Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Vị vua nữ duy nhất trong lịch sử Việt Nam  (Read 47031 times)

07 Tháng Tám, 2009, 10:49:23 PM
Reply #15
 • Guest
Theo em thì nếu nói Lý Chiêu Hoàng là hoàng đế là không đúng. Lý Chiêu Hoàng chỉ là vua mà thôi. Vì lúc đấy chúng ta vẫn chịu cống cho Trung Quốc dù đã độc lập hoàn toàn. Phải chịu lễ ban ngôi của Trung Quốc. Vua và hoàng đế vẫn khác nhau chứ, còn vụ vương và vua thì em không chắc
Nói như em nước ta chả có ông Hoàng nào đúng nghĩa :))
Chỉ có Trung Quốc mới có Hoàng Đế :))

08 Tháng Tám, 2009, 06:55:24 PM
Reply #16
 • OLYMPIAN
 • **
 • Posts: 2866
 • Điểm bài viết: 46
 • Chém gió
  • Facebook
Lý Chiêu Hoàng là hoàng đế chứ.:))
Các vua khác của VN, ví dụ thời Lê, còn được đặt tôn hiệu. Trong tôn hiệu đều kết thúc bằng danh xưng "hoàng đế". Ví dụ Lê Thánh Tông là Thuần Hoàng Đế.

14 Tháng Tám, 2009, 04:26:37 PM
Reply #17
 • OLYMPIAN
 • **
 • Posts: 139
 • Điểm bài viết: 6
 • Giấc mơ nhất thống gala bị God cản
Năm 1164, Nam Tống công nhận Đại Việt là một nước độc lập với quốc hiệu ban cho vua Lý Anh Tông là An Nam Quốc vương. Đây là lần đầu tiên sau 225 năm kể từ khi Ngô Quyền giành được độc lập và xưng vương (939), vua Trung Quốc mới công nhận nền độc lập của Đại Việt. Trước đó các vua nhà Tống chỉ gọi các vua Việt là Giao Chỉ Quận Vương, xem đất Đại Việt chỉ là một quận của nhà Tống.
Cái này tớ lôi từ trong đống tài liệu hồi trước tớ tích trữ, cũng chả nhớ gốc từ đâu ra.
Nói chung là từ sau đời Lý Anh Tông thì vua của Đại Việt mới được coi là vua theo đúng nghĩa :D

14 Tháng Tám, 2009, 06:48:03 PM
Reply #18
 • Guest
Cứ phải Trung Quốc ban cho ngôi Vương thì Vua Đại Việt mới được coi là Vua à? Mà đấy chỉ là Vương thôi đấy, chưa phải là Đế!

15 Tháng Tám, 2009, 12:09:53 AM
Reply #19
 • OLYMPIAN
 • **
 • Posts: 139
 • Điểm bài viết: 6
 • Giấc mơ nhất thống gala bị God cản
        Uh, đâu phải cứ xưng là được. Như Việt Nam muốn độc lập cũng phải có sự công nhận của quốc tế chứ b-). Trước giờ chưa có vua nào của Việt Nam dám ngang nhiên xưng đế cả, đều cư xử mềm mỏng, bên ngoài thuần phục, để dĩ hòa vi quý. Đến mạnh như Quang Trung đánh tan quân Thanh mà cũng dám cầu hòa xin làm con rể Càn Long. Trừ Mai Hắc Đế ra, lịch sử không ghi ai là đế cả. Mà thực ra ông này cũng chỉ là dân truyền tụng nhau hoặc là tự xưng vậy thôi, chứ đâu có được công nhận.
        Việc ghi nữ hoàng đế duy nhất chẳng qua là nếu hỏi vị vua nữ duy nhất nghe không hay, nói nữ hoàng đế cho nó trịnh trọng.
        Trưng Trắc với Trưng Nhị đối với Việt Nam có thể coi là nữ vương, nữ anh hùng dân tộc nhưng đối với Trung Quốc lúc đó, theo chính sử của nó 2 bà chỉ là giặc cỏ nổi loạn. Chỉ đến Lý Chiêu Hoàng mới thực sự là một vị vua.

15 Tháng Tám, 2009, 09:10:41 AM
Reply #20
 • Mod box Hoá học - BTC Gala Hoá học Online 2008
 • Cựu thành viên BĐH
 • ***
 • Posts: 281
 • Điểm bài viết: 33
 • Ho Chi Minh City Medicine and Pharmacy University
Thật ra mà nói thì vấn đề vương hay đế cũng không quá quan trọng, trong lịch sử Việt Nam thì đó đều có nghĩa là người đứng đầu nhà nước Đại Việt nằm ở phía Nam Trung Quốc mà thôi. Cũng có nhiều vị vua tự xưng là hoàng đế như Mai Hắc Đế hay Lý Nam Đế, nhưng "thiên triều" lại không công nhận mà chỉ chực đem binh lực sang hỏi tội lũ giặc cỏ phản loạn thôi. Ngoài ra cũng có hoàng đế Quang Trung cứ tự xưng hoàng đế nhưng nhà Thanh cũng chả làm gì được vì không muốn ăn thêm tên đạn, chỉ dám dùng mỹ nhân kế để giết hại anh hùng. Còn lại đa phần vua ta xưng hoàng đế với dân đen trong nước, nhưng ra ngoài chỉ dám nhận là An Nam quốc vương cho đẹp lòng Bắc triều, lại đỡ nạn can qua là như vậy.

16 Tháng Tám, 2009, 02:39:06 PM
Reply #21
 • Mod box G3T
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 1079
 • Điểm bài viết: 52
 • Nhớ xì goòng :)
Đế với vua thì giống nhau, còn vương khác chứ nhỉ. Như T Hiếu nói, Trưng Trắc Trưng Nhị là nữ vương chứ chưa được gọi là vua hoặc hoàng đế.

16 Tháng Tám, 2009, 04:44:48 PM
Reply #22
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 237
 • Điểm bài viết: 23
 • Sài Gòn
Đế với vua thì giống nhau, còn vương khác chứ nhỉ. Như T Hiếu nói, Trưng Trắc Trưng Nhị là nữ vương chứ chưa được gọi là vua hoặc hoàng đế.
^:)^ Chị ơi, vua thì ai cũng được dân chúng gọi là vua cả, duy có Hai Bà Trưng ít người gọi là vua vì 2 bà là ... nữ  :). Nên hay gọi là nữ vương.
          Còn trong thời đại phong kiến, các vị vua Trung Quốc tự cho rằng đất nước của họ là lớn nhất. Nên họ xưng là đế và coi triều đại mình là Thiên Triều. Vua nước khác khi lên ngôi không được xưng đế mà chỉ được xưng vương và phải được vua Trung Quốc "sắc phong", gọi là "phong vương".
          Lịch sử Việt Nam có duy nhất Mai Thúc Loan xưng đế là vì khi đó vẫn còn đang giao chiến với nhà Đường, để giành lại các vùng đất từ Nghệ An trở ra. Khi đó Mai Thúc Loan xưng đế để tỏ uy danh, cho rằng mình sánh ngang với các vị vua phương Bắc, và nước Nam không phải là 1 vùng đất nhỏ bé tầm thường, gần như là thuộc địa của Bắc quốc. Điều này cũng được coi như việc thu phục lòng dân, và kích động quân sĩ để tiếp tục giao chiến với nhà Đường nhằm giải phóng tiếp các vùng đất tư Nghệ An trở ra. Và dĩ nhiên, hành động xưng đế này không được vua Phương Bắc công nhận  :))
         
        Trưng Trắc với Trưng Nhị đối với Việt Nam có thể coi là nữ vương, nữ anh hùng dân tộc nhưng đối với Trung Quốc lúc đó, theo chính sử của nó 2 bà chỉ là giặc cỏ nổi loạn. Chỉ đến Lý Chiêu Hoàng mới thực sự là một vị vua.
           Về phần này của anh Hiếu thì em không đồng ý. Việc coi thực sự là vua không không thể theo Bắc sử được mà phải theo chính sử của nước mình. Vì nếu theo sử Trung Quốc thì Hồ Quý Ly không thực sự là 1 vị vua vì lịch sử sử Trung Quốc đâu có công nhận. Theo các nhà sử học thì sở dĩ toàn bộ các vị vua đã nổi dậy trong 1000 năm Bắc thuộc không ai được coi là 1 vị vua thực sự cả vì thời gian trị vì của họ quá ngắn, chỉ khoảng vài năm đến vài chục năm, không thay đổi được gì nhiều so với tình cảnh bị đô hộ khi đó. Do vậy 2 bà Trưng mới không được coi là vua thực sự mà chỉ có Lý Chiêu Hoàng mới thực sự là 1 vị vua  :)

16 Tháng Tám, 2009, 08:18:21 PM
Reply #23
 • Mod box G3T
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 1079
 • Điểm bài viết: 52
 • Nhớ xì goòng :)
Thời gian trị vì "chỉ" khoảng vài năm đến vài chục năm và không thay đổi được gì nhiều thì không được coi là 1 vị vua thực sự hả? Theo các nhà sử học nào vậy?

16 Tháng Tám, 2009, 09:03:40 PM
Reply #24
 • Guest
Thời gian trị vì "chỉ" khoảng vài năm đến vài chục năm và không thay đổi được gì nhiều thì không được coi là 1 vị vua thực sự hả? Theo các nhà sử học nào vậy?

So với khoảng thời gian bị Bắc thuộc là 1000 năm cơ. Còn ở thời bình lại khác. Lê Long Việt thời Tiền Lê và Dục Đức thời Nguyễn làm Vua có 3 ngày vẫn được coi là Vua!

17 Tháng Tám, 2009, 03:17:50 PM
Reply #25
 • OLYMPIAN
 • **
 • Posts: 2866
 • Điểm bài viết: 46
 • Chém gió
  • Facebook
Thằng Hiếu nói chưa có lý.[-(
Vua của mình, niên hiệu, miếu hiệu, tôn hiệu, thụy hiệu... toàn là mình đặt cả. Tàu nó chả cho cái quái nào cả.
Thế chả lẽ Tàu nó gọi mình là An Nam Quốc Vương thì mình cũng viết vào chính sử là như thế à?
Còn thời đó, chả có quốc tế gì cả.:)) Vì làm gì có Liên hiệp quốc.=)) Ngay cả TQ lúc đó cũng chỉ nghĩ Trái đất hình vuông, nước nó ở chính giữa, xung quanh là các nước Man di thôi.
Tóm lại, việc công nhận kia chỉ mang tính ngoại giao đơn thuần, không thể dựa vào đó mà nói về danh nghĩa chính trị được.

@e.Dung: Thôi anh nói rõ lại lần nữa cho nó gọn.
Chữ Vương từ thời Xuân Thu - Chiến Quốc đã có nghĩa là vua đứng đầu cả TQ rồi. 3 nhà Hạ Thương Chu đều xưng Vương cả. Các nước chư hầu đều chỉ có tước Hầu thôi.
Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất TQ, đặt ra tước vị Hoàng Đế, cao hơn tước Vương để tỏ rõ công lao của mình. Từ đó tước Vương mới được phong về các chư hầu. Nhưng ngay cả một nước chư hầu, Vương vẫn là vua, có quyền cai trị, thu thuế, điều binh...

Ở VN, tại sao Ngô Quyền mới xưng Vương, còn đến nhà Đinh lại xưng Đế. Cái này có thể giải thích là do tư tưởng quân chủ của nước ta phải có 1 thời gian mới biến đổi. Lúc Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán, TQ còn ở thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc. 5 triều đại được coi là chính thống, 10 nước cát cứ xung quanh không chịu thần phục. Ngô Quyền mới chỉ thắng được Nam Hán, nên mới xưng Vương, coi như nước ta không phụ thuộc vào phương Bắc nữa thì làm 1 nước độc lập là được rồi.
Đến thời Đinh sau đó, TQ đã thống nhất dưới nhà Tống. Nước ta phải xưng Đế mới tỏ được quyền độc lập.
Chứ về thực tế, chả ai bảo Đinh Tiên Hoàng to hơn Ngô Vương. Cả 2 đều là vua của nước ta cả.

@ tuấn linh: Ai bảo em duy nhất Mai Thúc Loan xưng đế? Lý Nam Đế thì sao? Đinh Tiên Hoàng?... Các hoàng đế VN đều xưng Đế hết, còn TQ có công nhận hay không thì chưa bàn tới.

Cuối cùng, Vương hay Đế cũng chỉ là tước hiệu, còn THỰC TẾ, các vị vua là những người cai trị đất nước, thế thôi.

25 Tháng Tám, 2009, 12:17:29 AM
Reply #26
 • OLYMPIAN
 • **
 • Posts: 139
 • Điểm bài viết: 6
 • Giấc mơ nhất thống gala bị God cản
Làm sao nhìn Đinh Tiên Hoàng với Ngô Quyền biết là ông ấy xưng Vương hay Đế hả Lộc ơi? Cả mấy vị vua sau này nữa. Tớ xem wiki thì không thấy :-??

25 Tháng Tám, 2009, 07:47:41 AM
Reply #27
 • Guest
Đinh Tiên Hoàng - Chữ Hoàng nghĩa là Hoàng đế
Ngô Quyền - Sử ghi lại Ngô Quyền là Tiền Ngô Vương
Mấy vị vua sau này thực ra khi lên trị vì thì không xưng Vương hay Đế gì cả, chỉ có sau khi băng hà rồi thì được đặt [viwiki]miếu hiệu[/viwiki], và [viwiki]thụy hiệu[/viwiki]. Miếu hiệu thường được biết đến nhiều hơn như Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông, Lê Thánh Tông... Còn thụy hiệu của các vua chúa thì thường rất dài nên ít được nhắc đến. Nhưng kết thúc của thụy hiệu thường có chữ "Đế".

25 Tháng Tám, 2009, 02:01:51 PM
Reply #28
 • MOD
 • ***
 • Posts: 1938
 • Điểm bài viết: 100
 • Speak softly love ...
Cuối cùng, Vương hay Đế cũng chỉ là tước hiệu, còn THỰC TẾ, các vị vua là những người cai trị đất nước, thế thôi.
Tớ nghĩ Lộc nói thế này là đủ rồi.

25 Tháng Tám, 2009, 02:17:52 PM
Reply #29
 • OLYMPIAN
 • **
 • Posts: 2866
 • Điểm bài viết: 46
 • Chém gió
  • Facebook
Làm sao nhìn Đinh Tiên Hoàng với Ngô Quyền biết là ông ấy xưng Vương hay Đế hả Lộc ơi? Cả mấy vị vua sau này nữa. Tớ xem wiki thì không thấy :-??
Đinh Tiên Hoàng - Chữ Hoàng nghĩa là Hoàng đế
Ngô Quyền - Sử ghi lại Ngô Quyền là Tiền Ngô Vương
Mấy vị vua sau này thực ra khi lên trị vì thì không xưng Vương hay Đế gì cả, chỉ có sau khi băng hà rồi thì được đặt [viwiki]miếu hiệu[/viwiki], và [viwiki]thụy hiệu[/viwiki]. Miếu hiệu thường được biết đến nhiều hơn như Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông, Lê Thánh Tông... Còn thụy hiệu của các vua chúa thì thường rất dài nên ít được nhắc đến. Nhưng kết thúc của thụy hiệu thường có chữ "Đế".
Ở 2 cái này cũng nói rõ: [viwiki]Vua_Việt_Nam[/viwiki], [viwiki]Hoàng đế[/viwiki].
Về danh nghĩa nước ta là chư hầu của TQ, chịu sắc phong của TQ, nhưng thực tế là có toàn quyền độc lập trong cõi VN.
Cũng phải nói là các vua lúc lên ngôi xưng là cái gì thì phải có sử ghi lại.
Nhưng nước ta đến đời Trần mới có Lê Văn Hưu, việc ghi chép đều dựa vào các sử quan cả. Nên cách gọi của sách sử có thể khác thực tế.
Ví dụ, Ngô Quyền xưng vương không thấy ghi lại xưng là gì, sử gọi là Tiền Ngô Vương để phân biệt với con cháu.
Đinh Tiên Hoàng xưng là Đại Thắng Minh Hoàng đế, nhưng sử gọi là Đinh Tiên Hoàng.