Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Giải thưởng Edison lần thứ nhất - tổng kết  (Read 24323 times)

09 Tháng Một, 2008, 09:53:01 PM
 • ADMIN
 • ******
 • Posts: 882
 • Điểm bài viết: 81
  • Doãn Minh Đăng
Giải thưởng Edison lần thứ nhất
(năm học 2006-2007)

Hôm nay, nhân ngày truyền thống Sinh viên - Học sinh, giải thưởng Edison cũng chính thức được mở ra nhằm cổ vũ phong trào học tập và hoạt động cộng đồng, dành cho các thành viên cộng đồng Olympia Việt Nam.

Giải thưởng mang tên nhà sáng chế Edison có ý nghĩa khích lệ các bạn kiên trì phấn đấu, tích cực lao động nhằm mang lại nhiều ích lợi cho xã hội. Edison từng là một cậu bé chậm tiếp thu, "có học nữa thì sau này cũng không nên trò trống gì", sau này là người lao động tích cực nhất của nhân loại. Cộng đồng OlympiaVN thông qua giải thưởng này để tôn vinh tinh thần lao động cần cù, theo như [wiki]Edison[/wiki] từng nói "Genius is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration" (thiên tài là 1% cảm hứng và 99% kiên trì). Bên cạnh đó, giải thưởng Edison cũng biểu dương sự phát triển toàn diện của sinh viên, học sinh, cả ở lĩnh vực học tập lẫn hoạt động cộng đồng, đóng góp cho xã hội.

Từ đó cách tính điểm thi đua của giải thưởng Edison như sau:

1. Gồm 3 cột điểm:
 a/. Điểm trung bình học tập ở nhà trường (TBHT).
 b/. Điểm trung bình rèn luyện trong nhà trường và ngoài xã hội (TBRL).
 c/. Điểm trung bình hoạt động trong cộng đồng OlympiaVN (TBO).

2. Điểm thưởng do thành tích năm sau cao hơn năm trước, điểm phạt do thành tích giảm sút:
 a/. Điểm TBHT tham gia thi đua sẽ bằng TBHT của năm nay cộng với phần chênh lệch [TBHT năm nay - TBHT năm trước]. Nghĩa là nếu điểm TBHT năm nay cao hơn năm trước thì sẽ được lợi, nếu thấp hơn thì sẽ bị trừ thêm.
 b/. Tương tự đối với điểm TBRL và TBO. Tuy nhiên 2 cột điểm này sẽ dựa vào giải thưởng Edison của lần trước, chứ không dựa vào kết quả năm học như điểm TBHT. Tức là ở giải thưởng Edison lần thứ nhất thì không tính điểm thưởng đối với TBRL và TBO.

3. Điểm tổng hợp sẽ là "khoảng cách" của một thành viên đến "giá trị lý tưởng". Kết quả thi đua được so theo khoảng cách: ai gần giá trị lý tưởng hơn (tức khoảng cách nhỏ hơn) thì sẽ được đánh giá cao hơn.

Cụ thể công thức tính điểm từng phần và điểm tổng hợp như sau:

 a/. Điểm TBHT sẽ được lấy theo kết quả năm học trong nhà trường, không tính điểm cộng do rèn luyện trong nhà trường. Tính theo hệ điểm 10, nếu cao hơn 10 (do điểm thưởng quy định trong mục 2) thì tính là 10 (tối đa).

 b/. Điểm TBRL bao gồm phần điểm rèn luyện trong nhà trường (nếu có), phần điểm cộng tính theo sự tham gia các hoạt động xã hội hoặc nhận bằng khen từ các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, tính cả bằng khen do hoạt động trong trường (nếu trường của thành viên đó không cho điểm rèn luyện). Gọi "điểm tích lũy rèn luyện" là điểm rèn luyện trong nhà trường và điểm cộng tính theo độ quan trọng của bằng khen:
- Tham gia một hoạt động xã hội (hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo, phong trào văn hóa-thể thao...), có hình ảnh hoặc hiện vật chứng minh mình tham gia: được tính là 1 điểm. Nếu giữ vai trò tổ chức hoạt động đó: được tính là 2 điểm. (*)
- Bằng khen trên phạm vi khu vực (phường, xã, trường, hoặc từ cuộc thi cấp trường): được tính là 2 điểm.
- Bằng khen trên phạm vi huyện/thị xã: được tính là 3 điểm.
- Bằng khen trên phạm vi tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, vùng miền: được tính là 4 điểm.
- Bằng khen trên phạm vi toàn quốc: được tính là 8 điểm.
- Bằng khen quốc tế: được tính 16 điểm.
Kết thúc mỗi đợt xét giải thưởng Edison, so sánh điểm "tích lũy rèn luyện" của tất cả các thành viên tham gia, ai được điểm cao nhất thì lấy mốc đó là 10, tính ngược lại điểm của những thành viên khác theo tỉ lệ của người dẫn đầu. Ví dụ người dẫn đầu được 15 điểm, thì điểm TBRL của người đó là 10, những người còn lại sẽ có điểm TBRL = "tích lũy rèn luyện" * 10 / 15, tức là nhân với hệ số 2/3 cho bằng tỉ lệ của người dẫn đầu.

 c/. Điểm TBO sẽ được tính theo các hoạt động trong một năm ở cộng đồng OlympiaVN, kể cả hoạt động offline lẫn online. Điểm này cũng được bắt đầu bằng điểm "tích lũy Olympia", sau đó người dẫn đầu được quy về 10 và nhân tỉ lệ tương ứng cho các thành viên khác. Điểm "tích lũy Olympia" bao gồm:
- Tham gia tích cực một hoạt động: 1 điểm.
- Đóng góp tích cực cho một box ở diễn đàn: 1 điểm. (**)
- Đoạt giải thưởng cao nhất trong một cuộc thi, hoặc được bầu chọn xuất sắc nhất trong một hoạt động: 2 điểm.
- Nằm trong nhóm 5 thành viên diễn đàn có điểm bài viết "khen" nhiều nhất: 2 điểm. (***)
- Tham gia tổ chức một hoạt động: 2 điểm. Tham gia điều hành một box được tính vào mục này.
- Lãnh đạo tổ chức một hoạt động: 3 điểm. Lãnh đạo một nhóm box (vai trò supermod, admin) được tính vào mục này.
* Lưu ý: các hoạt động được tính không chỉ bao gồm các hoạt động online trên forum Olympia, mà các hoạt động offline của Người Việt Trẻ, CLB Olympians... cũng được tính. BTC sẽ tham khảo ý kiến các lãnh đạo cộng đồng OlympiaVN về danh sách các hoạt động.

 d/. Điểm tổng hợp = sqrt[ 4*(10 - TBHT)^2 + 2*(10 - TBRL)^2 + (10 - TBO)^2 ]. (****)

4. Các giải thưởng Edison lần thứ nhất: có 4 giải thưởng Edison và 1 giải thưởng "Edison làm khoa học".

4 giải thưởng Edison sẽ dành cho:
- 2 người có điểm tổng hợp thấp nhất ở khối sinh viên (tức là "khoảng cách đến giá trị lý tưởng" nhỏ nhất).
- 2 người có điểm tổng hợp thấp nhất ở khối học sinh.

1 giải thưởng "Edison làm khoa học" dành để khuyến khích việc nghiên cứu khoa học: sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học, hoặc học sinh tham gia các cuộc thi sáng tạo. Giải thưởng chỉ dành cho 1 người có công trình được công nhận ở mức cao nhất, theo xếp hạng: công trình được giải thưởng quốc tế, công trình được giải thưởng NCKH cấp toàn quốc, công trình được giải thưởng NCKH cấp trường.

Mỗi giải thưởng của đợt trao giải Edison lần thứ nhất là: Một chiếc áo phông của diễn đàn OlympiaVN, hiện đang được tiến hành ở đây: http://www.olympiavn.org/forum/index.php?topic=8469.0http://www.olympiavn.org/forum/index.php?topic=11144.0

================

Đăng ký tham gia giải thưởng Edison lần thứ nhất: các bạn điền thông tin theo mẫu dưới đây và gửi vào diễn đàn ở địa chỉ: http://www.olympiavn.org/forum/index.php?topic=11500.0

----
Quote
Họ và tên:
Ngày tháng năm sinh:
Địa chỉ hiện tại:
Địa chỉ email:
Nick ở forum OlympiaVN.org (nếu có):

Hiện tại là HS lớp nào / SV năm thứ mấy, ở trường nào:
Điểm trung bình học tập ở trường (ĐH hoặc THPT) trong năm học 2006-2007:
Điểm trung bình học tập ở trường (ĐH hoặc THPT) trong năm học 2005-2006: (bỏ qua nếu là SV năm nhất ở năm học 2006-2007)

Điểm rèn luyện năm học 2006-2007 ở trường (nếu có):
Các công tác xã hội, hoạt động cộng đồng bạn đã tham gia (hoạt động gì, thời gian diễn ra, vai trò của bạn) và các bằng khen (nếu có) (*):

Các hoạt động tham gia ở cộng đồng OlympiaVN (tính trong năm 2007):
Các giải thưởng đạt được ở cộng đồng OlympiaVN (tính trong năm 2007):

Cam kết: bản đăng ký của tôi là chính xác, và tôi sẽ chuẩn bị đủ các giấy tờ làm chứng khi được yêu cầu.
----

Tớ thêm vài dòng giải thích:

- Lẽ ra giải thưởng này được làm từ hồi tháng 7 hoặc tháng 8/2007, nhưng tớ chưa nghĩ được cách xếp hạng cho tốt, nên đến bây giờ mới làm được.
- Kết quả học tập được tính theo năm học 2006-2007, còn kết quả hoạt động ở cộng đồng OlympiaVN được tính trong năm 2007 (cho có tính cập nhật). Tuy nhiên giải thưởng Edison lần thứ hai sẽ được tổ chức vào hè năm 2008, lúc đó tất cả sẽ tính theo năm học 2007-2008, tức là phần hoạt động từ tháng 9/2007 đến 12/2007 sẽ được tính ở cả 2 lần.
- Thành viên tham gia giải thưởng Edison lần thứ nhất là những ai còn làm HS/SV ở năm học 2006-2007, ở Việt Nam. Riêng các bạn ở nước ngoài, chỉ tham gia giành giải thưởng "Edison làm khoa học" thôi :).
- Người dự thi chỉ cần đăng ký, chưa cần scan hoặc chụp ảnh các giấy khen, bằng khen. Nếu có thì các bạn upload lên cùng lúc cũng được, tuy nhiên dự định là BTC chỉ kiểm tra các thành viên có thứ hạng cao, sắp được trao giải.

Thời gian đăng ký tham gia giải thưởng Edison: cho đến 29/02/2008 (lúc đầu dự định là đến hết tháng 1, sau kéo dài đến hết tháng 2). Sau đó BTC sẽ có 1 tuần để xếp hạng, và giải thưởng sẽ được công bố vào đầu năm âm lịch Mậu Tý ;). Riêng thời gian trao giải: phụ thuộc vào tiến độ làm áo chung của diễn đàn Olympia, BTC đặt hàng 5 chiếc áo cho giải thưởng này.

Trưởng BTC: admin dok (Doãn Minh Đăng). Chi phí giải thưởng Edison lần thứ nhất do dok tài trợ (có ai muốn tài trợ thêm thì càng tốt ;) ).

Các thành viên thấy có chỗ nào chưa rõ, có thể gửi câu hỏi ở đây. Các bạn cũng đăng ký tham gia giải thưởng ở đây nhé!

Đây là lần đầu tiên giải thưởng Edison được tổ chức, tớ xin nhờ anh chị em thông báo cho những bạn bè lâu ngày chưa lên forum, để đăng ký cho kịp thời hạn, và giao lưu với nhau. Xin cảm ơn tất cả mọi người! :)

---
Ghi chú (*): Cập nhật góp ý của em Thư, thành viên tham gia HĐXH vì tinh thần cộng đồng thì không có giấy khen vẫn đáng tuyên dương. Không yêu cầu thành tích, chỉ cần có giữ được hình ảnh hoặc kỉ vật gì chứng minh sự tham gia của mình là được.
Ghi chú (**): Cập nhật cho khớp với sự nhìn nhận box tương đương với một hoạt động. MOD phụ trách mỗi box có thể đánh giá, tùy sự phát triển của box trong năm mà box đó được chọn ít hay nhiều thành viên tích cực.
Ghi chú (***): Cập nhật, thay đổi từ việc tính tổng điểm bài viết thành điểm bài viết "khen", có ý nghĩa là không phạt những gì sơ suất, khuyến khích làm điều tốt.
Ghi chú (****): Cập nhật thay đổi hệ số tính khoảng cách, có ảnh hưởng quan trọng. Theo đó kết quả TBHT có độ quan trọng gấp đôi so với TBRL và gấp tư so với TBO, để khuyến khích các thành viên coi trọng học tập ;).
« Last Edit: 14 Tháng Ba, 2008, 12:49:15 PM by dok »

09 Tháng Một, 2008, 10:00:27 PM
Reply #1
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 1022
 • Điểm bài viết: 48
 • CM Trần Thanh Tú 2310
Cho em hỏi. Bằng khen cho công tác xã hội, hoạt động cộng đồng cụ thế là bằng khen nào ạ? Anh cho em xin 1 ví dụ

09 Tháng Một, 2008, 10:04:22 PM
Reply #2
 • Mod box Thiên văn
 • MOD
 • ***
 • Posts: 286
 • Điểm bài viết: 7
CLB Thiên Văn Nghiệp Dư TP.HCM tặng 1 bản đồ sao khổ lớn cho bạn dẫn đầu ở khối học sinh.
Ảnh bản đồ sao :
 

09 Tháng Một, 2008, 10:12:41 PM
Reply #3
 • ADMIN
 • ******
 • Posts: 882
 • Điểm bài viết: 81
  • Doãn Minh Đăng
BTC xin cảm ơn giải thưởng của CLB Thiên Văn Nghiệp Dư TP.HCM :). Các bạn học sinh có thêm động lực tham gia nhé! Hy vọng cuộc thi này được mọi người ủng hộ để tạo đà cho các đợt sau.

Cho em hỏi. Bằng khen cho công tác xã hội, hoạt động cộng đồng cụ thế là bằng khen nào ạ? Anh cho em xin 1 ví dụ

Có nhiều loại bằng khen, anh cũng không liệt kê cụ thể được tất cả. Ai có bằng khen gì thì cứ thông báo, anh sẽ cho biết bằng khen đó được tính như thế nào. Có thể nói hầu hết các bằng khen từ cuối năm 2006 đến cuối năm 2007 sẽ được chấp nhận.

Ví dụ bằng khen này:Được ký ngày 1/1/2008, nhưng ta biết là nó dựa vào kết quả công tác xã hội năm 2007, nên được tính. Bằng khen "Sao tháng Giêng" của Trung ương Hội SVVN trao tặng, được tính ở cấp toàn quốc, là 8 điểm tích lũy rèn luyện.
« Last Edit: 10 Tháng Một, 2008, 01:16:38 AM by dok »

09 Tháng Một, 2008, 10:17:36 PM
Reply #4
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 1022
 • Điểm bài viết: 48
 • CM Trần Thanh Tú 2310
Bằng khen về thi đấu thể thao được không ạ?  :D Em có mấy cái của Uỷ ban TDTT (cũ, nay sát nhập vào Bộ Văn hoá-Thể thao-Du lịch rồi)

09 Tháng Một, 2008, 10:20:28 PM
Reply #5
 • ADMIN
 • ******
 • Posts: 882
 • Điểm bài viết: 81
  • Doãn Minh Đăng
Bằng khen thi đấu thể thao được tính vào điểm rèn luyện. ;)

09 Tháng Một, 2008, 11:33:48 PM
Reply #6
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 31
 • Điểm bài viết: 2
  • Tự động hóa 4 k50
cứ thấy có giải thưởng là em lại thích rồi mặc dù tự thấy mình ...
em chưa thấy ai ứng cử nên đành lại đưa mình ra "hứng mũi chịu sào" vậy, để cho mọi ng nhiệt tình tham gia bởi cũng sắp hết tháng rồi còn đâu
họ tên : nguyễn đức nghĩa
DOB: 01/07/1987
địa chỉ hiện tại: 2/49/295 bạch mai- hai bà trưng - hà nội
địa chỉ email: hatnang87@yahoo.com
nick 4rum: hiển nhiên là hatnang
hiện là sinh viên năm thứ 3 lớp tự động hóa 4 k50 đh bách khoa hà nội
điểm tb năm học 2005-2006: 8.12
điểm tb năm học 2006-2007: 8.43
các điểm rèn luyện hay hoạt động ở 4rum thì em không có rồi ! buồn ghê
từ khi 4rum chuyển nhà em chẳng hoạt động mấy nữa(lại có giai đoạn không biết địa chỉ , cứ vào mãi forum.olympiavn.org chẳng được!)
em chỉ có chút tích cực ở năm 2005 khi tham gia dvol và nhận giải athena(hơi buồn vì không có đóng góp gì cho 4rum lắm)
giờ đây ít online vào cuối tuần nên em chẳng tham gia được chương trình đố vui trực tuyến nào cả, nghiên cứu khoa học thì sẽ cố cho giải lần sau(HI hi)
mong sẽ thấy những ứng cử viên sáng giá hơn em để thấy 4rum mình nhiều nhân tài!

Chú ý chính tả, và nên viết hoa đầu dòng
« Last Edit: 09 Tháng Một, 2008, 11:41:25 PM by shindo »

10 Tháng Một, 2008, 02:23:19 AM
Reply #7
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 102
 • Điểm bài viết: 4
 • Tiểu thư EGO, Thư ký PRO8 Team
Chào anh Đăng,

Em có nhận được thông báo về giải thưởng Edison qua email. Em thấy giải thưởng được tổ chức lần đầu tiên và có mục đích rất tốt, nên đã lâu em không vào diễn đàn nhưng sau khi đọc lướt qua email thì em muốn góp ý một điểm.

Về cơ cấu và các cách tính điểm thì em nghĩ, như anh đã nói, anh đã mất thời gian để nghiên cứu xem các tính điểm và xếp hạng sao cho phù hợp. Em vui vì thấy điểm được dựa trên cả 3 yếu tố học tập, rèn luyện, và đóng góp cho OlympiaVN, nhưng sau khi đọc dòng này trong bản đăng ký thì em vào forum liền ạ:

Quote
Điểm rèn luyện năm học 2006-2007 ở trường (nếu có):
Các giấy khen, bằng khen cho công tác xã hội, hoạt động cộng đồng:

Sau đó em đọc kỹ lại phần trên, cách tính điểm cụ thể cho TBRL, thì thấy ngoài điểm rèn luyện ở trường thì còn lại chỉ là một dọc cách tính điểm cho các bằng khen. Em không nói đến ở trường, chưa kể việc điểm đó có thật sự phản ánh đúng hay không, mà nói đến các việc ngoài xã hội.

Tại sao chỉ có thể là giấy khen và bằng khen mới chứng minh được một người có tham gia công tác xã hội ạ?

Học tập hoặc thể thao thì có các cuộc thi để tranh tài, để người đạt thành tích được giải và bằng khen, nhưng mục đích của công tác xã hội và hoạt động cộng đồng là gì ạ? Cho dù có thể là vui nếu việc mình tham gia hoạt động được người khác ghi nhận, nhưng thật sự đối với em, giấy khen và bằng khen không có giá trị trong trường hợp này. Nếu anh tuyên dương dựa trên bằng khen và giấy khen thì sẽ tác động là mọi người khi giúp đỡ cộng đồng chỉ để ý bằng khen. Năm trước khi em rủ bạn em tham gia dạy học cho các em ở mái ấm Ánh Sáng, TPHCM, bạn em hỏi có thể xin được giấy chứng nhận đã có tham gia hay không. Em trả lời không và nói khi dạy học và chơi với các em thì nếu cần chứng nhận đã có kinh nghiệm để thể hiện ý nghĩa việc làm rồi. Sau một thời gian thì bạn em không tham gia nữa.

Có thể cuộc thi này không thể như quá trình nộp đơn đại học mà qua bài luận hay phỏng vấn để tìm hiểu rõ thật sự một người có tham gia tích cực hoạt động hay không, qua việc họ đạt được những kinh nghiệm và có những suy nghĩ gì, nhưng em nghĩ, tốt hơn thì em nghĩ mẫu đơn cần điền là:

Quote
Các công tác xã hội, hoạt động cộng đồng bạn đã tham gia (tổ chức/cá nhân, chức vụ/vai trò cụ thể, thời gian hoạt động) và các bằng khen (nếu có)

Em không nghĩ các tổ chức hoạt động xã hội (VN+ quốc tế) bây giờ quan trọng việc bằng khen đâu ạ, hay như các nhóm học sinh cấp 3 thành lập một nhóm quyên góp sách cho người dân ở Bạc Liêu, hoặc tổ chức vui chơi thường xuyên ở mái ấm, nhà mở, thì sao tụi em có giấy chứng nhận ạ (thật ra đương nhiên tụi em thành lập thì có quyền thiết kế bằng khen cho nhóm)? Vậy các hoạt động của tụi em có giúp đỡ cộng đồng không, hay vẫn thua những bạn có bằng khen? Ít nhất thì em nghĩ em và một số bạn em cũng viết ra được các bạn ở mái ấm Hướng Dương, TPHCM, cũng trạc tuổi tụi em, vui thế nào khi chơi các trò chơi tập thể, tụi em thích thế nào khi cùng các bạn xếp giấy thành các gói đựng đường để giao hàng cho các tiệm cà phê kiếm tiền thêm, và cảm giác tụi em như thế nào khi ra về được các bạn ở mái ấm tặng con hạc tự làm theo tụi em chỉ, được ôm rồi dặn đi dặn lại hôm nào quay lại, vì "Đã có nhiều nhóm đến đây, nhưng chưa có hôm nào chơi vui như hôm nay với các bạn."

Anh đã hoàn tất luật về giải thưởng Edison rồi, thêm nữa việc trình bày công tác xã hội như em nói chắc khó tính điểm cho anh hơn là đưa một bằng khen, nên anh có thay đổi hay không em cũng không có ý kiến. Em chỉ đơn giản muốn viết để góp ý rằng không nên quá quan trọng bằng khen và giấy khen, đặc biệt là đối với hoạt động xã hội, vì có thể sẽ không công bằng cho những người đang rất tâm huyết với cộng đồng. Em cũng không muốn các bạn bằng lứa tuổi em, ngoài mục đích chính giúp đỡ mọi người, dù là cho mục đích "làm đẹp" hồ sơ, thì lại quan trọng việc mình được ghi nhận thế nào hơn là bản thân mình thu được những gì qua các hoạt động.

Cảm ơn anh đã đọc :)


Cập nhật: (Trả lời cho bài viết anh Đăng) Cảm ơn anh Đăng đã xem xét. Em nghĩ chỉ có hoạt động về Đoàn thể hay của các tổ chức nhà nước thì sẽ có giấy khen thôi, còn tham gia vào các hoạt động của những tổ chức HĐXH bên ngoài, và nhất là các nhóm nước ngoài thì sẽ ít hoặc không có khen thưởng, và cũng chưa chắc so sánh được mức độ thiết thực với cộng đồng hơn giữa việc có và không có bằng khen. Dù sao thì em thấy thay đổi của anh vậy là rất hợp lý :) Chúc cuộc thi thành công!
« Last Edit: 10 Tháng Một, 2008, 08:02:46 AM by Thủ Phạm »

10 Tháng Một, 2008, 04:27:44 AM
Reply #8
 • Mod Du Học
 • MOD
 • ***
 • Posts: 529
 • Điểm bài viết: 25
 • Sao Thiên Bình - Phong Thần Hội
  • quần áo trẻ em
Em đồng ý với ý kiến của bé Thư

Em muốn bổ sung thêm rằng: có thể có 1 số bạn lít ra rất nhiều hoạt động nhưng phần lớn chỉ là có mặt để ghi vào thành tích, và có giấy chứng nhận tham gia.
Nhưng thực sự cái cần ở đây là cái tâm huyết mà bạn đấy bỏ vào trong hoạt động của mình. Cái này ít nhưng chất lượng.
Theo em thì không cần phải viết luận hay phỏng vấnnhư tuyển sinh đại học, mình chỉ cần viết ra hoạt động mình tham gia và viết tóm tắt (gach đầu dòng cũng đựơc) mình đã làm gì, trong vai trò như thế nào và trong thời gian bao lâu.

10 Tháng Một, 2008, 07:40:56 AM
Reply #9
 • ADMIN
 • ******
 • Posts: 882
 • Điểm bài viết: 81
  • Doãn Minh Đăng
Em Thư góp ý đúng rồi, cái ta cần là khuyến khích tinh thần chứ không cứng nhắc dựa vào thành tích. Tất nhiên nếu tham gia một hoạt động và được bằng khen thì cái bằng khen đó ghi nhận sự xuất sắc của người tham gia, nên có giá trị cao. Dù vậy, có tinh thần tích cực hoạt động là cũng xứng đáng được biểu dương.

Anh có sửa lại mẫu đăng ký, bổ sung phần góp ý của Thư, cảm ơn em! Trong phần liệt kê các hoạt động đó, mọi người chỉ cần gạch đầu dòng và ghi ngắn gọn sự tham gia của mình ở mỗi hoạt động là được. Mọi người cũng thông cảm là sự đánh giá chỉ có tính tương đối thôi, ta không thể làm chặt chẽ đến từng chi tiết, cũng giống như điểm đánh giá của các trường ĐH khác nhau nên khó gọi là có sự công bằng. Với các hoạt động cộng đồng, dù là có thể bạn không cần phải đưa bằng chứng (BTC sẽ chỉ kiểm tra với những người đạt giải), thì bạn cũng cần thành thực với lương tâm của mình ;), tức là chỉ nên liệt kê những hoạt động mình thực sự có tinh thần tham gia chứ không phải ghi danh cho có.

22 Tháng Một, 2008, 10:43:09 AM
Reply #10
 • OLYMPIAN
 • **
 • Posts: 112
 • Điểm bài viết: 5
Trời ơi, bắt đền anh Dok! Đăng bằng khen của người ta lên mà không...xin phép chủ sở hữu! Phải lấy tiền "bản quyền tác giả" mới được!Hi..hi..

(anh dok: em đăng ký tham gia giải thưởng Edison đi ;) )
« Last Edit: 22 Tháng Một, 2008, 01:16:15 PM by dok »

22 Tháng Một, 2008, 09:42:48 PM
Reply #11
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 31
 • Điểm bài viết: 2
  • Tự động hóa 4 k50
Anh dok nói đúng đó! Bạn Châu đăng kí giải thưởng Edison đi, cuối tháng đến nơi rồi mà box này vẫn vắng vẻ ít khách quá!
Tết! Tết! Tết! Tết đến rồi!

22 Tháng Một, 2008, 10:14:28 PM
Reply #12
 • ADMIN
 • ******
 • Posts: 882
 • Điểm bài viết: 81
  • Doãn Minh Đăng
À quên, anh cũng cảm ơn em Nghĩa hatnang đã tham gia đầu tiên nhé! ;)

Lưu ý mọi người là hiện tại khi đăng kí thì không cần phải upload bản scan giấy tờ gì cả, cũng dễ dàng thôi. Mọi người gửi sớm nhé! Tớ sẽ cập nhật những hồ sơ đăng ký vào file xếp hạng tạm thời và thông báo thường xuyên.

Mẫu đăng kí:

Quote
Họ và tên:
Ngày tháng năm sinh:
Địa chỉ hiện tại:
Địa chỉ email:
Nick ở forum OlympiaVN.org (nếu có):

Hiện tại là HS lớp nào / SV năm thứ mấy, ở trường nào:
Điểm trung bình học tập ở trường (ĐH hoặc THPT) trong năm học 2006-2007:
Điểm trung bình học tập ở trường (ĐH hoặc THPT) trong năm học 2005-2006: (bỏ qua nếu 2 năm học 2005-2006 và 2006-2007 học khác trường)

Điểm rèn luyện năm học 2006-2007 ở trường (nếu có):
Các công tác xã hội, hoạt động cộng đồng bạn đã tham gia (hoạt động gì, thời gian diễn ra, vai trò của bạn) và các bằng khen (nếu có):

Các hoạt động tham gia ở cộng đồng OlympiaVN (tính trong năm 2007):
Các giải thưởng đạt được ở cộng đồng OlympiaVN (tính trong năm 2007):

Cam kết: bản đăng ký của tôi là chính xác, và tôi sẽ chuẩn bị đủ các giấy tờ làm chứng khi được yêu cầu.
« Last Edit: 23 Tháng Một, 2008, 08:45:47 AM by dok »

22 Tháng Một, 2008, 11:47:42 PM
Reply #13
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 855
 • Điểm bài viết: 100
 • NVT BTB + nhà VLV
Em cũng thử cơ hội một chút nhé :)

Họ và tên: Lê Ngọc Minh
Ngày tháng năm sinh: 16-10-1988
Địa chỉ hiện tại: Phòng 5- 177/1 Lý Thường Kiệt - F4 - Q.Tân Bình - TPHCM
Địa chỉ email: lnminh@gmail.com
Nick ở forum OlympiaVN.org: sonic

Hiện tại là HS lớp nào / SV năm thứ mấy, ở trường nào: sinh viên năm thứ 2 trường đại học Bách Khoa TPHCM
Điểm trung bình học tập ở trường (ĐH hoặc THPT) trong năm học 2006-2007: 7.47

Điểm rèn luyện năm học 2006-2007 ở trường (nếu có): cỡ cỡ 87 (vì thằng bạn em giống em mà từng đó điểm), nhưng chưa thấy treo bảng vì có sự cố phòng máy :(
Các công tác xã hội, hoạt động cộng đồng bạn đã tham gia (hoạt động gì, thời gian diễn ra, vai trò của bạn) và các bằng khen (nếu có) (*):
- Tham gia các hoạt động của NVT BTB giai đoạn hè năm 2007 và các hoạt động của NVT miền Nam giai đoạn sau hè đến nay. Các hoạt động cụ thể đã có trong box NVT.
- Tham gia tổ chức cuộc thi Tiếp Lửa Tài Năng tại Huế, chọn học sinh đi thi Olympia và chọn được Mạnh Tấn, vai trò là chịu trách nhiệm tất cả về giao diện chương trình và cả phần quảng cáo, quản lý danh sách thí sinh tham gia, v .v.v

Các hoạt động tham gia ở cộng đồng OlympiaVN (tính trong năm 2007): em không rõ là hoạt động gì cần nêu ra cả :(
Các giải thưởng đạt được ở cộng đồng OlympiaVN (tính trong năm 2007): không có giải nào cả.

Cam kết: bản đăng ký của tôi là chính xác, và tôi sẽ chuẩn bị đủ các giấy tờ làm chứng khi được yêu cầu.

25 Tháng Một, 2008, 01:51:50 AM
Reply #14
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 1022
 • Điểm bài viết: 48
 • CM Trần Thanh Tú 2310
Chưa có ai thuộc khối THPT tham gia nhỉ  :-?

(dok: em cứ việc đăng ký đi, việc của mình thì cần gì phải chờ người khác ;) )

@anh dok: Năm 2007 là năm sa sút của em về mặt học tập nên chắc em không tham gia đâu ạ.
« Last Edit: 29 Tháng Một, 2008, 05:52:28 PM by 3T »