Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Silent ....  (Read 63763 times)

13 Tháng Chín, 2013, 12:34:38 AM
Reply #435
 • Cựu thành viên BĐH
 • ***
 • Posts: 1906
 • Điểm bài viết: 75
 • Siu nhưn Hao
1 năm
Nhiều thay đổi
Hay tại không thể thích nghi kịp

04 Tháng Sáu, 2014, 01:00:32 AM
Reply #436
 • Cựu thành viên BĐH
 • ***
 • Posts: 1906
 • Điểm bài viết: 75
 • Siu nhưn Hao
I say that I don't care and walk away, whatever
And I tell myself we were bad together
But that's just me trying to move on without you

19 Tháng Hai, 2017, 01:06:33 AM
Reply #437
 • Cựu thành viên BĐH
 • ***
 • Posts: 1906
 • Điểm bài viết: 75
 • Siu nhưn Hao
Năm nay chắc có chút thay đổi.

19 Tháng Hai, 2017, 10:37:24 PM
Reply #438
 • OLYMPIAN
 • **
 • Posts: 336
 • Điểm bài viết: 17
 • Trên đỉnh Olympia có Thỏ
Hao hâm, đừng có thức khuya nữa :-w