Please login or register.

Login with username, password and session length

Poll

Nếu các bạn có những thắc mắc về bài Toán của mình thì phải làm gì?

Tìm cách nào có thể
0 (0%)
Tìm người bạn thân mình giúp đỡ
1 (16.7%)
Tìm người bạn khác để giúp mình
0 (0%)
Tìm bạn xa lạ chưa từng quen giúp đỡ
0 (0%)
Tìm thầy cô giúp đỡ mình
0 (0%)
Tìm các bạn có chuyên môn về vấn đề này
2 (33.3%)
Hay lên các diễn đàn Học tập để tìm cách giải
2 (33.3%)
Tìm sự giúp đỡ từ các anh chị lớp cao hơn mình
1 (16.7%)
Tìm Cha mẹ giúp đỡ mình
0 (0%)
Hay là một cách khác
0 (0%)

Total Members Voted: 3

Author Topic: Các bài tập Toán về Hàm số Đồng biến, Nghịch biến!  (Read 19654 times)

28 Tháng Sáu, 2010, 02:14:53 PM
  • Thành viên mới
  • *
  • Posts: 1
  • Điểm bài viết: 0
  • Tôi là Châu Dư Phước!
    • http://vn.360plus.yahoo.com/truongtoi-xanhsachdep/
Các bài tập cần giải:

1.Tìm m để hàm số y=-1/3mx3+mx2-x nghịch biến trên TXĐ.
Giải:
+TXĐ: D=R
+y'=-mx2+2mx-1
  Để hàm số nghịch biến trên R <=> y'<= 0 Với mọi x
<=>-mx2+2mx-1<= 0 Với mọi x
<=>{(a<0) và Đenta' <= 0
<=>{(-m<0) và (m2-m<= 0
<=>{(m>0) và 0<= m<= 1
<=>0< m = 1 (a)
+m=0 y'=-1<0 Với mọi x=>m=0 (b)
Từ (a) và (b) => 0<= m <= 1


2.Tìm m để hàm số y=mx3-(2m-1)x2+(m-2)x-2 đồng biến trên TXĐ.
Giải:
+TXĐ: D=R
+y'=3mx2-2(2m-1)x+(m-2)
 m=0 => y'=2x-2 =>m=0 (loại)
 Hàm số đồng biến trên R <=> y'>=0 Với mọi x
<=>3mx2-2(2m-1)x+m-2 >=0 Với mọi x
<=>{(a>0) và (Đenta' <= 0)
<=>{(3m>0) và ((2m-1)2-3m(m-2) <= 0)
<=>{(m>3) và (m2+2m+1<= 0)
<=>{(m>0) và ((m+1)2<= 0)
<=>m thuộc Tập hợp rỗng


Các bạn cho ý kiến giúp mình!
« Last Edit: 28 Tháng Sáu, 2010, 02:29:20 PM by chauduphuoc »