Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Nhà nước và pháp luật đại cương  (Read 36738 times)

15 Tháng Một, 2008, 10:53:44 AM
 • Trưởng ban Ngoại Giao
 • Mod trưởng
 • ****
 • Posts: 2899
 • Điểm bài viết: 70
 • Ban thanh thiếu niên (VTV6)
  • Trần Quang Sơn
Anh em vào mổ xẻ môn Nhà nước và pháp luật đại cương nào

1.Theo quy định của pháp luật hiện hành,những cơ quan nào trong bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam được hình thành theo phương thức bầu cử.

2.Hoạt động chất vấn thành viên chính phủ(thành viên chính phủ trả lời chất vấn trước Quốc hội) tại các kỳ họp Quốc hội là hoạt động thể hiện chức năng cơ bản nào của Quốc hội?Hãy nói rõ bản chất mối quan hệ giữa Quốc hội và Chính phủ?

3.Các tiêu chí cơ bản để phân biệt giũa nhà nước đơn nhất và nhà nước liên bang?

4.Nhà nước có thể tồn tại nếu thiếu pháp luật và ngược lại không?Vì sao?

5.Khi nào thì một hành vi trái pháp luật bị coi là có lỗi?

6.Muốn trỏ thành chủ thể của quan hệ pháp luật thì tổ chức ,cá nhân phải có những điều kiện gì?

7.Hậu quả thiệt hại cho xã hội có phải là yếu tố bắt buộc phải có ở mặt khách quan của mọi vi phạm pháp luật không?Tại sao?

8.Khoản 1,Điều 16 Luật đầu tư năm 2005 ghi:"Nhà đầu tư được mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng,được quyền kinh doanh ngoại tệ để đáp ứng cho giao dịch vãng lai,giao dịch vốn và các giao dịch khác theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối"

Anh/chị hãy xác định bộ phận giả định tronh quy phạm pháp luật trên

15 Tháng Một, 2008, 11:02:54 PM
Reply #1
 • Team Olympeek
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 372
 • Điểm bài viết: 66
 • Trạng Tiên Sư - Phong Thần Hội
È hem, ebay xuất chiêu
1. Đương nhiên là các cơ quan dân biểu. Nếu gọi là bầu cử trực tiếp, người dân đi bầu, thì có Hội đồng Nhân dân các cấp và Quốc hội

2. Hoạt động chất vấn đương nhiên là thể hiện hoạt động giám sát của Quốc hội. Còn mối quan hệ, rất ngắn gọn, đó là Quốc hội theo sự đề nghị của Chủ tịch nước bỏ phiếu tín nhiệm Thủ tướng và các Bộ trưởng. Chính phủ sẽ là cơ quan chấp hành cao nhất của Quốc hội, hoạt động như một cơ quan thường trực giải quyết các vấn đề nội vụ

3. Tiêu chí căn bản nhất theo em đó là mối quan hệ quyền lực giữa Nhà nước trung ương và địa phương. Ở Nhà nước Liên bang, các Bang có sự độc lập tương đối so với Trung ương. Lấy ví dụ đơn giản: Các bang của Mỹ có cơ quan lập pháp riêng, bầu thống đốc riêng và luật lệ cũng riêng, còn Việt Nam thì không có điều đó. Tuy nhiên, ở các nhà nước liên bang, dù luật lệ các bang có khác nhau đi chăng nữa, thì cái chính là quyền lực tối cao của pháp luật trung ương vẫn được coi trọng, nguyên tắc rõ ràng nhất là luật các bang không được trái với Hiến pháp Nhà nước, và nếu tranh chấp thì ưu tiên sử dụng luật trung ương.

4. Đương nhiên là không. Câu này giáo trình có. Giai cấp giai kiết gì đó :D

5. Một hành vi trái pháp luật được xác định là có lỗi và gây nguy hiểm cho xã hội sẽ dẫn đến việc vi phạm pháp luật. Lỗi là yếu tố về mặt chủ quan, thể hiện ý chí và lý trí của người phạm tội. Hiện nay có 4 loại lỗi: cố ý trực tiếp, cố ý gián tiếp, vô ý vì quá tự tin, vô ý do cẩu thả. Xác định lỗi trước tiên phải xác định năng lực trách nhiệm của người thực hiện hành vi (có tâm thần không, đủ tuổi chưa, có bị rơi vào bất khả kháng không...), sau đó sẽ xem xét các yếu tố về ý chí và lý trí của người đó.

15 Tháng Một, 2008, 11:09:54 PM
Reply #2
 • Team Olympeek
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 372
 • Điểm bài viết: 66
 • Trạng Tiên Sư - Phong Thần Hội
6. Nguyên tắc căn bản nhất theo em nhớ đó là cá nhân, tổ chức phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi phù hợp với yêu cầu của các quan hệ pháp luật tham gia đòi hỏi.

7. Theo lý luận chung thì là đúng. Nhưng xem xét từng ngành luật cụ thể, ví dụ như luật hình sự, nhiều khi trong các cấu thành tội phạm mang tính hình thức, người ta không quy định yếu tố hậu quả để dẫn đến cấu thành tội phạm. Ví dụ: khoản 1 điều 139 BLHS 1999 về "tội cướp giật" chỉ nói "người nào có hành vi cướp giật thì bị phạt .....", tức là không cần anh phải cướp được 1 triệu đồng, 2 triệu đồng, 3 triệu đồng, tôi không cần biết, chỉ cần anh có hành vi leo lên xe, chạy, giật thì anh đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm rồi. Nó khác với các tội như giết người (Đ 93) bắt buộc anh phải đạt được hậu quả là "giết được người" thì mới đầy đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

8. "Nhà đầu tư được mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng,được quyền kinh doanh ngoại tệ để đáp ứng cho giao dịch vãng lai,giao dịch vốn và các giao dịch khác" - giả định đây :D

Luật sư Ebay - luật sư riêng của Lục vương gia.
Thầy cãi các vụ ly hôn và hiếp dâm có tiếng ~>:)

16 Tháng Một, 2008, 09:20:06 AM
Reply #3
 • Trưởng ban Ngoại Giao
 • Mod trưởng
 • ****
 • Posts: 2899
 • Điểm bài viết: 70
 • Ban thanh thiếu niên (VTV6)
  • Trần Quang Sơn
Quote
3. Tiêu chí căn bản nhất theo em đó là mối quan hệ quyền lực giữa Nhà nước trung ương và địa phương. Ở Nhà nước Liên bang, các Bang có sự độc lập tương đối so với Trung ương. Lấy ví dụ đơn giản: Các bang của Mỹ có cơ quan lập pháp riêng, bầu thống đốc riêng và luật lệ cũng riêng, còn Việt Nam thì không có điều đó. Tuy nhiên, ở các nhà nước liên bang, dù luật lệ các bang có khác nhau đi chăng nữa, thì cái chính là quyền lực tối cao của pháp luật trung ương vẫn được coi trọng, nguyên tắc rõ ràng nhất là luật các bang không được trái với Hiến pháp Nhà nước, và nếu tranh chấp thì ưu tiên sử dụng luật trung ương.

Thế mỗi bang của Mỹ có thủ tướng riêng không?Sao anh không thấy có thủ tướng Mỹ? Còn trong khi đó ở Australia mỗi bang lại có một thủ tướng và Nhà nước liên bang cũng có một thủ tướng.
Còn nước The United Kingdom of Great Britain and North Ireland lại có cả các xứ England, Scotland, Wales and North Ireland?
« Last Edit: 17 Tháng Một, 2008, 09:12:18 AM by quangson »

16 Tháng Một, 2008, 10:31:11 AM
Reply #4
 • Team Olympeek
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 372
 • Điểm bài viết: 66
 • Trạng Tiên Sư - Phong Thần Hội
Quote
3. Tiêu chí căn bản nhất theo em đó là mối quan hệ quyền lực giữa Nhà nước trung ương và địa phương. Ở Nhà nước Liên bang, các Bang có sự độc lập tương đối so với Trung ương. Lấy ví dụ đơn giản: Các bang của Mỹ có cơ quan lập pháp riêng, bầu thống đốc riêng và luật lệ cũng riêng, còn Việt Nam thì không có điều đó. Tuy nhiên, ở các nhà nước liên bang, dù luật lệ các bang có khác nhau đi chăng nữa, thì cái chính là quyền lực tối cao của pháp luật trung ương vẫn được coi trọng, nguyên tắc rõ ràng nhất là luật các bang không được trái với Hiến pháp Nhà nước, và nếu tranh chấp thì ưu tiên sử dụng luật trung ương.

Thế mỗi bang của Mỹ có thủ tướng riêng không?Sao anh không thấy có thủ tướng Mỹ? Còn trong khi đó ở Australia mỗi bang lại có một thủ tướng và Nhà nước liên bang cũng có một thủ tướng.
Còn nước The United Kingdom of British and North Ireland lại có cả các xứ England, Scotland, Wales and North Ireland?
Mỹ theo chế độ Tổng thống chế, Tổng thống vừa đứng đầu Nhà nước Mỹ (nguyên thủ quốc gia), vừa đứng đầu Chính phủ Mỹ cho nên không cần chức danh Thủ tướng. Đây là điểm rất độc đáo của Bộ máy Nhà nước Mỹ, có dịp em sẽ giải thích kỹ hơn tại sao lại như vậy.
Đứng đầy mỗi bang Úc hay Mỹ người ta không dùng danh xưng Thủ tướng Bang mà gọi là Thống đốc các Bang (Governor), Thống đốc này cũng do dân bầu mà lên.
Còn Úc sở dĩ nó có Thủ tướng là vì nó theo mô hình Nghị viện của Anh, trong đó thủ tướng Úc đứng đầu chính phủ, viên toàn quyền người Anh là nguyên thủ quốc gia de facto (thực), vị Nữ hoàng Anh là nguyên thủ quốc gia de jures (pháp lý). Nhưng vai trò của nguyên thủ quốc gia ở Úc chỉ có tính tượng trưng.
Còn UK & North Ireland thì đơn giản là thế này, trên bản đồ hành chính thế giới, cái cụm Anh đó chỉ có 2 quốc gia là UK & North Ireland và Republic of Ireland. Trong đó Republic of Ireland hưởng quy chế độc lập từ đầu thế kỷ XX, còn Liên hiệp Anh, xứ Wales, Scotland và North Ireland nó dính chung một cục và cùng có mặt ở Liên Hiệp quốc hay HĐBA với tên chung là Great Britain hay UK & North Ireland. Đây chỉ là gọi theo cách chia bản đồ hành chính nước Anh thôi. Thủ tướng Anh là người đứng đầu chính phủ UK & North Ireland, Nữ hoàng là người đứng đầu Nhà nước UK & Ireland. Khó có thể gọi Liên hiệp Anh là một Nhà nước đơn nhất nhưng nó cũng không thể bị gọi là Liên bang. Nó là một hình thức Liên hiệp do lịch sử để lại.
Về phương pháp cai trị đã được quy định trong "Đạo luật phương thức cai trị Anh, Scotland, Bắc Ireland, Xứ Wales và các vùng phụ cận của nó".

Luật sư Ebay - luật sư riêng của gia tộc họ Lục
Thầy cãi siêu đẳng, chuyên trị các vụ ly hôn và hiếp dâm ~>:)
Học trò xuất sắc của tổ sư nghề kiện Nguyễn Lê Duy =))

17 Tháng Một, 2008, 09:15:05 AM
Reply #5
 • Trưởng ban Ngoại Giao
 • Mod trưởng
 • ****
 • Posts: 2899
 • Điểm bài viết: 70
 • Ban thanh thiếu niên (VTV6)
  • Trần Quang Sơn
Sách của anh ghi là "Nước Australia có 8 thủ tướng gồm thủ tướng liên bang và 7 thủ tướng của các bang". "Chắc chức vụ thủ tướng bang cũng giống như thống đốc bang của Mỹ?
Ở một số nước của cộng hoà liên bang, tổ chức của các bang có tương đương với Nhà nước đơn nhất không? Như anh thấy một số nước liên bang bao gồm các nước cộng hoà hợp lại. sao người ta không tách ra luôn mà còn hợp nhất làm gì? (Kiểu như Nga, Nam Tư hoặc Tiệp Khắc)

17 Tháng Một, 2008, 02:33:34 PM
Reply #6
 • Team Olympeek
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 372
 • Điểm bài viết: 66
 • Trạng Tiên Sư - Phong Thần Hội
Uhm, đúng rồi, em nhầm. Ở Úc theo mô hình Nghị viện nên vẫn có danh xưng thủ tướng bang :D. Chính sách là thể thức bầu cử thủ tướng Úc như thế nào thì thể thức bầu cử Thủ tướng bang y như thế đó. Còn chức năng của thủ tướng bang và thống đốc bang về cơ bản là giống nhưng có những khác nhau dựa trên cách thức tổ chức mô hình hai Nhà nước.

Nhà nước liên bang anh cứ tưởng tượng nó như một cái Liên Hiệp quốc, nhưng nó mạnh mẽ hơn Liên Hiệp quốc nhiều. Trên lý thuyết, anh đã gọi là nhà nước liên bang thì các bang thành viên phải có sự độc lập tương đối về quyền lực, nhưng hầu như các bang phải phụ thuộc Nhà nước trung ương trong việc thực thi pháp luật, xét xử và tổ chức quyền lực. Không bao giờ có chuyện Mỹ theo mô hình tổng thống chế mà bang Michigan lại theo mô hình nghị viện được. Và nếu xảy ra một xung đột pháp lý mà Tòa án phải quyết định xem sẽ áp dụng luật của bang hay của liên bang thì luật của liên bang luôn luôn thắng thế. Cũng như Tòa án tối cao liên bang có quyền lật ngược tất cả các phán quyết của các tòa án tiểu bang. Đấy là sự phụ thuộc của bang đối với Nhà nước liên bang. Không có sự phụ thuộc này mà chỉ ảnh hưởng qua lại giữa các bang thông qua vấn đề giao thương thì chỉ gọi là Nhà nước liên minh mà thôi :D

Còn chuyện các nước cộng hòa: đúng, các nước cộng hòa cơ bản là một bang, chỉ khác danh xưng. Danh xưng được hình thành có nhiều yếu tố chính trị và lịch sử chi phối. Hầu hết việc chọn danh xưng cộng hòa là do ở mỗi nước cộng hòa là một dân tộc khác nhau sinh sống.
Ví dụ như Nga thì là người Slavo, Ukraine thì là người Ukraine, Byelorussia thì là Belarus. Nam Tư cũng vậy, Croatia thì là người Croat, Serbia là Serb...
Gọi tên là cộng hòa để cho nó có vẻ độc lập nhưng thực chất thì sao ai cũng biết :D. Cái này mang nặng màu sắc chính trị :D.

Tại sao các bang không phân ra ? Đơn giản đó là sản phẩm của lịch sử, và hơn nữa là sự phụ thuộc. Tách ra lấy gì mà sống ? Độc lập mà chết đói thì chắc chắn Michigan hay New Hampshire hay Massachussets không bao giờ chịu.
Đơn cử một ví dụ đó là Liên Xô khi bị tan rã, Ukraine là nước cộng hòa đầu tiên tuyên bố độc lập. Và ngay lúc mà những người lãnh đạo mới của cộng hòa Ukraine tuyên bố hoàn toàn độc lập, vỗ tay ăn mừng, cụng ly chan chát thì .... mất điện. Vì nguồn điện năng của Ukraine được đặt ở ... Stalingrad trong nước Nga :D. Nhưng Nga cũng không "chơi" Ukraine được lâu vì sau đó tới lượt Nga bị ... đói =)). Vì lúa mì mà Nga ăn lại nằm phần lớn ở Kiev, Donest và Odessa :)). Thế là lại giao thương lại.
Nhắc lại ví dụ này để mọi người thấy là khi còn là một Nhà nước liên bang, đời sống đã chả ra gì, độc lập tức là phải tự lo cho cuộc sống bản thân mình và lăn lộn giữa bao cám dỗ của các cường quốc, thôi thà là một bang còn hơn :D.

Còn cái chuyện tại sao ban đầu nó không tách hẳn mà lại hợp nhất thì đó là yếu tố sống còn :)). 13 thuộc địa Hoa Kỳ phải hợp lại với nhau thì mới đánh bại được Anh Quốc chứ. Rồi Mỹ cũng đã từng duy trì Nhà nước liên minh suốt 12 năm nhưng lúc đó 13 thuộc địa đó cũng hấp hối muốn chết, vì thế mà mới có hội nghị Philadelphia và từ đó thảo ra Hiến pháp Hoa Kỳ và hình thành Nhà nước liên bang. Từ đó Mỹ mới phất lên được.
Liên Xô cũng vậy, Nam Tư cũng vậy, Brazil cũng vậy nhưng ở các quốc gia này còn có yếu tố chính trị, nói trắng ra là lòng tham của một bộ phận dân tộc lớn của một bang lớn (Nga - Serbia)

11 Tháng Hai, 2008, 05:08:25 PM
Reply #7
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 319
 • Điểm bài viết: 6
Tại sao luật pháp của các quốc gia lại khác nhau?

11 Tháng Hai, 2008, 07:21:31 PM
Reply #8
 • OLYMPIAN
 • **
 • Posts: 2866
 • Điểm bài viết: 46
 • Chém gió
  • Facebook
Vì dân của họ khác nhau.

11 Tháng Hai, 2008, 08:35:35 PM
Reply #9
 • Team Olympeek
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 372
 • Điểm bài viết: 66
 • Trạng Tiên Sư - Phong Thần Hội
Câu trả lời của Lộc nghe cũng được :D. Nhưng để rõ hơn thì cần phải nói rằng, luật pháp là các quan điểm về quy tắc xử sự chung của một cộng đồng. Ở mỗi một cộng đồng thì người ta có những quy tắc riêng. Nhập gia thì tùy tục là vậy. Giống như ở Singapore, vì đây là một quốc gia đa chủng tộc nên các luật về bảo vệ quyền lợi các chủng tộc và tôn giáo được coi trọng, ở Việt Nam thì vấn đề phân biệt chủng tộc không nóng bỏng. Ngược lại, ở Mỹ thì vấn đề quyền lực Nhà nước giữa trung ương và các bang khiến cho luật pháp có sự phân cấp mạnh mẽ, ở Việt Nam tiếc là đôi khi còn nhập nhằng giữa việc thực hiện luật hay các chỉ thị thông tư... Nói chung là còn tùy vào điều kiện cụ thể và mô hình tổ chức quyền lực.

Tuy nhiên, nói khác nhau ở đây không có nghĩa là nếu anh muốn hút cần sa thì anh sang Thái Lan, anh muốn giết người thì anh sang Mỹ (thực tế thì cũng có tình trạng này, nhưng chỉ ở mức nhỏ). Khi anh xây dựng những quy phạm pháp luật, dù anh là giống man rợ hay anh là kẻ văn minh thì cũng phải tuân thủ các quy tắc về nhân quyền và dân quyền của thế giới. Hiện nay, các nguyên tắc của thế giới, cũng như là luật pháp quốc tế có ảnh hưởng rất lớn đến nội dung của luật quốc gia. Vì vậy, chỉ nên khẳng định sự khác nhau giữa luật pháp các nước nằm ở dạng thể hiện (văn bản - Việt Nam, các nước Dân luật - hay các phán quyết - Mỹ, các nước Thông luật) và kỹ thuật lập pháp mà thôi.

29 Tháng Tư, 2008, 08:24:54 AM
Reply #10
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 425
 • Điểm bài viết: 8
 • HUAPRO
Chủ đề thảo luận: Nguyên tắc trong quan hệ quốc tế.
Cần ý kiến đầy đủ như một bài tiểu luận,mong trợ giúp của các anh chị học luật. :D

30 Tháng Tư, 2008, 01:07:41 PM
Reply #11
 • Team Olympeek
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 372
 • Điểm bài viết: 66
 • Trạng Tiên Sư - Phong Thần Hội
Nguyên tắc trong quan hệ quốc tế thì tớ bó tay, vì đó thuộc chuyên ngành Quan hệ quốc tế.

Tớ chỉ biết 7 nguyên tắc của Luật Quốc tế (Công pháp Quốc tế) thôi. Ghi nhận tại điều 2 Hiến chương Liên Hiệp Quốc.
Còn viết 1 bài như tiểu luận thì đúng là có LL.M về Luật Quốc tế cũng không giúp được bạn đâu :D.

01 Tháng Năm, 2008, 06:03:51 PM
Reply #12
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 425
 • Điểm bài viết: 8
 • HUAPRO
thực ra cũng chính là 7 cái nguyên tắc ấy nhưng mà thầy giáo đâu chỉ bảo nêu... :(
liên hệ thực tế,giải quyết linh tinh... mà mình thì đâu có rành mấy cái này .
thời hạn đang cận kề :((
Không ai học luật à?

01 Tháng Năm, 2008, 07:33:08 PM
Reply #13
 • Team Olympeek
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 372
 • Điểm bài viết: 66
 • Trạng Tiên Sư - Phong Thần Hội
thực ra cũng chính là 7 cái nguyên tắc ấy nhưng mà thầy giáo đâu chỉ bảo nêu... :(
liên hệ thực tế,giải quyết linh tinh... mà mình thì đâu có rành mấy cái này .
thời hạn đang cận kề :((
Không ai học luật à?
Có tớ học Luật đây :)).
7 nguyên tắc của điều 2 Hiến chương rất rõ ràng và rất dễ để hình dung trường hợp nào để giải quyết.
Ví dụ nguyên tắc 1 là bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia. Bạn có thể lấy ví dụ là Trung Quốc 1 tỷ 2 dân khi quyết định các vấn đề tại Đại hội đồng Liên Hiệp quốc cũng chỉ có 1 phiếu bầu, nước Cộng hòa Palau chỉ độ vài nghìn dân nhưng cũng được 1 phiếu bầu. Nga rộng lớn cũng 1 phiếu bầu, Việt Nam bé con con cũng 1 phiếu.

Nguyên tắc hòa bình giải quyết các tranh chấp quốc tế có thể lấy trường hợp các quốc gia khi gặp những tranh chấp đã chọn phương án đàm phán, thỏa thuận đi đến thống nhất thỏa hiệp giải quyết các tranh chấp...
Đây là một đề theo mình là rất dễ. Rất dễ search và rất dễ hình dung. Mình nghĩ bạn nên thử nghĩ trước, còn cái nào nghĩ không ra thì post lên đây, mình sẽ giúp, chứ làm từ A-Z thì thú thật là bó tay :D.

02 Tháng Năm, 2008, 08:32:25 PM
Reply #14
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 425
 • Điểm bài viết: 8
 • HUAPRO
tại không thích học luật nên cũng lười mà :D