Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Đề thi HSG:Sinh học  (Read 93974 times)

01 Tháng Tám, 2006, 09:22:24 AM
 • Trưởng ban Ngoại Giao
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 2899
 • Điểm bài viết: 70
 • Ban thanh thiếu niên (VTV6)
  • Trần Quang Sơn
Sinh học, học sinh giỏi thành phố Đà Nẵng, 2006

CÂU1:(1.5 điểm)

Thế nào là sao chép kiểu nưa gián đoạn?Đoạn Okazaki là gì?Vẽ sơ đồ sao chép ADN ở vi khuẩn Ecoli?

CÂU 2:(1.5 điểm)

Phân biệt thể đa bội với 5thể lưỡng bội trong cùng loài.Trình bày phương pháp tạo ra và nhận biết thể đa bội đó?

CÂU 3: (1.5 điẻm)

Tế bào 2n bình thưòng ở 1 loài chứa 4 căp NST mang các gen kí hiệu là AABbDdEe

Quan sát 1 hợp tử của loài trên,tháy từ cặp NST thứ nhất có 3 chiếc là AAA ,còn các cặp NST còn lại đều bình thường

a)Hiện tưọng gì đã xảy ra?Viết kí hiệu của hợp tử sau khi xảy ra hiện tượng đó
b)Giải thích nguyên nhân và cơ chế của hiẹn tượng?
c)Hậu quả của hiện tượng?
CÂU 4: (1 điểm)

a)Giải thích tính đa dạng phong phú theo quy luật của Menden
b)Sự liên kết gen và hoán vị gen có làm giảm tính đa dạng và phong phú của sinh vật không?VÌ sao?
CÂU 5: (1 điểm)

a)Nêu vai trò của Plasmit trong kĩ thuật di truyền
b)Phương pháp tạo giống mới bằng kĩ thuật di truyền có ưu thế gì hơn so với phương pháp taọ giống mới thông thường
CÂU 6: (1,5 điểm)

Một quần thể có cấu trúc di truyền như sau:0,4 AA+0,2 Aa+0,4 aa=1 .Xác định cấu trúc di truyền của quần thẻ trên trong 2 trường hợp:

a)Ngẫu phối sau 3 thế hệ liên tiếp
b)Tự phối sau 3 thế hệ liên tiếp
CÂU 7: (2 điểm)

KHi lai 2 thứ cây hoa thuần chủng là hoa kép ,màu trắng với hoa đơn ,màu đỏ được F1 toàn là các cây hoa kép màu hồng.Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau được F@ có kiểu hình phân ly theo tỉ lệ: 42%kép hồng:24%kép trắng:16%đơn đỏ:9%kép đỏ:8%đơn hồng:1%đơn trắng

cho biết mõi gen quy dịnh 1 tính trạng và mọi diễn biến NST trong các tế bào sinh hạt phấn và tế bào sinh noãn đều giống nhau,màu đỏ là trội so với trắng

a)Biện luận và viêt sơ đồ lai từ P đến F2
b)Cho F1 lai phân tích ,kết quả thu được  của phép lai sẽ như thế nào?
-HẾT-


thao_anh_tl

14 Tháng Mười Một, 2008, 05:02:56 PM
Reply #1
 • Mod Du Lịch
 • MOD
 • ***
 • Posts: 309
 • Điểm bài viết: 24
 • Cỏ dại
Thương ơi, tớ có đây:   :)>-
Đề thi của TP Hà Nội
Môn thi: Sinh học
Ngày thi: 13/11/2007
Thời gian làm bài : 180 phút

Câu 1:(2,5 điểm)
1. Hãy so sánh đặc điểm Sinh học của virut và vi khuẩn
2. Hãy cho biết nhưng câu sau đúng hay sai, giải thích
a. Tế bào để trong dung dịch ưu trương sẽ bị trương lên
b. Tế bào thực vật để trong dung dịch nhược trương sẽ bị trương lên và vỡ tan.
c. Vi khuẩn bị các tễ bào bạch cầu thực bào và tiêu huỷ trong lizoxom.
d. Vận chuyển dễ dàng các chất qua màng tế bào là phương thức vận chuyển cần tiêu phí năng lượng ATP.

Câu 2 (2,5 điểm)
1. Kể tên hai con đường hấp thụ nước từ mạch gỗ của rễ cây và mô tả đường đi của mỗi con đường này.
2. cho biết mối quan hệ giữa nhiệt độ môi trường và sự hút nước của rễ cây và giải thích.
3. Thoát hơi nước qua tầng cutin ở lá cây phụ thuộc vào những yếu tố nào? Giải thích sự phụ thuộc vào những yếu tố này.

Câu 3 (3 điểm)
1. Trình bày sơ lược quá trình biến đổi nitơ trong cây
2. Thế nào là bón phân hợp lý cho cây? Giải thích hiện tượng cây bị héo khi bón quá nhiều phân vô cơ.
3. Vì sao cây sinh trưởng và phát triển tốt trên đất có nhiều mùn.

Câu 4 ( 2.5 điểm)
1. Căn cứ vào đặc điểm trao đổi chất, vi sinh vật được chia thành những nhóm nào? Cho biết điểm khác biệt cơ bản giữa các nhóm này ?
2. Giải thích tại sao:
a. Vi sinh vật kị khí bắt buộc chỉ có thế sống và phát triển được trong điều kiện không có oxi không khí?
b. Giai đoạn lên men rượu không nên mở nắp bình ủ rượu ra xem?

Câu 5: (3.5 điểm)
1. Phân biệt NST đồng dạng và NST kép
2. Tìm các phép lai thích hợp chịu sự chi phối của các quy luật di truyền khác nhau đều cho ra tỉ lệ kiểu hình ở F1 là 3:3:1:1
Viết sơ đồ minh hoạ.
3. Hãy giải thích hiện tượng sau đây:
Có gia đình bố và mẹ đều màu da bình thường sinh ra có đứa có đứa con bình thường, có đứa bạch tạng. Ngược lại có gia đình cả bố mẹ đều bạch tạng sinh ra có đứa con bình thường ( điều kiện không có đột biến )

Câu 6 ( 3 điểm)
1. Gen A và gen B có chiều dài và số lượng Nu bằng nhau, gen A có số Adênin nhiều hơn Guanin; gen B có số lượng Guanin nhiều hơn Timin. Cho biết khả năng chịu nhiệt của gen A so với gen B như thế nào và giải thích?
2. Trường hợp các gen không nằm trên NST giới tính thế hệ P gồm 2 cá thể thuần chủng lai với nhau thu được F1
Hãy dự đoán những kết quả có được về kiểu hình khi lai phân tích F1.
3. Cho 2 cặp gen dị hợp Aa và Bb. Trường hợp lai 2 cá thể mang 2 cặp gen nọi trên F1 mang 1% cá thể mang gen đồng hợp tử lặn. Hãy giải thích kết quả trên.

Câu 7 ( 3 điểm)
Khi lai cà chua quả màu đỏ dạng tròn với cà chua quả màu vàng, dạng bầu dục ở F1 thu được 100 % quả màu đỏ, dạng tròn. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 tổng số 150 cây trong đó có 99 cây quả đỏ, dạng tròn.
Hãy giải thích và viết sơ đồ lai từ P đến F2.
Biết rằng mỗi gen quy định 1 tính trạng và quá trình giảm phân hình thành giao tử diễn ra bình thường.


Tớ đánh mỏi quá lại không có máy scan, chỉ được mỗi 1 đề thôi, nếu cậu cần nữa, gọi điện cho tớ tớ đọc cho.
« Last Edit: 15 Tháng Mười Hai, 2008, 02:37:05 PM by quangson »

27 Tháng Mười Một, 2008, 01:49:36 PM
Reply #2
 • Mod Du Lịch
 • MOD
 • ***
 • Posts: 309
 • Điểm bài viết: 24
 • Cỏ dại
Đề thi năm nay đây, em post lên cho mọi người cùng xem  :)

Môn thi: Sinh học
Ngày thi: 26/11/2008
Thời gian làm bài: 180 phút

Câu 1: ( 3 điểm )
1.Những điểm khác nhau cơ bản giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực? Kể tên các bào quan thường có ở tế bào nhân thực
2. Hãy cho biết trong các tế bào sau đây, tế bào nào là tế bào nhân thực?
a) Tế bào E.coli
b) Tế bào lông ruột
c) Tế bào vi khuẩn lam
d) Tế bào rễ cây họ đậu
e) Tế bào tảo
g) Tế bào vi khuẩn cộng sinh trong rễ cây họ đậu
h) Tế bào trùng amip
i) Tế bào bèo hoa dâu
k) Tế bào vi khuẩn
l) Tế bào hồng cầu không nhân
3. Vì sao khi nấu canh cua ( giã nhỏ cua lọc lấy nước để nấu canh) thì có hiện tượng đóng lại từng mảng nổi lên mặt nước nồi canh?

Câu 2 ( 2.5 điểm)
1. Cho biết chu trình nhân lên của virut trong tế bào vật chủ.
2. Nêu đặc điểm các pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn.
3. Có thể sử dụng kháng sinh penicillin để trị bệnh do virut gây ra được không?
Giải thích
4. Franken và Conrat đã tiến hành thí nghiệm tách lõi ARN ra khỏi vỏ prôtêin của hai chủng virut A và B. Cả hai chủng này đều có khả năng gây bệnh cho cây thuốc lá, nhưng khác nahu ở các vết tổn thương trên lá.
Lấy axit nuclêic của chủng A trộn với prôtêin của chủng B thì chúng tự  lắp ráp để tạo thành virut lai. Nhiễm chủng virut lai thì cây bị bệnh nhưng phân lập từ lá cây bị bệnh lại được chủng virut A. Hãy giải thích kết quả trên.

Câu 3 ( 2.5 điểm)
1. Khi ứng dụng lên men lactic trong việc muối rau quả, một số học sinh nhận xét:

a) Vi khuẩn lactic đã phá vỡ tế bào làm cho rau quả tóp lại
b) Các loại rau quả đều có thể muối được dưa
c) Khi muối rau quả cho một lượng muối từ 4 % đến 6% khối lượng khô của rau chỉ để diệt vi khuẩn lên men thối
d) Muối dưa càng để lâu càng ngon

Theo em, từng nhận xét trên đúng hay sai? Giải thích?
2. Khi sản xuất rượu từ nguyên liệu gạo đã được nấu chín thì quá trình lên men rượu phải trải qua mấy giai đoạn? Cho biết vai trò của các vi sinh vật trong từng giai đoạn và viết phương trình lên men này.

Câu 4: (2.5 điểm)
1. Người ta nhận thấy rằng
a) Cây thường bị héo khi bón quá nhiều phân vô cơ.
b) Các nguyên tố vi lượng tuy chỉ cần một lượng rất ít nhưng khi trồng cây mà thiếu phân vi lượng thì năng suất rất thấp.
Hãy giải thích hiện tượng trên
2. Hãy cho biết quá trình tạo oxi trong quang hợp.
3. Trên cùng 1 cây, lá ở ngoài nhiều ánh sáng, lá phía trong bóng râm ít ánh sáng có màu sắc và khả năng quang hợp khác nhau.
Sự khác nhau này là do đâu? Giải thích sự khác nhau này?

Câu 5:( 3 điểm)
1. Kể tên và nêu chức năng của các  loại gen.
2. Số lượng gen trên một nhiễm sắc thể có thể được tăng lên theo những cơ chế nào?
3. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài có 20 nhiễm sắc thể. Hãy cho biết có bao nhiêu nhiễm sắc thể được dự đoán ở tế bào sinh dưỡng của thể
a) không nhiễm
b) ba nhiễm
c) ba nhiễm kép
d) một nhiễm
e) bốn nhiễm
g) bốn nhiễm kép

Câu 6 ( 3 điểm)
1. Có thể coi hoán vị gen với tần số 50% là hiện tượng phân li độc lập và tự do tổ hợp được không? Cho ví dụ cụ thể và giải thích.
2. Cho công thức sau đây:
                                Tổng số cá thể giống bố mẹ
Tần số hoán vị gen = ------------------------------------------------------- X 100 %
                                Tổng số cá thể thu được trong phép lai phân tích

Công thức này đúng trong trường hợp nào? Giải thích?

3. Phân biệt quy luật di truyền phân li độc lập với quy luật hoán vị gen

Câu 7:
1. Ở cây lúa tính trạng thân cao, hạt tròn trội hơn thân thấp, hạt dài. Cho cây lúa P chưa biết kiểu gen, kiểu hình lai với hai cây lúa khác nhau:
* Với cây lúa thứ nhất thu được thế hệ lai, trong đó cây lúa thân thấp, hạt dài chiếm tỉ lệ 6,25%
* Với cây lúa thứ hai thu được thế hệ lai, trong đó cây thân thấp, hạt dài chiếm 12.5 %

Biết rằng các gen nằm trên các NST đồng dạng khác nhau, mỗi gen quy định 1 tính trạng. Xác định kiểu gen và sơ đồ lai trong từng trường hợp.

2. Ở cây cà chua tính trạng quả màu đỏ, dạng quả tròn trội hơn so với tính trạng quả màu vàng, dạng bầu dục. Lai các cây cà chua quả màu đỏ, dạng tròn với nhau, F1 thu được 602 quả đỏ, bầu dục; 1206 quả màu đỏ, dạng tròn và 604 quả vàng, dạng tròn

Hãy biện luận xác định kiểu gen của P và viết sơ đồ lai kiểm chứng.-------------------Hết------------------------


« Last Edit: 27 Tháng Mười Một, 2008, 05:43:01 PM by nguyenphuongthao19 »

27 Tháng Mười Hai, 2008, 12:12:29 PM
Reply #3
 • Trưởng ban Ngoại Giao
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 2899
 • Điểm bài viết: 70
 • Ban thanh thiếu niên (VTV6)
  • Trần Quang Sơn
KÌ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12


MÔN SINH HỌC – VÒNG 1 – NĂM HỌC 2008-2009


( Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (2,0 điểm )

So sánh hai loại bào quan trong tế bào thực vật có khả năng tổng hợp ATP.

Câu 2: (1,0 điểm)

a/ Hệ sắc tố quang hợp của thực vật bậc cao gồm những nhóm sắc tố nào?

b/ Sự khác nhau giữa diệp lục a và b về quang phổ hấp thụ.

Câu 3: ( 2,0 điểm)

a/ Ở động vật ăn thịt, vì sao các sản phẩm tiêu hoá được tiêu hoá chủ yếu ở ruột non?

b/ Vì sao chim là động vật hô hấp hiệu quả nhất trên cạn?

c/ Nêu đặc tính của động mạch thích nghi với chức năng của nó?

Câu 4: ( 1,0 điểm)

Hãy nêu chiều hướng tiến hoá của các hình thức cảm ứng ở động vật?

Câu 5: ( 2,0 điểm)

Cho 3 cặp gen Aa, Bb, Dd, mối gen quy định 1 tính trạng và nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Các gen ký hiệu bằng chữ hoa là trội hoàn toàn so với các gen ký hiệu bằng chữ thường. Không cần viết sơ đồ lai. Hãy xác định:

a/ Tỷ lệ loại giao tử ABD từ cơ thể có kiểu gen AaBbDd

b/ Tỷ lệ loại giao tử ABD từ cơ thể có kiểu gen AaBBDd

c/ Tỷ lệ loại hợp tử AaBbDd từ phép lai: AaBbDd x AaBbDd

d/ Tỷ lệ loại kiểu hình A-B-D- từ phép lai : AABbdd x aabbDd

e/ Tỷ lệ loại kiểu hình aaB-D- từ phép lai AaBbDD x AaBbDdCâu 6: ( 2,0 điểm)

a/ Sự khác biệt giữa đột biếm gen và đột biến nhiễm sắc thể ( cấp độ,cơ chế phát sinh, cơ chế biểu hiện, tính chất, vai trò).

b/ Xét 2 cặp NST tương đồng ở trong tế bào có kí hiệu Aa, Bb. Tế bào này khi giảm phân cho các loại giao tử, ví dụ:

- Loại giao tử thứ nhất: AB, ab; - Loại giao tử thứ hai: ABB, abb;

- Loại giao tử thứ ba: ABb, aBb; - Loại giao tử thứ tư: AaBb.

Giải thích vì sao có các loại giao tử khác nhau đó?


KÌ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12


MÔN SINH HỌC – VÒNG 2 – NĂM HỌC 2008-2009


( Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề)Câu 1: ( 1,5 điểm)

a/ Vì sao trong quá trình tự nhân đôi của phân tử AND cần phải có đoạn ARN mồi? Cơ chế thay thế đoạn mồi bằng đoạn AND tương ứng.

b/ Những đặc điểm nào của mã di truyền thể hiện tính thống nhất và đa dạng của sinh giới?

Câu 2: (2,25 điểm)

a/ Sự khác nhau giữa di truyền phân li độc lập với hoán vị gen.

b/ Lấy 2 ví dụ về phép lai phân tích thuộc 2 quy luật di truyền đều cho tỷ lệ phân li kiểu hình là 1:1:1:1 ( trong trường hợp các gen phân li độc lập).

Câu 3: (2,25 điểm)

Một gen có 3900 liên kết hidrô và hiệu số giưũa guanine với loại nucleotit khác không bổ sung với nó bằng 10% tổng số nucleotit của gen. hãy xác định:

a/ Số lượng từng loại nucleotit của gen.

b/ Số lượng từng loại nucleotit của gen có trong tế bào khi tế bào chứa gen đó đang ở kì giữa của nguyên phân.

c/ Số lượng từng loại nucleotit của gen sau khigen bị đột biến ở các dạng. ( cho biết đột biến chỉ lien quan đến một cặp nucleotit)

Câu4: (2,0 điểm)

Cho một dòng lông đen lai với 3 dong khác được kết quả như sau:

Phép lai 1
P:Lông đen x lông nâu
F1: 100% lông đen
F2:75%lông đen : 25% lông nâu

Phép lai 2
P:Lông đen x lông xám
F1:100% lông đen
F2:75% lông đen : 25% lông xám

Phép lai 3
P:Lông đen x lông trắng
F1:100% lông đen
F2:56,25% lông đen : 18,75% lông nâu : 18,75% lông xám :6,25% lông trắng
Hãy giải thích kết quả và viết sơ đồ lai cho các phép lai trên.

Câu 5 (2,0 điểm): Ở một loài thú locut qui định màu mắt gồm 3 alen và theo thứ tự trội hoàn toàn như sau: A>a>a1.

Trong đó: A quy định tính trạng màu mắt đỏ, a quy định tính trạng màu mắt nâu, a1 quy định màu mắt xanh. Quá trình ngẫu phối ở một quần thể có tỉ lệ kiểu hình là: 0,51 mắt đỏ; 0,24 mắt nâu; 0,25 mắt xanh.

a/ Xác định tần số tương đối của 3 alen trên.

b/ Thành phần kiểu gen của quần thể trên như thế nào?

c/ Xác suất để sinh ra một cá thể có màu mắt nâu thuần chủng từ bố mắt đỏ, mẹ mắt nâu là bao nhiêu?

03 Tháng Một, 2009, 12:35:40 PM
Reply #4
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 96
 • Điểm bài viết: 9
  • quần áo trẻ em
Đề thi HSG Sinh học tỉnh Quảng Nam 2008-2009

04 Tháng Một, 2009, 06:31:24 PM
Reply #5
 • OLYMPIAN
 • **
 • Posts: 378
 • Điểm bài viết: 46
 • Từ rất lâu...
Đề thi chọn học sinh giỏi vòng 2 dự thi QG thành phố Hà Nội
Câu 1:
1- Hệ số hô hấp (RQ) là tỉ số giiữa số phân tử CO2 thải ra và số phân tử O2 hít vào khi cơ thể hô hấp . Hãy tính hệ số hô hấp khi nguyên liệu là glucozơ , axit ôxalic, axit malic .
2- Cho biết sự khác nhaugiữa các hình thức photphorin hoá trong quang hợp .
3- Để phân biệt sự khác nhau giữa các nhóm thực vật C3 và C4 , người ta tiến hành 2 thí nghiệm :
Thí nghiệm 1: Đặt các nhòm cây trong chuông thuỷ tinh rồi chiếu sáng liên tục
Thí nghiệm 2: Làm tiêu bản giải phẫu cắt ngang lá và nhuộm màu iot .
Câu 2 :
1 - Giả sử có 4 loài sinh vật A, B,C,D mà ổ sinh thái của chúng được mô tả như sơ đồ sau ( cái này thì em không thể mô tả bằng hình vẽ được , em mô tả bằng lời cho mọi ngưòi)
Loài A và loài B có sự trùng lập về ổ sinh thái nhưng ít , Loài C và D có sự trùng lặp về ổ sinh thái nhưng nhiều .
a) Hãy cho biết mối quan hệ giữa loài A với loài B và loài C với loài D thuộc loại quan hệ gì ? Nhận xét mối quan hệ giữa loài C với D so với mối quan hệ giữa loài A với B.
b) Quan hệ giữa C với D có thể dẫn đến kết quả như thế nào ?
2- Trong 1 vùng nước biển có các loài thuỷ sinh : tảo lục đơn bào , tảo lục đa bào , sứa, mực , trùng bánh xe , tôm , cá nhỏ , ốc , trai , lươn biển , cá lớn. Mỗi loài tuỳ theo đặc điểm sinh thái mà phân bố chủ yếu ở 1 lớp nước , từ lớp nước bề mặt đến lớp nước phía dưới rồi tới vùng đáy biển .
a) hãy sắp xếp các loài trên theo thứ tự phân bố từ lớp nước bề mặt tới lớp nước phía dướivà vùng đáy biển .
b) Sắp xếp các loài trên theo bậc dinh dưỡng của hệ sinh thái .
Câu III:
1 - Hãy phân biệt chức năng : lizôxom , peroxixom, glioxixom.
2- Trong chu kì phân chia tế bào nhân thực , pha nào đựoc coi là pha sinh trưởng chủ yếu của tế bào ? Vì sao ?
3- Có 6 ống nghiệm được giữ trong tủ ấm ở 35 độ:
Ống 1: Glucozo + dịch nghiền tế bào
Ống 2 : glucozo + ty thể
Ống 3 : Glucozo + Tế bào chất không có bào quan .
Ống 4 : Axit piruvic + Dịch nghiền tế bào .
Ống 5: Axit piruvic + ti thể
Ống 6: Axit piruvic + tế bào chất không có bào quan .
Sau 1 thời gian , những ống nào có CO2 bay ra , ống nào không có CO2 bay ra ? Giải thích .
Câu IV:
1- Động vật thở oxy trên cạn có thuận lợi và bất lợi gì so với động vật thở oxy dưới nước ? Đặc điểm nào của động vật trên cạn giúp khắc phục bất lợi đó ?
2- Giải htích sự co cơ và biểu diễn bằng sơ đồ trong 3 trường hợp dưới đây:
Trường hợp 1: Xảy ra dưới tác dụng của 1 kích thích đơn độc .
Trường hợp 2:Xảy ra dưới tác dụng của nhiều kích thích liên tục mà thời gian giữa 2 lần kích thích nhỏ hơn 5/100s
Trường hợp 3:Xảy ra dưới tác dụng của nhiều kích thích liên tục mà thời gian giữa 2 lần kích thích lớn hơn 5/100s
3- Vẽ sơ đồ biểu thị sự biến động của nồng độ ơstrogen và progesteron trong chu kì kinh nguyệt của người và giải thích . Trong thời kì ngưòi phụ nữ mang thai thì nồng độ 2 hoocmon này có tác dụng gì ?
Câu V :
1- Vì sao khi làm sữa chua thì sữa chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái đặc sệt ?
2- Để nghiên cứu kiểu hô hấp của trực khuản gây bệnh mủ xanh ( Pseudomonas aeruginosa) ngưòi ta cấy sâu trực khuẩn này vào môi trưòng có chứa các thành phần :thạch 5 gam ,thịt bò 30 gam ,glucozo 5 gam , nước tinh khiết 1000ml . Sau khi nuôi cấy ở tủ ấm 35 độ C trong 24 giừo thì thấy trực khuẩn phát triển trên mặt thoáng của ống nghiệm . Thêm vào môi trưòng 1gam KNO3 thì thấy trực khuẩn phát triển trên cả mặt thoáng và trong toàn bộ ống nghiệm .
a) Hãy xác định kiểu hô hấp của trực khuản và cho biết chất nhận e cuối cùng trong chuỗi truyền e khi chưa có KNO3 .
b) Vì sao khi có KNO3 trực khuẩn lại phát triển được cả ở mặt thoáng và trong toàn bộ ống nghiệm ?
3) Nuôi cấy vi khuẩn uốn ván trong ống nghiệm chứa 10ml nước thịt với thời gian 15 ngày ở nhiệt độ 30-35 độ C, sau đó đun nóng ở 80 độ C trong 10 phút . Lấy dịch nuôi cấy này trang đều trên đĩa thạch thì vẫn thấy vi khuẩn uốn ván xuất hiện , Giải thích .
Câu VI:
1-Tại sao ngày nay ngưòi ta lại giả thiết phân tử ARN có trứoc ADN và protein?
2- Ở 1 loài thực vật gen A quy định thân cao , a quy định thân thấp , B quy định than xanh , gen b quy định thân đỏ . Kết quả theo dõi quần thể thực vật có 4 kiểu hình khác nhau trong đó thân thấp , đỏ chiếm 4% . Hãy tính tần số các alen trong quần thể này biết 2 gen nằm trên 2 cặp nst thường khác nhau .
3- Hệ thống nhómd máu ABO ở ngưòi do 3 alen Ia , Ib, Io qui định , có mối quan hệ trội lặn như sau : Ia>Io, Ib>Io, khi có mặt 2 alen Ia và Ib thì biểu hiên nhóm máu AB .
Hãy xác định kiểu gen , kiểu hình các nhóm máu từ quần thể cân bằng di truyền và xây dựng công thức tính tần số các alen trên .
Câu VII:
1- Nêu chức năng sinh học của ARN trong tế bào sinh vật .
2- Lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng con cái có kiểu hình B với con đực có kiẻu hình hoang dại , F1 thu được 100% kiểu hình hoang dại .
Cho F1 giao phối với nhau thu được : các con cái có 50% hoang dại : 50% kiểu hình B ; Các con đực 100% kiểu hình hoang dại .
Hãy xác định đặc điểm di truyền của gen quy định kiểu hình hoang dại .
Biết rằng 1 gen quy định 1 tính trạng , gen quy đinh kiểu hình B và kiểu hình hoang dại không ảnh hưởng đến sức sống của cơ thể.
Đề bài không khó lắm nhưng trình bày không được tốt lắm nên không có hi vọng vào đội tuyển quốc gia . Bạn nào có đề vòng 2 thì tiếp tục post nên cho mọi ngưòi tham khảo nhé .

15 Tháng Một, 2009, 07:08:40 PM
Reply #6
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 258
 • Điểm bài viết: 29
 • (¯`·.º-:¦:- †..Luv..† -:¦:-º.·´¯)
Sở GD-ĐT Hoà Bình
Kì thi HSG cấp tỉnh, lớp 12 THPT
Năm học 2008-2009
Môn SINH HỌC, TG: 180’, ngày thi 18/12/2008

Câu 1:4đ)
1. Các chất hữu cơ: Protein, tinh bột, AND, Glicogen. Những chất nào có tính chất đa dạng, đặc thù? Vì sao?
2. Protein của màng sinh chất có những vai trò gì trong hoạt động sống của tế bào?
3. Vì sao có những chất chỉ được vận chuyển qua màng sinh chất them cơ chế tích cực?
Câu 2:(3đ)
1. Phân biệt lên men lăctíc đồng hình và lên men lăctíc dị hình.
2. Vì sao khi lên men mọt phân tử Glucozo chỉ sinh ra 2 phân tử ATP?
Câu 3: ( 3đ)
1. Hạt cây gieo xuống đất, khi nảy mầm ngọn vươn khỏi mặt đất còn rễ lại xuyên vào lòng đất. Hiện tượng này được giải thích như thế nào?
2. Cây xanh sẽ sinh trưởng thế nào nếu trồng trong nhà kính màu xanh lục? Giải thích?
Câu 4: (3đ)
1. Vì sao tim hoạt động nhẹ nhàng có tính chu kì?
2. Xung thần kinh xuất hiện theo cơ chế nào?
Câu 5: ( 5đ)
1. Chiều dài của một phân tử mARN tham gia dịch mã có bằng chiều dài của gen tổng hợp ra nó không? Vì sao?
2. Vì sao quá trình tự nhân đôi của AND lại cần đoạn mồi ARN?
3. Dạng đột biến thay thế một cặp nucleotit phát sinh do những cơ chế như thế nào?
4. Vì sao sự di truyền một cặp tính trạng lại tuân theo quy luật phân li?
Câu 6: (3đ)
Ở một loài động vật, cho lai giữa cá thể cái mắt đỏ thuần chủng bới cá thể đực mắt trắng thuần chủng thu được tỷ lệ kiểu hình ở F1 là: ½ cái mắt đỏ thẫm: ½ đực mắt đỏ. Cho cá thể đực và cái F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau. Thống kê kết quả của tất cả các cặp giao phối, người ta thu được tần số kiểu hình ở F2 là: 3/8 mắt đỏ thẫm: 3/8 mắt đỏ : 2/8 mắt trắng.
Hãy cho biết:
1. Tính trạng màu mắt được di truyền theo những quy luật di truyền nào?
2. Xác định kiểu gen của P và kiểu gen của F1?
(Biết rằng ở loài động vật trên, cặp NST giới tính của con đực là XY, con cái là XX và không có hiện tượng đột biến xảy ra. )


24 Tháng Ba, 2009, 03:40:58 PM
Reply #7
 • OLYMPIAN
 • **
 • Posts: 378
 • Điểm bài viết: 46
 • Từ rất lâu...
CÂU 1:
1. Các chất hữu cơ: Protein, tinh bột, ADN, Glicogen. Những chất nào có tính chất đa dạng và đặc thù? Vì Sao?
2. Protein của màng sinh chất có những vai trò gì trong hoạt động sống của tế bào?
3. Vì sao có những chất chỉ được vận chuyển qua màng sinh chất theo cơ chế tích cực?
CÂU 2:
1. Phân biệt lên men lactic đồng hình và lên men lactic dị hình?
2. Vì sao lên men 1 phân tử glucôzơ chỉ sinh 2 ATP?
CÂU 3:
1. Hạt gieo xuống đất, khi nảy mầm ngọn vươn khỏi mặt đất còn rễ lại xuyên vào lòng đất. Hiện tượng này được giải thích như thế nào?
2. Cây xanh sẽ sinh trưởng như thế nào nếu trồng trong nhà kính màu xanh lục? Giải thích?
3. Nguyên nhân nào để cây C4 có năng suất cao hơn cây C3?
CÂU 4:
1. Vì sao tim hoạt động có tính chu kì?
2. Xung thần kinh xuất hiện theo cơ chế nào?
CÂU 5:
1. Chiều dài của 1 phân tử mARN tham gia dịch mã có bằng chiều dài của gen tổng hợp ra nó hay không? Vì sao?
2. Vì sao quá trình nhân đôi ADN lại cần đoạn mồi ARN?
3. Dạng đột biến thay thế một cặp nucleotit phát sinh do những cơ chế nào?
4. Vì sao sự di truyền một cặp tính trạng lại tuân theo quy luật phân li?
CÂU 6:
Ở một loài động vật, cho lai giữa hai cá thể: cái mắt đỏ thuần chủng với cá thể đực mắt trắng thuần chủng thu được tỷ lệ kiểu hình ở F1 là: 1/2 cái mắt đỏ thẫm : 1/2 đực mắt đỏ. Cho các cá thể đực và cái F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau. Thống kê kết quả của tất cả các cặp giao phối người ta thu được tần số kiểu hình ở F2 là:
3/8 mắt đỏ thẫm : 3/8 mắt đỏ: 2/8 mắt trắng.
Hãy cho biết:
1. Tính trạng màu mắt di truyền thao những quy luật di truyền nào?
2. Xác định kiểu gen của P và F1?
Biết rằng ở loài này, cặp NTS giới tính của con đực là XY, con cái là XXvà không có hiện tượng đột

27 Tháng Chín, 2009, 02:57:51 AM
Reply #8
 • Trưởng ban Ngoại Giao
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 2899
 • Điểm bài viết: 70
 • Ban thanh thiếu niên (VTV6)
  • Trần Quang Sơn
Đề thi chọn đội tuyển môn Sinh Học
Tỉnh Khánh Hòa

Câu 1: (2 điểm)
Khi nuôi E.coli trong môi trường có đường glucose không có đường lactose thì enzim B_galactosidase trong vi khuẩn rất thấp. Nhưng khi thiếu đường glucose mà có lactose thì enzim này tăng rất nhanh sau vài phút. Qua sự hiểu biết về mô hình operon trong cơ chế điều hòa hoạt động của gen ở vi sinh vật trước nhân:
a. Hãy giải thích hiện tượng trên về mặt cơ chế di truyền.
b. Trong quá trình hoạt động trên, đường lactose được gọi là chất j?
c. Nếu trong môi trường có lactose mà không xuất hiện enzim B_galactosidase thì giải thích như thế nào?

Câu 2: (2 điểm)
- Interferon là gì?
- Đặc điểm sinh học và sự hình thành interferon

Câu 3: (2 điểm)
Hô hấp tế bào là gì? Gồm những giai đoạn nào? Diễn ra ở đâu? Sản phẩm mỗi giai đoạn.

Câu 4: (2 điểm)
Thực vật đồng hóa Nitrat, NH3 như thế nào?

Câu 5: (2 điểm)
Khi tế bào nhu mô sinh dưỡng trong thí nghiệm nuôi cấy mô tạo mô sẹo chưa phân chia và chưa phân hóa. Muốn cho mô phát triển bình thường tạo rễ, tạo chồi cần 1 tỉ lệ đặc biệt của 2 loại Phytohoocmon nào? Trình bày vai trò chủ yếu của chúng.

Câu 6: (2 điểm)
Tiến hóa của hệ tuần hoàn ở động vật

Câu 7: (4 điểm)
Lai 2 cá thể dị hợp 2 cặp gen, mỗi gen/1 SNT thường. Tại vùng sinh sản ở cá thể đực xét 4 tế bào A, B, C, D phân chia liên tiếp nhiều đợt hình thành các tế bào sinh dục sơ khai, sau đó tất cả đều qua vùng sinh trưởng và tới vùng chín để hình thành giao tử.
Số giao tử có nguồn gốc từ tế bào A sinh ra bằng tích số của các tế bào sinh dục sơ khai do tế bào A và B sinh ra.
Số giao tử có nguồn gốc từ tế bào C sinh ra gấp đôi số giao tử có nguồn gốc từ A.
Số giao tử có nguồn gốc từ tế bào D sinh ra đúng bằng số tế bào sinh dục sơ khai có nguồn gốc từ tế bào A.
Tất cả đều tham gia thụ tinh nhưng chỉ có 80% đạt kết quả . Tính ra mỗi kiểu tổ hợp giao tử đã thu được 6 hợp tử.
Nếu thời gian phân chia tại vùng sinh sản của các tế bào A, B, C, D bằng nhau thì tốc độ phân chia của mỗi tế bào nhanh kém nhau (?!) bao nhiêu lần?

Câu 8: (cũng 4 điểm)
Ở 1 loài thực vật, lai 2 cặp tính trạng Đỏ Tròn là trội hoàn toàn so với Vàng Dài.
F1 tự thụ phấn --> F2 gồm có 3000 cây với 4 kiểu hình trong đó Vàng Dài là 480 cây
a. Giải thích quy luật di truyền? Viết sơ đồ lai P--> F2; số lượng cây trong mỗi kiểu hình ở F2
b. Nếu 1 gen/1NST. Thế hệ F2 có tỉ lệ phân ly kiểu hình như thế nào ?

04 Tháng Mười Một, 2009, 11:43:43 AM
Reply #9
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 1
 • Điểm bài viết: -1
sao không ai đưa đề lên mà có kèm theo đáp án vậy ?

04 Tháng Mười Một, 2009, 02:16:48 PM
Reply #10
 • Trưởng ban Ngoại Giao
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 2899
 • Điểm bài viết: 70
 • Ban thanh thiếu niên (VTV6)
  • Trần Quang Sơn
Đề thi học sinh giỏi trường  2009
THPT Nam Đàn 1-Nghệ An


Câu 1 : a) Trong hai mạch đơn của phân tử ADN chỉ có một mạch mang thông tin di truyền. Vậy mạch đơn còn lại có chức năng gì ?
b) Vì sao trong quá trình nhân đôi của ADN một mạch pôlinucleotit mới được tổng hợp liên tục còn một mạch được tổng hợp từng đoạn ? Vẽ sơ đồ minh họa ?

Câu 2 : Ở một loài động vật lưỡng bội (2n), sự kết hợp giữa giao tử  n + 1 NST với giao tử cái n +1 NST sẽ :
a) Tạo ra những dạng lệch bội nào ? Điều kiện để tạo ra những dạng lệch bội đó ?
b) Vì sao trong thực tế ít gặp các dạng lệch bội trên ?

Câu 3 : Ở một cá thể đực của một loài động vật xét 4 cặp gen nằm trên 4 cặp NST tương đồng khác nhau là AaBbDdDdEe. Một tế bào sinh dục của cá thể trên khi giảm phân (không có đột biến) :
a) Thực tế cho mấy loại giao tử ? Viết thành phần gen của các loại giao tử đó ?
b) Điều kiện để cá thể trên khi giảm phân cho 16 loại giao tử với tỷ lệ bằng nhau là gì ?

Câu 4 : a) Thế nào là hiện tượng giả trội ? Cho ví dụ ?
b) Thế nào là hiện tượng giả NST thường ? Tỷ lệ phân li kiểu hình trong trường hợp này có gì giống và khác với TLPLKH đối với gen nằm trên NST (xét 1 gen có 2 alen).

Câu 5 : Một loài cá thể đực có kiểu gen AaXY, cá thể cái có kiểu gen AaXX. Trong giảm phân cặp NST giới tính của cá thể đực không phân li ở giảm phân 2, cá thể cái giảm phân bình thường. Con của cặp bố mẹ trên sẽ có kiểu gen như thế nào ?

Câu 6 : Ở một loài thực vật gen A quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định quả dài; gen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả vàng; gen D quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen d quy định quả chua. Ba cặp gen này nằm trên 3 cặp NST tương đồng khác nhau. Thực hiện một phép lai giữa hai cơ thể P thu được F1 có TLPLKH là 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1. Xác định kiểu gen của P ?

Câu 7 : Cho lai giữa dòng chuột lông đen, ngắn với dòng chuột lông xám, dài thu được F1 toàn chuột đen, ngắn. Cho F1 lai với nhau F2 thu được 4 kiểu hình trong đó kiểu hình lông đen, dài chiếm 17,71%. Nếu F2 thu được 10000 chuột con thì theo lí thuyết số lượng mỗi loại kiểu hình là bao nhiêu con. Biết rằng một gen quy định một tính trạng, các gen nằm trên NST, mọi diễn biến trong giảm phân của cá thể đực và cá thể cái đều giống nhau và không có đột biến.

13 Tháng Mười Một, 2009, 10:16:59 PM
Reply #11
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 215
 • Điểm bài viết: 27
Đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh năm 2009:


05 Tháng Một, 2010, 05:06:44 PM
Reply #12
 • Mod Sinh Học
 • MOD
 • ***
 • Posts: 746
 • Điểm bài viết: 52
 • ♪ Nab ♫
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA 2007. Ngày 8-2-2007

Câu 1:
       a, Bào quan chứa enzim thực hiện quá trình tiêu hoá nội bào ở tế bào nhân chuẩn (eukariote) có cấu tạo như thế nào?
       b, Tế bào của cơ thể đa bào có đặc tính cơ bản nào mà người ta có thể lợi dụng để tạo ra một cơ thể hoàn chỉnh? Giải thích.

Câu 2:
       Nêu cấu tạo chung của các enzim trong cơ thể sống và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của chúng.

Câu 3:
    Khi ngâm mô lá còn tươi và dễ phân giải vào một cốc nước, sau một thời gian có hiện tượng gì xẩy ra? Giải thích.

Câu 4:
     Vi khuẩn có những đặc tính cơ bản nào mà người ta dùng chúng trong các nghiên cứu di truyền học hiện đại?

Câu 5:
     Giả sử một tế bào nhân tạo có màng thấm chọc lọc chứa 0,06M saccarozơ và 0,04M glucô được đặt trong một bình đựng dung dịch 0,03M saccarozơ, 0,02M glucô và 0,01M fructozơ.
        a, Kích thước của tế bào nhân tạo có thay đổi hay không? Giải thích.
        b, Các chất tan đã cho ở trên khuếch tán như thế nào?

Câu 6:
     a, Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho nhiều loài cây trồng không sống được ở đất có nồng độ muối cao?
     b, Hoạt động của coenzim NADH trong hô hấp tế bào và quá trình lên men có gì khác nhau?

Câu 7:
     a, Ôxi được sinh ra từ pha nào của quá trình quang hợp? Hãy biểu thị đường đi của ôxi qua các lớp màng để đi ra khỏi tế bào kể từ nơi nó được sinh ra.
     b, Trong nuôi cấy mô thực vật, người ta thường dùng chủ yếu hai nhóm hoocmôn nào? Tác dụng sinh học chính của chúng trong nuôi cấy mô thực vật là gì?

Câu 8:
    a, Quá trình hình thành loài mới bằng lai xa nhưng không kèm đa bội hoá có thể được hay không? Giải thích.
    b, Vì sao các dạng thực vật đa bội thường gặp ở những vùng khí hậu lạnh khắc nghiệt?

Câu 9:
    Trong một quần thể sinh vật ngẫu phối, tần số alen lặn (có hại) càng thấp thì tương quan về tần số giữa các kiểu gen dị hợp và đồng hợp lặn phản ánh điều gì?

Câu 10:
    Những dạng đột biến cấu trúc NST không làm thay đổi hàm lượng ADN của một NST. Hậu quả và cách phát hiện các dạng đột biến này.

Câu 11:
     Ở một quần thể sinh vật ngẫu phối, xét 3 lôcut trên NST thường, mỗi lôcut đều có 2 alen khác nhau. Hãy xác định số kiểu gen khác nhau có thể có trong quần thể ở 2 trường hợp:
        a, Tất cả các locut đều phân li độc lập
        b, Tất cả các lôcut đều liên kết với nhau (Không xét đến thứ tự các gen)

Câu 12:
      Cho lai 2 cơ thể thực vật cùng loài, khác nhau về 3 cặp tính trạng tương phản thuần chủng, F1 thu được 100% cây cao, quả đỏ hạt tròn. Sau đó cho cây F1 lai với cây khác cùng loài thu được thế hệ lai gồm:
        802 cây thân cao quả vàng hạt dài
        199 cây thân cao quả vàng hạt tròn
        798 cây thân thấp quả đỏ hạt tròn
        201 cây thân thấp quả đỏ hạt dài
 (Biết rằng mỗi tính trạng đều do một gen quy định)
        a, Hãy xác định quy luật di truyền chi phối đồng thời 3 tính trạng trên
        b, Viết các kiểu gen có thể có của P và F1 (Không cần viết sơ đồ lai)

Câu 13:
      Trong kỹ thuật di truyền, việc lựa chọn plasmit cần quan tâm đến những đặc điểm nào?

Câu 14:
      Ở người bệnh hoá xơ nang (cystic fibrosis) và alcapton niệu (alkaptonuria) đều do một alen lặn trên các NST thường khác nhau quy định. Một cặp vợ chồng không mắc các bệnh trên sinh ra một đứa con mắc cả 2 bệnh đó.
        a, Nếu họ sinh con thứ hai, thì xác suất đứa trẻ này mắc cả 2 bệnh trên là bao nhiêu?
        b, Nếu họ muốn sinh con thứ hai chắc chắn không mắc các bệnh trên thì theo di truyền học tư vấn có phương pháp nào?

Câu 15:
      Mạch đập ở cổ tay hoặc thái dương có phải do máu chảy trong mạch gây nên hay không? Giải thích.

Câu 16:
      Hãy nêu thành phần của dịch tuỵ được tiết ra từ phần ngoại tiết của tuyến tuỵ. Vì sao tripxin được coi là enzim quan trọng nhất trong sự phân giải protein?

Câu 17:
      Hiện tượng vàng da thường gặp ở trẻ sơ sinh trong tháng đầu tiên có phải là bệnh lí hay không? Tại sao?

Câu 18:
     Nêu ý nghĩa sinh học và thực tiễn của hiện tượng khống chế sinh học. Cho ví dụ về ứng dụng của hiện tượng khống chế sinh học trong sản xuất nông nghiệp.

Câu 19:
     Tại sao chuỗi thức ăn trong các hệ sinh thái ở cạn thường ngắn hơn so với các chuỗi thức ăn trong các hệ sinh thái dưới nước?

Câu 20:
      Diện tích rừng trên Trái đất ngày một giảm gây ra hậu quả gì?

23 Tháng Một, 2010, 10:20:58 AM
Reply #13
 • Mod Sinh Học
 • MOD
 • ***
 • Posts: 746
 • Điểm bài viết: 52
 • ♪ Nab ♫
Ngày 11/3/2004- Bảng A

Câu 1:
Dựa vào đặc điểm cấu trúc của màng tế bào (màng sinh chất) hãy cho biết:
a) Những chất nào có thể đi qua lớp photholipit kép nhờ sự khuyếch tán?
b) Các đại phân tử như Protêin, các ion có thểv qua màng tế bào bằng cách nào?

Câu 2:
Hãy cho biếy chức năng của không bào trong các tế bào sau đây:
a) Tế bào lông hút của rễ
b) Tế bào cánh hoa
c) Tế bào đỉnh sinh trưởng
d) Tế bào lá cây của một số loài mà động vật không dám ăn.

Câu 3 :
a) Tế bào biểu bì lông ruột và tế bào hồng cầu có gì khác nhau về cấu trúc và chức năng.
b) Tìm đặc điểm chung của hai loạii tế bào biểu bì lông ruột và hồng cầu thể hiện với chức năng hầp thụ các chất.
 
Câu 4:
a) Nêu thành phần chủ yếu cấu tạo nên một Virion.
b) Virút có bao nhiêu kiểu đối xứng chính? Trong đó kiểu nào thường gây bệnh cho người?

Câu 5:
a) Đặc điểm cơ bản nào về tế bào và hệ gen của vi khuẩn giúp chúng có được khả năng thích nghi cao với các điều kiện môi trường khác nhau?
b) Khi trực khuẩn Gram dương (Bacillus brevis) phát triển trong môi trường lỏng, người ta lizôzim vào dung dịch nui cấy. Vi khuẩn có tiếp tục sinh sản không? Vì sao?

Câu 6 :
Sự tiêu hóa ở dạ dày diễn ra như thế nào? Thức ăn sau khi được tiêu hóa ở dạ dày được chuyển xuống ruột từng đợt với lượng nhỏ có ý nghĩa gì? Trình bày cơ chế của hiện tượng trên?

Câu 7:
Một số bệnh ở người gây nên do rối loạn nộit tiết. Việc điều trị bằng hoocmôn trong một số trường hợp đem lại hiệu quả rõ rệt, nhưng trong một số trường hợp khác lại không có hiệu quả. Hãy giải thích nguyên nhân dẫn đến các trường hợp trên.

Câu 8:
Hãy chọn 1 ý đúng (trong 4 ý a,b,c,và d) ở mỗi câu dưới đây:
1. Ôxi được giải phóng ra khỏi Hêmôglobin để vào mô nhiều nhất khi :
a) pH thấp , nhiệt độ cao ở mô
b) pH cao, nhiệt độ cao ở mô
c) pH thấp, nhiệt độ thấp ở mô
d) pH cao, nhiệt độ thấp ở mô.
2. Sợi đàn hồi và sợi cơ trơn trong thành động mạch chủ có tác dụng gì?
a) Điều hòa dung lượng máu chảy trong mạch
b) Làm cho dòng máu chảy liên tục
c) Làm cho máu chảy mạnh và hơn
d) Làm tăng huyết áp khi tim máu lên động mạch.
3. Hoạt động nào sau đây của các van tim là do tăng áp lực trong tâm thất của tim ở động vật có vú?
a) Đóng tất cả các van tim
b) Đóng tất cả các van bán nguyệt
c) Mở van hai lá và van ba lá
d) Mở các van bán nguyệt.
 
Câu 9:
Nêu sự khác nhau và giống nhau về các đặc điểm điển hình giữa thực vật C3 và thực vật C4.

Câu 10:
Cho hai cây A,B và ba chỉ tiêu sinh lí : áp suất thẩm thấu của tế bào rễ, điểm bù ánh sáng? và điểm bù CO2.
a) Hãy chọn chỉ tiêu sinh lí thích hợp để phân biệt cây A và B trong các nhóm thực vật sau:
-Cây ưa bóng và cây ưa sáng
-Cây chịu hạn và những cây kém chịu hạn
-Cây C3 và cây C4
b) Nêu nguyên tắc của phương pháp xác định các chỉ tiêu sinh lí nói trên.
c) Giả thiết rằng nếu cây trồng Avà cây trông B trên cùng một diện tích thì cây B sẽ ảnh hưởng xấu đến cây A.Hãy trình bày cách bố trí thí nghiệm để kiểm tra sự ảnh hưởng đó.

15 Tháng Hai, 2010, 07:33:02 PM
Reply #14
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 29
 • Điểm bài viết: 1
Đề thi HSG QG môn Sinh năm 2007 :)