Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: [Giáo trình] Minna No Nihongo - みんなの日本語  (Read 83500 times)

08 Tháng Ba, 2009, 03:02:48 AM
 • ADMIN
 • ******
 • Posts: 1221
 • Điểm bài viết: 52
  • OlympiaVN
Minna No Nihongo - みんなの日本語

Đây là bộ giáo trình phổ biến nhất hiện nay dành cho những người bắt đầu học tiếng Nhật. Mục đích của việc lập topic này là ngoài việc mang đến cho các bạn những kiến thức cơ bản về tiếng Nhật từ bộ giáo trình, chúng tôi sẽ sưu tập thêm ví dụ từ nhiều nguồn khác và biên soạn cụ thể bộ giáo trình này một cách hoàn chỉnh nhằm giúp đỡ các bạn đặc biệt là những ai đang có nhu cầu học tiếng Nhật.

Chúng tôi sẽ bám sát giáo trình gồm những nội dung sau:

- Đàm thoại.
- Từ vựng.
- Ngữ pháp.
- Mẫu câu.
- Chữ Hán.


Mong rằng sẽ nhận được nhiều sự đóng góp ý kiến và giúp đỡ từ các bạn để box Tiếng Nhật của diễn đàn OlympiaVN hoàn thiện hơn.

« Last Edit: 09 Tháng Ba, 2009, 12:25:51 AM by minhlam »

08 Tháng Ba, 2009, 03:07:47 AM
Reply #1
 • ADMIN
 • ******
 • Posts: 1221
 • Điểm bài viết: 52
  • OlympiaVN
Mục Lục

Bài 1:
Bài 2:
Bài 3:
Bài 4:
Bài 5:
Bài 6:
Bài 7:
Bài 8:
Bài 9:
Bài 10:
Bài 11:
Bài 12:
Bài 13:
Bài 14:
Bài 15:
Bài 16:
Bài 17:
Bài 18:
Bài 19:
Bài 20:
Bài 21:
Bài 22:
Bài 23:
Bài 24:
Bài 25:
Bài 26:
Bài 27:
Bài 28:
Bài 29:
Bài 30:
Bài 31:
Bài 32:
Bài 33:
Bài 34:
Bài 35:
Bài 36:
Bài 37:
Bài 38:
Bài 39:
Bài 40:
Bài 41:
Bài 42:
Bài 43:
Bài 44:
Bài 45:
Bài 46:
Bài 47:
Bài 48:
Bài 49:
Bài 50:

« Last Edit: 11 Tháng Mười, 2009, 05:47:53 AM by Natalia »

26 Tháng Tám, 2009, 01:30:19 AM
Reply #2
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 97
 • Điểm bài viết: 13
Trước hết xin cảm ơn Jap4viet đã viết giáo trình này cho cộng đồng nhật ngữ.

Bai1

1. Chú ý: từ bài này trở về sau, quy ước là:
* Chữ Romaji khi các bạn nhìn thấy chữ thường tức là chữ đó viết bằng HIRAGANA, còn chữ IN là viết
bằng KATAKANA. Ví dụ:
<anata> : (chữ thường) tức là chữ này viết bằng HIRAGANA
<TEREBI> : (chữ INH) tức là chữ này viết bằng KATAKANA
* các từ như <onamaewa>, <kochirawa>,<dewa>..... thì đây là do ngữ pháp nên đọc là wa, còn khi
viết bằng HIRAGANA là viết chữ は<ha> tức là <onamaeha>, <kochiraha>, <deha>..... 
I. TỪ VỰNG
わたし <watashi> : tôi
わたしたち <watashitachi>: chúng ta, chúng tôi
あなた <anata> : bạn
あのひと <anohito> : người kia
あのかた <anokata> : vị kia
みなさん <minasan> : các bạn, các anh, các chị, mọi người
~さん <~san> : anh ~, chị ~
~ちゃん <~chan> : bé ( dùng cho nữ) hoặc gọi thân mật cho trẻ con ( cả nam lẫn nữ)
~くん <~kun> : bé (dùng cho nam) hoặc gọi thân mật
~じん <~jin> : người nước ~
せんせい <sensei> : giáo viên
きょうし <kyoushi> : giáo viên ( dùng để nói đến nghề nghiệp)
がくせい <gakusei> : học sinh, sinh viên
かいしゃいん <kaishain> : nhân viên công ty
~しゃいん <~shain> : nhân viên công ty ~
ぎんこういん <ginkouin> : nhân viên ngân hàng
いしゃ <isha> : bác sĩ
けんきゅうしゃ <kenkyuusha> : nghiên cứu sinh
エンジニア <ENJINIA> : kỹ sư
だいがく <daigaku> : trường đại học
びょういん <byouin> : bệnh viện
でんき <denki> : điện
だれ <dare> : ai (hỏi người nào đó)
どなた <donata> : ngài nào, vị nào (cùng nghĩa trên nhưng lịch sự hơn)
~さい: <~sai> : ~tuổi
なんさい <nansai> : mấy tuổi
おいくつ <oikutsu> : mấy tuổi (Dùng lịch sự hơn)
はい <hai> : vâng
いいえ <iie> : không
しつれいですが <shitsurei desu ga> : xin lỗi ( khi muốn nhờ ai việc gì đó)
おなまえは? <onamaewa> : bạn tên gì?
はじめまして <hajimemashite> : chào lần đầu gặp nhau
どうぞ よろしく おねがいします : rất hân hạnh được làm quen
こちらは ~さんです <kochirawa ~san desu> : đây là ngài ~
~から きました <~kara kimashita> : đến từ ~
アメリカ <AMERIKA> : Mỹ
イギリス <IGIRISU> : Anh
インド <INDO> : Ấn Độ
インドネシア <INDONESHIA> : Indonesia
かんこく <kankoku> : Hàn quốc
タイ <TAI> : Thái Lan
ちゅうごく <chuugoku> : Trung Quốc
ドイツ <DOICHI> : Đức
にほん <nihon> : Nhật
フランス <FURANSU> : Pháp
ブラジル <BURAJIRU> : Brazil
さくらだいがく <sakura daigaku> : Trường ĐH Sakura
ふじだいがく <fuji daigaku> : Trường ĐH Phú Sĩ
IMC: tên công ty
パワーでんき <BAWA-denki> : tên công ty điện khí Power
ブラジルエア <BURAJIRUEA> : hàng không Brazil
AKC: tên công ty
« Last Edit: 26 Tháng Tám, 2009, 11:09:41 PM by Natalia »

26 Tháng Tám, 2009, 11:09:08 PM
Reply #3
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 97
 • Điểm bài viết: 13
II. NGỮ PHÁP

Mẫu câu 1: _____は[ha]_____です[desu]。

* Với mẫu câu này ta dùng trợ từ は[ha] (đọc là [wa], chứ không phải là [ha] trong bảng chữ - đây
là cấu trúc câu-.) Từ chỗ này về sau sẽ viết là [wa] luôn, các bạn cứ hiểu khi viết sẽ là viết chữ [ha]
trong bảng chữ
* Cách dùng: Dùng để nói tên, nghề nghiệp, quốc tịch ( tương tự như động từ TO BE của tiếng Anh.
* Đây là mẫu câu khẳng định
Vd:
わたし は マイク ミラー です。
[watashi wa MAIKU MIRA- desu]
( tôi là Michael Miler)


« Last Edit: 26 Tháng Tám, 2009, 11:15:37 PM by Natalia »

26 Tháng Tám, 2009, 11:16:15 PM
Reply #4
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 97
 • Điểm bài viết: 13
Mẫu câu 2: _____は(wa)_____じゃ(ja) / では(dewa)ありません。

* Mẫu câu vẫn dùng trợ từ は(wa) nhưng với ý nghĩa phủ định. Ở mẫu câu này ta có thể dùng じゃ
[ja] hoặc では(dewa) đi trước ありません(arimasen) đều được.

* Cách dùng tương tự như cấu trúc khẳng định.
Vd:
サントス さん は がくせい じゃ (では) ありません。
SANTOSU san wa gakusei ja (dewa) arimasen.
( anh Santose không phải là sinh viên.)
« Last Edit: 26 Tháng Tám, 2009, 11:19:14 PM by Natalia »

26 Tháng Tám, 2009, 11:22:20 PM
Reply #5
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 97
 • Điểm bài viết: 13
Mẫu câu 3:_____は(wa) _____です(desu)か(ka)。

* Đây là dạng câu hỏi với trợ từ は(wa) và trợ từ nghi vấn か(ka) ở cuối câu

* Cách dùng: Câu hỏi dạng này được dịch là “ _______ có phải không?” ( giống với To BE của tiếng Anh)
Vd:
ミラーさん は かいしゃいん です か。
MIRA- san wa kaishain desu ka
( anh Miler có phải là nhân viên công ty không?)
サントスさん も かいしゃいん です.
( anh Santose cũng là nhân viên công ty)

26 Tháng Tám, 2009, 11:24:16 PM
Reply #6
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 97
 • Điểm bài viết: 13
Mẫu câu 4: _____も(mo) _____です(か)(desu (ka))。

* Đây là mẫu câu dùng trợ từ も[mo] với ý nghĩa là “cũng là” ( “too” trong tiếng Anh đó mà!!!!)
* Đây là trợ trừ có thể dùng để hỏi và trả lời. Khi dùng để hỏi thì người trả lời bắt buộc phải dùng はい[hai] để xác nhận hoặc いいえ(iie) để phủ định câu hỏi. Nếu xác nhận ý kiến thì dùng trợ từ も[mo], chọn phủ định thì phải dùng trợ từ は(ha).

Cách dùng: thay thế vị trí của trợ từ は(wa) và mang nghĩa “cũng là”
Vd:
A: わたし は ベトナム じん です。 あなた も ( ベトナム じん です か )
[Watashi wa BETONAMU jin desu. Anata mo ( BETONAMU jin desu ka?)
(Tôi là người Việt Nam, bạn cũng là người Việt Nam phải không ?)
B: はい、 わたし も ベトナム じん です。 わたし は だいがくせい です、 あなたも?
[Hai, watashi mo BETONAMU jin desu. Watashi wa daigakusei desu, anata mo?]
(Vâng, tôi cũng là người Việt Nam. Tôi là sinh viên đại học, còn anh cũng vậy phải không)
A: いいえ、 わたし は だいがくせい じゃ ありません。(わたしは) かいしゃいん です
[iie, watashi wa daigakusei ja arimasen. (Watashi wa) Kaishain desu.]
(Không, tôi không phải là sinh viên đại học, tôi là nhân viên công ty.)

CHÚ Ý: Đối với các cấu có quá nhiều chủ ngữ “watashi wa” hoặc các câu hỏi trùng lắp ta có thể lược bỏ bớt cho câu văn ngắn gọn.

5.ミラ ー さん は IMC の しゃいん です。
[MIRAーsan wa IMC no shain desu]
(Anh Michael là nhân viên công ty IMC)
6. テレサ ちゃん は なんさい (おいくつ) です か。
[TERESA chan wa nansai (oikutsu) desu ka]
(Bé Teresa bao nhiêu tuổi?)
テレサ ちゃん は きゅう さい です。
[TERESA chan wa kyuu sai desu]
(Bé Teresa 9 tuổi)
7.あの ひと (かた) は だれ (どなた) です か。[ano hito (kata) wa dare (donata) desu ka]
(Người này (vị này) là ai (ngài nào) vậy ?
あの ひと (かた) は きむら さん です。
[ano hito (kata) wa kimura san desu
(Người này (vị này) là anh (ông) Kimura.)

26 Tháng Tám, 2009, 11:27:23 PM
Reply #7
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 97
 • Điểm bài viết: 13
Mẫu câu 5: _____ は(wa)___~の(no) ~

- Đây là cấu trúc dùng trợ từ の(no) để chỉ sự sở hữu.
- Có khi mang nghĩa là “của” nhưng có khi không mang nghĩa để câu văn hay hơn.
Vd:
 IMC の しゃいん.
IMC no shain
(Nhân viên của công ty IMC
 日本語 の ほん
Nihongo no hon
(Sách tiếng Nhật)


26 Tháng Tám, 2009, 11:28:50 PM
Reply #8
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 97
 • Điểm bài viết: 13
Mẫu câu 6: _____は(wa) なんさい(nansai)(おいくつ(oikutsu)) ですか(desu ka) 。
_____ は(wa)~さい(~sai) です(desu) 。

- Đây là mẫu câu hỏi với từ để hỏi ( nghi vấn từ) なんさい(nansai) (おいくつ(oikutsu) ) dùng
để hỏi tuổi
- なんさい(nansai) Dùng để hỏi trẻ nhỏ ( dưới 10 tuổi). 
おいくつ(oikutsu) Dùng để hỏi 1 cách lịch sự.
Vd:
たろ くん は なん さい です か
Taro kun wa nan sai desu ka?
(Bé Taro mấy tuổi vậy ?)
たろ くん は きゅう さい です
Taro kun wa kyuu sai desu.
(Bé Taro 9 tuổi)
やまだ さん は おいくつ です か
Yamada san wa oikutsu desu ka?
(Anh Yamada bao nhiêu tuổi vậy?)
やまだ さん は よんじゅうご さい です
Yamada san wa yonjuugo sai desu
(Anh Yamada 45 tuổi)

Số đếm:
いち (ichi) : 1
に (ni) : 2
さん (san) : 3
よん(し) (yon) ((shi) :4
ご [go] : 5 ろく (roku) : 6
なな(しち) (nana) ((shichi) :7
はち (hachi) : 8
きゅう (kyuu) : 9
じゅう (juu) : 10
じゅういち (juuichi) : 11
じゅうに (juuni) :12
にじゅう (nijuu) : 20
にじゅういち (nijuuichi) :21
にじゅうに (nijuuni) : 22

---------------------------------------

いっさい (issai) : 1 tuổi
にじゅういっさい (nijuu issai) : 21 tuổi
はたち (hatachi) : 20 tuổi
« Last Edit: 26 Tháng Tám, 2009, 11:36:50 PM by Natalia »

26 Tháng Tám, 2009, 11:40:50 PM
Reply #9
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 97
 • Điểm bài viết: 13
Mẫu câu 7:
a. _____は(wa) ~さん(さま)(~san(sama))ですか(desu ka) 。
b. _____ は(wa) だれ(dare)(どなた(donata))ですか(desu ka) 。

- Mẫu câu (a.) dùng để xác định lại tên một người.
- Mẫu câu (b.) dùng để hỏi tên một người với nghi vấn từ だれ(dare) (どなた(donata) )
- Mẫu câu (b.) dùng từ thông dụng là だれ(dare), khi muốn nói 1 cách lịch sự thì dùng どなた
(donata).
Vd:
a. あの ひと (かた) は きむら さん です。
ano hito (kata) wa kimura san desu
(Người này (vị này) là anh (ông) Kimura.)
b. あの ひと は だれ です か。
ano hito wa dare desu ka
(Người này là ai vậy ?)
あの かた は どなた です か
ano kata wa donata desu ka
(Vị này là ngài nào vậy?)
Các điểm chú ý thêm:
Khi giới thiệu tên mình không bao giờ được nói thêm chữ さんsan hoặc さま(sama) ( có nghĩa là
ngài, gọi một cách tôn kính) vì trong tiếng Nhật có sự tế nhị là người Nhật luôn tự hạ mình trước người
khác. Khi giới thiệu tên người khác thì phải thêm chữ さん(san) hoặc さま(sama) ( khi giới thiệu
người lớn tuổi có địa vị xã hội cao)

26 Tháng Tám, 2009, 11:42:39 PM
Reply #10
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 97
 • Điểm bài viết: 13
Mẫu câu 8:
___A___ は なに じん ですか。
___A__ は_____ じん です。
- Đây là mẫu câu dùng để hỏi Quốc tịch của một người.
- Nghĩa là ( ___A__ là người nước nào?)
Vd:
- A san wa nani jin desuka. ( A là người nước nào?) + A san wa BETONAMU jin desu.( A là người Việt Nam)

26 Tháng Tám, 2009, 11:43:20 PM
Reply #11
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 97
 • Điểm bài viết: 13
Mẫu câu 9:
___A__ は ___1__ですか、___2__ ですか。
___A__ は __1(2)___ です。

- Đây là dạng câu hỏi chọn lựa trong hai hay nhiều sự vật, sự việc khác nhau.
- Nghĩa là “ ___A__ là _____ hay là _____?”
Vd:
- A san wa ENGINIA desuka, isha desuka. ( A là kĩ sư hay là bác sĩ ?)
+ A san wa isha desu. ( A là bác sĩ

26 Tháng Tám, 2009, 11:44:21 PM
Reply #12
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 97
 • Điểm bài viết: 13
Mẫu câu 10:
___A__ は なんの~ _____ ですか。
___A は ~の~ です。

- Đây là câu hỏi về bản chất của một sự vật, sự việc
- Nghiã là: “A là _____ gì?”
Vd:
-Kono hon wa nanno hon desuka. ( cuốn sách này là sách gì?)
+ Kono hon wa Nihongo no hon desu.( cuốn sách này là sách tiếng Nhật)
Mẫu câu 11: ___A__ は なん ですか。
+A は ~ です。
- Đây là câu hỏi với từ để hỏi:
- Nghĩa của từ để hỏi này là “ A là Cái gì?”
Vd:
- Kore wa nandesuka. (đây là cái gì?)
+ Kore wa NOTO desu. (đay là cuốn tập)
Mẫu câu 12: おなまえ は? - あなたのなまえ は なんですか。
+ わたし は A です。
(しつれですが、おなまえは?)Đây là câu hỏi lịch sự.
- Đây là câu hỏi dùng để hỏi tên.
- Nghĩa là “ Tên của bạn ____ là gì?”
Vd:
- Onamae wa. ( hoặc shitsure desu ga, onamaewa hoặc Anatano namae wa nandesuka) ( Tên bạn là
gì?)
+ watashi wa A desu. Tên tôi là A
Mẫu câu 13: いなか は どこ ですか。
+ わたしのいなか は ~ です。
- Đây là câu hỏi dùng để hỏi quê hương của ai đó. Dùng Nghi vấn từ để hỏi nơi chốn
- Nghĩa là “ Quê của _____ ở đâu?”
Vd:
- Inaka wa doko desuka ( Quê của bạn ở đâu?)
+ watashi no inaka wa CANTO desu.( quê tôi ở Cần Thơ)

04 Tháng Chín, 2009, 08:07:59 PM
Reply #13
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 97
 • Điểm bài viết: 13
Mẫu câu 11: ___A__ は なん ですか。
+A は ~ です。
- Đây là câu hỏi với từ để hỏi:
- Nghĩa của từ để hỏi này là “ A là Cái gì?”
Vd:
-これは なんですか
Kore wa nandesuka. (đây là cái gì?)
+これはノートです。
 Kore wa NOTO desu. (đay là cuốn tập)

06 Tháng Chín, 2009, 01:28:40 PM
Reply #14
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 97
 • Điểm bài viết: 13
Mẫu câu 12: おなまえ は? - あなたのなまえ は なんですか。
+ わたし は A です。
(しつれですが、おなまえは?)Đây là câu hỏi lịch sự.
- Đây là câu hỏi dùng để hỏi tên.
- Nghĩa là “ Tên của bạn ____ là gì?”
Vd:
- Onamae wa. ( hoặc shitsure desu ga, onamaewa hoặc Anatano namae wa nandesuka) ( Tên bạn là
gì?)
+ watashi wa A desu. Tên tôi là A