Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Các dạng phương trình lượng giác cơ bản.  (Read 89762 times)

20 Tháng Ba, 2010, 11:24:04 AM
 • OLYMPIAN
 • **
 • Posts: 217
 • Điểm bài viết: 13
 • Tái xuất giang hồ!
I. Phương trình lượng giác cơ bản.


« Last Edit: 20 Tháng Ba, 2010, 11:28:18 AM by HYO_G2IN_139 »

20 Tháng Ba, 2010, 11:25:48 AM
Reply #1
 • OLYMPIAN
 • **
 • Posts: 217
 • Điểm bài viết: 13
 • Tái xuất giang hồ!

20 Tháng Ba, 2010, 11:26:17 AM
Reply #2
 • OLYMPIAN
 • **
 • Posts: 217
 • Điểm bài viết: 13
 • Tái xuất giang hồ!
III. Phương trình bậc nhất theo sin và cos.20 Tháng Ba, 2010, 11:26:57 AM
Reply #3
 • OLYMPIAN
 • **
 • Posts: 217
 • Điểm bài viết: 13
 • Tái xuất giang hồ!
VI. Phương trình đối xứng theo sin và cos.20 Tháng Ba, 2010, 11:27:22 AM
Reply #4
 • OLYMPIAN
 • **
 • Posts: 217
 • Điểm bài viết: 13
 • Tái xuất giang hồ!
V. Phương trình đẳng cấp.


20 Tháng Ba, 2010, 11:27:35 AM
Reply #5
 • OLYMPIAN
 • **
 • Posts: 217
 • Điểm bài viết: 13
 • Tái xuất giang hồ!
VI. Phương trình chứa căn và chứ giá trị tuyệt đối.