'PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (Chọn câu trả lời đúng)
CÂU 1: Trong các loại tế bào của lá loại tế bào nào chứa nhiều lục lạp nhất?
A. Tế bào mô xốp
B. Tế bào mô giậu
c. Tế bào khí khổng
D. Tế bào bao bó mạch
CÂU 2: Sản phẩm của con đường phân giải hiếu khí ở thực vật là:
A. CO_2, H_2O, 38 ATP
B. CO_2, H_2O, 36 ATP
C. Rượu etylic, ATP, CO_2
D. Rượu etylic, Axit lactic, CO_2, H_2O

CÂU 3: Tiêu hóa là:
A. Quá trình biến đổi thức ăn thành các chất hữu cơ mà cơ thể có thể hấp thụ được dễ nhất
B. Quá trình biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được và tạo ra năng lượng
C. Quá trình biến đổi thức ăn thành các chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được
D. Quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng và năng lượng hình thành phân thải ra ngoài
CÂU 4: Trong ống tiêu hóa của động vật nhai lại, thành xenlulozo của tế bào thực vật:
A. Không được tiêu hóa nhưng được phá vỡ ra nhờ co bóp mạch cho dạ dày
B. Được tiêu hóa nhờ enzim tiết ra ngoài từ ống tiêu hóa
C. Được nước bọt thủy phân thành các thành phần đơn giản
D. Được tiêu hóa nhờ các vi sinh vật cộng sinh trong manh tràng và dạ dày
CÂU 5: Khi đưa lên cạn, cá chết là do
A. Không kiếm được thức ăn và nước uống
B. Trên cạn có quá nhiều oxi
C. Bề mặt trao đổi khí bị khô
D. Không thể thực hiện trao đổi khí
CÂU 6: Động vật có kích thước càng nhỏ thì tim càng đập nhanh vì:
A. Nhiệt lượng tỏa ra môi trường nhỏ
B. Nhiệt lượng tỏa ra môi trường lớn
C. Phải hoạt động nhiều hơn
D. Kích thước của tim nhỏ
CÂU 7: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa nito trong đất:
N_2---> NH_4^+---> NO_3_^----> N_2
PHẦN 2: Tự luận
CÂU 1: 4 điểm
So sánh quá trình quang hợp của thực vật C3 và C4
CÂU 2: 2 điểm
Trình bày các bước đo huyết áp của người bằng huyết áp kế đồng hồ
« Last Edit: 27 Tháng Mười Hai, 2008, 04:01:30 PM by fjfj »

03 Tháng Một, 2009, 12:25:36 AM
Reply #2
 • Guest
ĐỀ THI HKI NĂM HỌC 2008 - 2009
Môn: Sinh Học 11
Thời gian: 45'

I.Phần chung: (6 điểm)[/b]
Câu 1: Chỉ ra sự giống và khác nhau giữa ba nhóm thực C3, C4, CAM về (vị trí, đối tượng, cường độ quang hợp, nhiệt độ thích hợp, nhu cầu nước, thời gian quang hợp, năng suất, hô hấp sáng) (3 điểm)
Câu 2:Trình bày quá trình tiêu hóa của trâu, bò diễn ra như thế nào? Tại sao trâu, bò ăn cỏ nhưng thịt của chúng lại ngon?

II.Phần riêng: (4 điểm)[/b]
Học sinh cơ bản làm câu 3b, 4b, học sinh nâng cao là câu 3a,4a.
Câu 3b: (2 điểm) Dựa vào hệ dẫn truyền tim em hãy giải thích vì sao tim có thể đập tự động trong cơ thể? Qua chu kì hoạt động của tim, em hãy cho biết vì sao tim đập suốt đời mà không biết mệt?
Câu 4b: (2 điểm) Em hãy làm sáng tỏ câu sau: "Chim là động vật trên cạn trao đổi khí hiệu quả nhất"
Câu 3a: (2 điểm) Tại sao trong cung phản xạ, xung thần kinh chỉ truyền theo một chiều nhất định từ cơ quan thụ cảm đến cơ quan đáp ứng? Động vật có thể nhận biết phân biệt kích thích khác nhau là do đâu?
Câu 4a: Vì sao điện thế hoạt động lan truyền trên sợi thần kinh có bao miêlin theo lối "nhảy cóc"? So sánh sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin và không có bao miêlin?