Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Đề thi HSG: Vật lý  (Read 11131 times)

18 Tháng Hai, 2008, 10:42:58 AM
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 319
 • Điểm bài viết: 6

18 Tháng Hai, 2008, 10:44:13 AM
Reply #1
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 319
 • Điểm bài viết: 6

30 Tháng Mười, 2008, 09:47:32 PM
Reply #2
 • OLYMPIAN
 • **
 • Posts: 404
 • Điểm bài viết: 28
 • Chết rồi!

Em lười gõ nên scan lên :D

08 Tháng Hai, 2009, 08:38:00 AM
Reply #3
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 49
 • Điểm bài viết: 13
 • Stormy night :x :x.

Nhìn hơi mờ nhưng save về máy phóng to lên thì có thể xem được.Thông cảm :D
« Last Edit: 08 Tháng Hai, 2009, 08:41:12 AM by Sunnie17 »

04 Tháng Ba, 2009, 09:03:04 PM
Reply #4
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 3
 • Điểm bài viết: 0
có gửi kèm file hình vẽ ở phía sau
---------------------
Bài 1 ( 5 điểm ). Cho một hệ hai lò xo L1 và L2 có độ cứng lần lượt là k1 = 150N/m và k2 = 250N/m ghép với vật nặng M có khối lượng m1 = 1kg  (hình 1); người ta  đặt lên M một vật N có khối
lượng m2 = 0,6 kg. Bỏ qua ma sát; coi kích thước của các vËt  không đáng kể
và  biến dạng của các lò xo là biến dạng đàn hồi. Lấy g = 10m/s2 , 2 = 10.
1.   Vật M và N gắn chặt vào nhau. Từ vị trí cân bằng của hệ,  người ta kéo
      vật nặng M ra  một đoạn sao cho lò xo L1 giãn 4,5 cm còn lò xo L2 nén           (Hình 1)
      0,5 cm rồi thả  nhẹ cho hệ dao động. Chọn trục Ox có phương trùng với   
      đường thẳng AB, chiều dương từ A đến B, gốc toạ độ tại vị trí cân bằng của M, gốc thời gian là lúc thả vật.
      a.  Chứng minh rằng hệ dao động điều hoà. 
      b.  Lập phương trình dao động của hệ vật.
   2. Vật N có thể trượt trên vật M. Hỏi hệ số ma sát  nghỉ cực tiểu giữa M và N phải có giá trị như thế nào để N
       luôn nằm yên trên M trong quá trình dao động?
Bài 2 ( 4 điểm ).  Một  thanh mảnh OA đồng chất, khối lượng M = 1kg, dài l = 1m có thể quay  không
ma sát  trong mặt phẳng thẳng đứng quanh một trục cố định nằm ngang đi qua  đầu O của  thanh. Lúc
đầu thanh ở vị trí cân bằng, một vật nhỏ khối lượng m chuyển động thẳng đều với vận tốc  m/s 
vuông  góc với  thanh và vuông góc với trục quay của thanh, đến va chạm vào đầu tự do A của thanh
(hình 2). Coi va chạm  là hoàn toàn không đàn hồi. Sau va chạm, m gắn vào đầu A của  thanh và dao
động cùng thanh. Biết mô men quán tính của  thanh mảnh đối  với trục quay quanh O là
 . Lấy g = 10 m/s2.
    1. Chứng minh rằng  sau va chạm, hệ dao động điều hoà.                                                          (Hình 2)
    2. Chọn gốc thời gian là lúc va chạm, chiều dương cùng chiều  , gốc toạ độ tại vị trí cân bằng của hệ. Lập
  phương trình li độ  góc của hệ.                                                                                                                                           Bài 3 ( 4 điểm ). Người ta thực hiện giao thoa sóng trên mặt nước bằng hai nguồn kết hợp S1 và S2 có phương trình dao động lần lượt là   và  . Biết khoảng cách S1 S2 = 25cm; vận tốc truyền sóng  là  6m/s. Coi biên độ sóng là không đổi.
   1. Thiết lập phương trình dao động tổng hợp tại điểm M trên mặt nước cách S1 một khoảng d1 = 30,5cm
 và cách S2 một khoảng d2 = 30cm.
   2. Gọi O là trung điểm  của S1S2. Tìm vị trí của điểm N thuộc đường trung trực của S1S2, gần O nhất, 
 và dao động cùng pha với O?
   3. Tính số điểm dao động với biên độ cực đại trong khoảng S1S2?
Bài 4( 4 điểm ). Cho mạch dao động như hình 3. Tại thời điểm ban đầu khoá K mở và tụ điện
có điện dung C = 50pF được tích điện đến điện tích Q0 = 2.10-9C, cuộn dây thuần cảm có độ
tự cảm L = 0,5mH. Coi điện trở toàn mạch không đáng kể.
   1. Người ta đóng khoá K lúc t0 = 0. Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời trong mạch
       và hiệu điện thế tức thời giữa hai bản tụ điện. Mạch dao động trên có thể thu được sóng          (Hình 3)
       điện từ với bước sóng bằng bao nhiêu ?                                                                                                     
   2. Mắc thêm một tụ điện có điện dung cũng là C vào mạch (hình vẽ 4), tụ này chưa
       được tích điện. Đóng khoá K.
    a. Mạch dao động này có thể phát được sóng điện từ với bước sóng bằng bao nhiêu?
    b. Sau khi đóng khoá K thì điện tích các tụ điện và cường độ dòng điện trong  mạch
            biến đổi theo thời gian như thế nào? Hãy giả định một cơ hệ tương đương với mạch
           dao động trên?                                                                                                                             (Hình 4)
Bài 5 ( 3 điểm ).  Một hình trụ đồng chất khối lượng M, bán kính R có thể quay quanh trục O
của nó.Người ta quấn lên trụ một sợi dây đồng chất chiều dài l, khối lượng m, có một phần
thõng xuống chiều dài x (hình 5). Cho rằng khối tâm phần dây quấn sát vào trụ trùng với trục.
Cho gia tốc trọng trường là g.
   1. Tính gia tốc góc \gamma của trụ theo x.
   2. Tính \gamma nếu đầu A của dây có treo một vật khối lượng m1.
                                                                    
                                                                                         
                                                                                                                                                  (Hình 5)      
  Họ và tên thí sinh:……………………………………… Số báodanh:…...……………………
                Chữ ký giám thị 1:............................................Chữ ký giám thị 2:..............................................

16 Tháng Tư, 2009, 05:45:26 PM
Reply #5
 • OLYMPIAN
 • **
 • Posts: 120
 • Điểm bài viết: 15
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Thanh Hoá (28/3/08) 180'
(Đề dài nhưng dế,không có câu nào bắt học sinh phải suy nghĩ, thế mà làm vẫn cứ sai tùm lum :)), hôm nọ ngồi type +vẽ vời xong thì mất điện cái rụp, hôm nay đau khổ ngồi type lại từ đầu T_T)
Câu1(2đ): Một đoạn mạch điện gồm ba nhánh mắc song song: Tụ điện dung khangs Zc, cuộn dây thuần cảm cảm kháng Zl, điện trở R. Gọi I, Ic,Il, Ir là cường độ dòng điện hiệu dụng trên mạch chính và các mạch rẽ tương ứng, Zlà tổng trở của đoạn mạch. Hãy CM các hệ thức sau:
{I}^{2}= {I}_{r}^{2}+({I}_{l}-{I}_{c})^{2}
\frac{1}{{Z}^{2}}=\frac{1}{{R}^{2}}+(\frac{1}{{Z}_{c}}-\frac{1}{{Z}_{L}})^{2}
Câu 2(2đ): Tụ điện của một máy phát sóng điện từ có giá trị điện dung C1 ứng với tấn số phát f1. Nếu mắc nối tiếp với C1 một tụ khác có điện dung C2+100C1 thì tần số phát sẽ biến đổi đi bao nhiêu lần?
Câu3(2đ): CMR mômen quán tính của một thanh rắn, mảnh đồng chất có chiều dài L, khối lượng m đối với trục quay vuông góc với thanh tại một đầu của nó là
I=\frac{1}{3}m{L}^{2}.
Câu 4(2đ): Một cái cột dài L=2,5m đứng cân bằng trên mặt phẳng nằm ngang. Do bị đụng nhẹ cột đổ xuống đất trogn mặt phẳng thẳng đứng. Trong khi đổ, đầu dưới của cột không bị trượt. Tính tốc độ của đầu trên cột ngay trước khi chạm đấy. g=10m/s2: momen quán tính tính theo công thứ ở câu 3.
Câu 5(2đ): Một chất điểm chuyển động theo vòng tròn, vtốc không đổi v0 xung quanh trục chính của một thấu kính hội tụ, trong mặt phẳng vuông góc với trục chính và cách thấuk ính một đoạn d=1,5f (f là tiêu cự của thấu kính). Hãy xác định:
a, Vị trí đặt màn để quan sát ảnh.
b, Độ lớn và hướng vận tốc của ảnh.
Câu6(2đ): Quĩ đạo của một vệ tinh nhân tạo là đường tròn nằm trong mặt phẳng xích đạo, Hãy xd độ cao cần thiết để vệ tinh đứng yên so với mặt đất.
Cho bán kính trung bình của TĐ R=6378km, khối lượng trái đất M=5,976.20^24kg, Hằng số hấp dấn G=6,672.10^-11 N.m2/kg2.
Câu 7(2đ): Một dây dẫn AB có chiều dài L=0,5m, cố định hai đầu và có dòng điện xoay chiều tần số f chạy qua. Biết f không đổi và 40Hz<f<60Hz. Khi dây Ab nằm vuông góc với các đướng sức từ của từ trường ngoài không đổi thì trên dây tạo ra sóng dừng. Vtốc truyền sóng trên dây là v+10m/s. Hãy xd số bụng sóng dừng trên dây.
Câu 8(1đ): Xđ li độ tại thời diểm mà động năng bằng 4 lần thế năng của một động từ dao động điều hoà, biết A=4cm.
Câu 9 (1đ):
a, Từ công thức Anhxtanh về hiện tượng quang điện :
\frac{hc}{\gamma }=A+\frac{m{{v}_{0max}}^{2}}{2}, hãy tìm lại đơn vị đo của hằng số Planck.
b, Hãy chứng tỏ rằng hai biểu thức
f= \frac{1}{2\pi }\sqrt[]{\frac{g}{l}},f= \frac{1}{2\pi }\sqrt[]{\frac{k}{m}}có cùng thứ nguyên (đơn vị đo).
Câu 10(1đ): Một bản kim cương được chiếu sáng bởi náh sáng có tần số f=0,55.10^15s^-1. Chiết suất của kim cương đối với tia sáng này là n+2,46. Bước sóng của tia sáng này trong chân không và trong kim cương bằng bao nhiêu?
Câu11(1đ): Trong lưới điện dân dụng ba pha mắc sao, điện áp mỗi pha là:
{u}_{1}=220\sqrt[]{2}cos(100\pi t);
{u}_{1}=220\sqrt[]{2}cos(100\pi t+\frac{2\pi }{3});
{u}_{1}=220\sqrt[]{2}cos(100\pi t-\frac{2\pi }{3});
Bình thường, việc sử dụng hiệu điện thế của các pha l;à đối xứng và điện trở mỗi pha có giá trị
{R}_{1}={R}_{2}={R}_{3}=4\Omega . Hãy viết biểu thức cường độ dòng điện trong dây trung hoà ở tình tranh sử dụng điện mất cân đối làm cho điện trở pha thứ 2 và 3 giảm đi một nửa.
Câu 12(1đ): Viết biểu thức điện áp của bộ nguồn nuôi mạng điện xoay chiều được cấu tạobới hai máy phát mắc nối tiếp. Biết điện áo hai đầu mỗi máy phát lần lượt là
{u}_{1}=80cos(100\pi t);
{u}_{1}=100cos(100\pi t+\frac{\pi }{3});.
Câu 13(1đ): Cho hệ dao động như hình bên. Các lò xo có phương thẳng đứng và độ cứng k1, k2. Bó qua khối lượng ròng rọc và các lò xo. Bỏ qua ma sát , xd độ cứng tương đương của hệ khi m thực hiện dao động điều hoà theo phương thẳng đứng.
« Last Edit: 17 Tháng Tư, 2009, 04:26:11 PM by jainie »

13 Tháng Một, 2010, 11:02:04 AM
Reply #6
 • Đại sứ OlympiaVN
 • ***
 • Posts: 173
 • Điểm bài viết: 12
 • Hãy để cuộc đời cuốn em đi....
                    Đề thi chọn học sinh giỏi trường năm học 2008-2009
                             Môn thi : Vật Lý 12   - Thời gian làm bài : 180 phút
                                         ------------------******----------------------

Câu1: Cho mạch điện  như H 1 . Nguồn điện có suất điện động E , điện trở trong r . Biết R1=R2= r =R. Bỏ qua điện trở khoá K và dây nối . Lúc đầu khoá K đóng .
a- Tính hiệu điện thế UAB và công suất toả nhiệt trên R2 ?
b-  Nếu sau đó ta ngắt khoá  K thì nhiệt toả ra trên R1 bằng bao nhiêu?
Câu 2: Một sóng ngang truyền dọc theo phương trục Ox với tốc độ 40 cm/s. Phương trình sóng tại điểm có toạ độ x1= 10 cm  là  . Với u1 đo bằng mm , t đo bằng  s .
Viết phương trình sóng tại điểm có toạ độ :
        a,     x2 = 15,5 cm .                                    b,   x  bất kỳ .
Câu 3: Hai mũi nhọn S1 , S2  gắn vào đầu cần rung tần số f=100 hz được chạm nhẹ vào mặt chất lỏng tạo ra hai nguồn sóng dao động cùng pha và biên độ A. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là v= 80 cm/s . Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi .
    a- Xác định biên độ dao động của phần tử chất lỏng trên bề mặt  tại :
        *  điểm M với  S1M = 10 cm và S2M = 11,6 cm .
        *  điểm N với  S1N = 11 cm và  S2N = 9 cm .
        *  điểm P với  S1P = 12,1 cm và S2P = 11,5 cm .
    b- Biết S1S2 = 8,5 cm . Tìm số vân cực đại  và cực tiểu quan sát được trong khoảng
         giữa S1 và S2 ?
    c-Khoảng cách  S1S2  phải bằng bao nhiêu để có thể quan sát được 15 vân cực đại 
         và 14 vân cực tiểu trong khoảng giữa S1 và S2 ?
Câu 4:  Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox có vận tốc bằng 0 tại hai thời điểm liên tiếp t1= 2,2 s  và  t2 =2,9 s . Vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian   là  = - 10 cm/s . Viết phương trình dao động của chất điểm ?
 Câu 5: Cho cơ hệ như H 2 . Lò xo nhẹ có độ cứng K treo thẳng đứng . Hai quả cầu nhỏ A, B có khối lượng bằng nhau và bằng m . Dây nối giữa hai quả cầu có chiều dài l = 10 cm . Lúc đầu hệ được giữ cân bằng và lò xo giãn một đoạn  . Bỏ qua mọi ma sát , lấy g=10m/s2. Tại thời điểm t = 0 (s) người ta đốt nhẹ dây nối giữa hai quả cầu . Lập phương trình chuyển động của mỗi quả cầu nếu chọn trục Ox theo phương thẳng đứng , chiều dương hướng xuống dưới , gốc O ở vị trí cân bằng của quả cầu A khi chưa đốt dây .
                                                         E , r   
                                            A                          B
                                                                                                  K
                                         R1           R2       K                                                           
                                                                                                  A        m


                                                           C                                      B     m
                                                   ( H 1 )                                                       ( H 2 )

                      ......................................... *** Hết ***  ............................................
                       

15 Tháng Hai, 2010, 05:22:15 PM
Reply #7
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 29
 • Điểm bài viết: 1
Đề thi HSG Quốc Gia Vật Lý 2009