Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Sự sinh trưởng của Vi Sinh Vật  (Read 62433 times)

26 Tháng Bảy, 2006, 01:06:01 PM
 • BTC KPTV
 • Cựu thành viên BĐH
 • ***
 • Posts: 496
 • Điểm bài viết: 18
 • Kakakakaka
  • HAAC
SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

1. Khái quát về sinh trưởng của vi sinh vật

Sinh trưởng là sự tăng các thành phần của TB và dẫn đến sự tăng kích thước cũng như số lượng của VSV hoặc cả hai. Vi khuẩn được dùng làm mô hình để nghiên cứu sinh trưởng của VSV (do kích thước TB nhỏ, sinh sản nhanh, phân đôi đơn giản, có thể theo dõi sự thay đổi của cả quần thể).
Nếu ta nuôi cấy 1 vi khuẩn vào môi trường thì sự tăng số lượng TB như sau:
1->2->4->8->16......
2^0->2^1->2^2->2^3->...2^n
n: số lần phân chia TB
Khoảng thời gian cần cho mỗi TB phân chia hoặc cả quần thể tăng gấp đôi gọi là thời gian thế hệ (g).
Với a TB vi khuẩn ban đầu qua một thời gian nuôi, số lượng TB:
A = a.2^n (^: số mũ nhá)
Logarit 2 vế ta có:
LgA = Lga + nLg2
=> n = (LgA - Lga):Lg2
-Tốc độ phân chía (số lần phân chia trong 1 giờ):
v = n:t = (LgA - Lga):(Lg2.t) t:thời gian nuôi cấy
-Thời gian thế hệ g:
g = t:n = 1:v

VD: Sau 10 giờ nuôi cấy, số TB vi khuẩn tăng từ 10^3 đến 10^9 thì tốc độ phân chia là:
v = (Lg10^9 - Lg10^3):(Lg2.10) = 2
g = 1/2

2. Đường cong sinh trưởng của vi khuẩn trong hệ thống đóng:

Khi cấy vi khuẩn vào một bình nón chứa môi trường lỏng rồi giữ bình ở một nhiệt độ thích hợp, trong một thời nhất định, trong suốt quá trình đó, người ta không thêm môi trường mới vào bình cũng không rút sinh khối ra khỏi bình. Kiểu nuôi như vậy gọi là nuôi theo đợt hay nuôi trong hệ thống đóng.
Nếu trên đồ thị biểu diễn, lấy trục tung là trục logarit của số lượng TB, trục hoành là thời gian nuôi thì đường cong sinh trưởng của VK được chia thành 4 pha:

a. Pha tiềm phát (Pha Lag)
Đây là thời gian tính từ khi VK được cấy vào môi trường cho đến khi chúng bắt đầu sinh trưởng. Trong pha này VK phải thích ứng với môi trường mới, chúng tổng hợp mạnh mẽ ADN và các enzim chuẩn bị cho sự phân bào.

b. Pha lũy thừa (Pha Log)
Trong pha này, VK bắt đầu phân chia, số lượng TB tăng theo lũy thừa, thời gian thế hệ đạt tới hằng số, quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ nhất.

c. Pha cân bằng:
Trong pha này tốc độ sinh trưởng cũng nhu trao đổi chất của VK giảm. Số lượng TB chết cân bằng với số TB sinh ra.
Một số nguyên nhân khiến VK chuyển sang pha cân bằng như: chất dinh dưỡng cạn kiệt, nồng độ oxi giảm (đối với VK hiếu khí), các chất độc tích lũy, pH thay dổi...

d. Pha tử vong:
Số TB chết vượt số TB sinh ra. một số VK chứa các enzim tự phân giải TB. Số khác có hình dạng TB thay đổi do thành TB bị hư hại.

* Nuôi cấy theo đợt như trên, pha Log chỉ kéo dài được vài thế hệ. Để thu được nhiều sinh khối, người ta sử dụng phương pháp nuôi liên tục, có sự bổ sung môi trường mới, và rút bớt chất thải ra ngoài, khi đó VK có thể sinh trưởng trong pha Log một thời gian dài.

* Nếu trong môi truờng tổng hợp gồm hỗn hợp 2 loại cơ chất cacbon thì đường cong snh trưởng không bình thường, VD môi trường chứa glucozơ và sorbitol. Lúc đầu VK tổng hợp loại enzim phân giải loại hợp chất dễ dồng hoá hơn (glucozơ). khi chất này đã cạn, VK lại được chất thứ 2 cảm ứng, tổng hợp loại enzim phân giải hợp chất thứ hai (sorbitol).
=> Trên dồ thị sinh trưởng ta thấy có 2 pha Lag, 2 pha Log và 2 pha cân bằng. Hiện tượng này được Monod mô tả là hiện tưởng sinh trưởng kép (trong cơ chế điều hòa sinh tổng hợp protein hay mô hình Operon đấy!)


26 Tháng Bảy, 2006, 01:07:12 PM
Reply #1
 • BTC KPTV
 • Cựu thành viên BĐH
 • ***
 • Posts: 496
 • Điểm bài viết: 18
 • Kakakakaka
  • HAAC
BÀO TỬ VI KHUẨN

* Bào tử (nha bào)là dạng sống tiềm sinh của vi khuẩn, ở vi khuẩn G+ bào tử có hình tròn, bầu dục.

* Cấu trúc: bào tử gồm nhiều lớp màng bao bọc. Vách TB vi khuẩn (vách bào tử) được bao bọc bởi một lớp dày gọi là vỏ, xung quanh vỏ có 2 lớp bao: trong và ngoài -> chính là yếu tố quyết định tính không thấm đối với hóa chất và tính đề kháng với các tác nhân vật lý.

* Thành phần hóa học:
- Các lớp bao và màng của bào tử cấu tạo bởi protêin, gồm nhiều axit amin chứa lưu huỳnh như: glyxin, tirozin, xistin, ngoài ra còn có kêratin.
- Nguyên sinh chất của bào tử chứa NST, ribosom và nhiều enzim ở trạng thái không hoạt động.
- Bào tử chứa một lượng lớn Ca, Mg, axit dipicolinit, lượng nước trong bào tử phần lớn là nước liên kết.

* Sức đề kháng của bào tử:
Bào tử có khả năng đề kháng cao và có thể sống lâu trong điều kiện bất lợi nhờ:
- Nước phần lớn ở trạng thái liên kết -> không có khả năng làm biến tính protêin khi tăng nhiệt độ.
- Trong bào tử có chứ ion Ca2+ và axit dipicolinit. protêin sẽ kết hợp với dipicolinat canxi tạo thành phức chất có tính ổn định cao với nhiệt độ.
- Các enzin ở trạng thái không hoạt động -> hạn chế được sự trao đổi chất của bào tử với môi trường ngoài.
- Sự có mặt của các axit amin chứa lưu huỳnh giúp bào tử đề kháng mạnh với tia cực tím.
- Cấu trúc gồm nhiều lớp màng bao bọc, tính không thấm của các lớp màng -> các chất hóa học, chất sát trùng khó tác động.


02 Tháng Hai, 2010, 01:01:55 PM
Reply #2
 • Mod Sinh Học
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 746
 • Điểm bài viết: 52
 • ♪ Nab ♫
– Đường cong sinh trưởng của quần thể vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục:- So sánh nuôi cấy liên tục và không liên tục:

03 Tháng Hai, 2010, 10:38:40 AM
Reply #3
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 509
 • Điểm bài viết: 39
 • Augment the power...
Đố: bạn nuôi nấm men trong một bình hình tam giác và không bổ sung chất dd mới.
a, Thời điểm nào thích hợp để thu hoạch?
b, Làm thế nào bạn xác định được thời điểm đó?

06 Tháng Hai, 2010, 09:33:09 AM
Reply #4
 • Mod Sinh Học
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 746
 • Điểm bài viết: 52
 • ♪ Nab ♫
Mình nghĩ: Thời điểm thích hợp để thu hoạch là vào pha luỹ thừa (pha log) vì chúng sinh trưởng với tốc độ lớn nhất, không đổi và lúc đó số lượng tế bào trong quần thể tăng lên rất nhanh. (Để thu được số lượng tối đa thì nên dừng lại ở pha cân bằng)
Nhưng nếu bạn hỏi cụ thể là nuôi trong bình tam giác thì mình không rõ nó có tác động gì không! :-?

06 Tháng Hai, 2010, 08:19:52 PM
Reply #5
 • OLYMPIAN
 • **
 • Posts: 378
 • Điểm bài viết: 46
 • Từ rất lâu...
Cuối pha log (đầu pha cân bằng), quan sát số lượng tế bào thay đổi không đáng kể.

06 Tháng Hai, 2010, 08:28:49 PM
Reply #6
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 509
 • Điểm bài viết: 39
 • Augment the power...
Cuối pha log, đầu pha cân bằng, bạn sẽ lấy 1 mẫu nấm men và quan sát dưới kính hiển vi xem số lượng tế bào có thay đổi mạnh không? Nếu không thì đó là lúc thích hợp để thu hoạch sinh khối.

06 Tháng Hai, 2010, 08:33:40 PM
Reply #7
 • OLYMPIAN
 • **
 • Posts: 378
 • Điểm bài viết: 46
 • Từ rất lâu...
Cho 1 viên sữa chua chứa vi khuẩn lactic và nấm men rượu vào 1 cốc sữa, sau 2 tiếng ta có 1 cốc sữa chua. Giải thích tại sao? Mối quan hệ của các vi sinh vật trong cốc sữa là gì?

06 Tháng Hai, 2010, 08:36:24 PM
Reply #8
 • ADMIN
 • ******
 • Posts: 6354
 • Điểm bài viết: 416
Trong sữa chứa phần nhiều là các gluxit, dưới ảnh hưởng của các enzyme các polysaccharide sẽ bị cắt mạch tạo thành glucose, và tới lượt cái này dưới ảnh hưởng của vi khuẩn lactic sẽ chuyển thành axit lactic, thế là có cốc sữa chua.

Theo anh có lẽ mấy cái con vi sinh vật bé bé kia có quan hệ cộng sinh với nhau, con này tận dụng sản phẩm của con kia ^^

07 Tháng Hai, 2010, 09:50:40 AM
Reply #9
 • OLYMPIAN
 • **
 • Posts: 378
 • Điểm bài viết: 46
 • Từ rất lâu...
Trong mối quan hệ này cần nói rõ là cộng sinh hợp tác để phân biệt với cộng sinh bắt buộc, tức là khi 2 con này tách khỏi nhau thì chúng vẫn có thể sinh trưởng độc lập. Trong cốc sữa chua trên, vi khuẩn lactic lên men lactic tạo ra môi trường có pH thấp thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển cuar nấm men rượu, nấm men rượu trong quá trình sinh trưởng tạo ra nhiều vitamin cung cấp cho vi khuẩn lactic sử dụng vì vikhuẩn lactic thường khuyết dưỡng với các loại vitamin.
pH thấp và lượng nhiệt sinh ra trong cốc làm cho casein trong sữa kết tủa -> có sữa chua rất bổ do có:axit lactic, 1 chút etanol, 1 chút vitamin lại thu được cả protein do mấy cái con bé bé  kia cung cấp ^^
Có ai muốn thử ăn loại sữa chua rượu này liên hệ em nhé ;))

08 Tháng Mười Một, 2010, 05:39:59 PM
Reply #10
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 82
 • Điểm bài viết: 13
 • Nguyễn Trí Hòa
  • facebook
Khi được nuôi tảo Chlorella ở trường, mình quan sát thấy sự phân bố của tảo thay đổi theo thời gian. Buổi sáng thì mật độ tảo trên bề mặt rất cao, còn dưới đáy bể hầu như không có, ngược lại vào buổi chiều thì chúng chủ yếu tập trung ở đáy bể. Được biết là tảo rất ít di chuyển, may sao nhờ đây mà chúng có thể tồn tại được!
Vậy tại sao lại có sự thay đổi đó xảy ra và hệ quả nó mang lại là gì? :)