Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Về giới hạn ký tự ở chữ ký  (Read 12064 times)

31 Tháng Bảy, 2007, 09:35:29 AM
Reply #15
  • Thành viên OlympiaVN
  • **
  • Posts: 319
  • Điểm bài viết: 6
Sao diễn đàn không có chữ ký vậy?
Em muốn thể hiện cá tính của mình mà không được

04 Tháng Tám, 2007, 02:42:18 PM
Reply #16
  • ADMIN
  • ******
  • Posts: 882
  • Điểm bài viết: 81
    • Doãn Minh Đăng
Sao diễn đàn không có chữ ký vậy?
Em muốn thể hiện cá tính của mình mà không được

Em vào link "Profile" -> "Tùy biến về giao diện". Lúc đó có lựa chọn "Không hiển thị chữ ký của các thành viên khác". Mặc định là cái này được chọn, em sẽ không thấy các chữ ký. Nếu em bỏ lựa chọn chỗ này đi thì sẽ thấy các chữ ký.