Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Đề kiểm tra 10: Giáo dục công dân  (Read 9704 times)

03 Tháng Một, 2007, 04:54:31 PM
  • MOD
  • ***
  • Posts: 972
  • Điểm bài viết: 70
  • Na Na
Sở GD & ĐT Quảng Nam
Trường THPT Trần Cao Vân


KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Giáo dục công dân - Lớp 10
Thời gian: 45 phút (không kể phát đề)
Năm học: 2006-2007

Câu 1: (5 điểm) Dựa vào kiến thức đã học và thực tế cuộc sống, em hãy giải thích quan điểm: Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.

Câu 2: (3 điểm) Thế nào là chất và lượng của sự vật và hiện tượng? Cho ví dụ minh họa.

Câu 3: (2 điểm) Hãy xác định câu trả lời đúng nhất, ghi chữ cái tương ứng trong bài làm không cần chép lại đề.

3.1 Cái mới theo nghĩa triết học là:
A. cái mới lạ so với cái trước
B. cái ra đời sau so với cái ra đời trước
C. cái phức tạp hơn so với cái trước
D. đó là những cái ra đời sau tiên tiến hơn, hoàn thiện hơn cái trước

3.2 Nếu một người bạn hiểu lầm và nói không tốt về em, em sẽ giải quyết bằng cách:
A. im lặng không thể hiện thái độ
B. tránh gặp mặt bạn ấy
C. nhẹ nhàng trao đổi thẳng thắn
D. tìm bạn ấy và cãi nhau cho bõ tức

3.3 TRong cuộc sống em thường chọn cách ứng xử nào sau đây:
A. Dĩ hoà vi quý
B. Một điều nhịn là chín điều lành
C. Kiên quyết bảo về cái đúng
D. Tránh voi chẳng xấu mặt nào

3.4 Trong kì thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2005-2006, thầy giáo Đỗ Việt Khoa đã tố cáo những tiêu cực xảy ra tại hội đồng thi trường THPT Phú Xuyên (Hà Tây). THeo em hành động của thầy Khoa là:
A. đúng đắn
B. dũng cảm
C. sai lầm
D. đáng khâm phục
E. không nên
F. cả A,B, D đều đúng

3.5 Nếu ở vài địa vị thầy Khoa, em sẽ:
A. không làm như vậy
B. coi như không biết gì
C. tố cáo nhưng giấu tên
D. hành động như thầy Khoa

Người cung cấp: Tôn Nữ Tú Uyên

« Last Edit: 04 Tháng Một, 2007, 08:46:31 AM by quangson »