Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Các công thức lượng giác cơ bản.  (Read 593592 times)

17 Tháng Ba, 2010, 05:48:55 PM
  • OLYMPIAN
  • **
  • Posts: 217
  • Điểm bài viết: 13
  • Tái xuất giang hồ!
I. Hệ thức cơ bản.II. Công thức Sin bù, phụ chéo, cos đối, Tan sai.

1. Đối nhau:2. Bù nhau:3. Phụ nhau:4. Sai nhau:III. Công thức cộng:
IV. Công thức nhân đôi:
V. Công thức nhân ba:
VI. Công thức hạ bậc:VI. Công thức chia đôi:


VII. Tổng thành tích:VIII. Tích thành tổng :


« Last Edit: 17 Tháng Ba, 2010, 06:58:58 PM by HYO_G2IN_139 »

29 Tháng Hai, 2012, 08:57:54 AM
Reply #1
  • Thành viên mới
  • *
  • Posts: 1
  • Điểm bài viết: 0
Công thức biến tổng thành tích bị sai cái thứ 3 rồi
I. Hệ thức cơ bản.II. Công thức Sin bù, phụ chéo, cos đối, Tan sai.

1. Đối nhau:2. Bù nhau:3. Phụ nhau:4. Sai nhau:III. Công thức cộng:
IV. Công thức nhân đôi:
V. Công thức nhân ba:
VI. Công thức hạ bậc:VI. Công thức chia đôi:


VII. Tổng thành tích:VIII. Tích thành tổng :